Lähiajan näkymät

 
 

Näkymät vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan tammi–maaliskuussa 2017 kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua tukee Husumin uusi taivekartonkituotanto, jota myydään pääosin Amerikkoihin.

Suomen tehtaiden tuloskehityksen arvioidaan pysyvän vakaana, ja kartonkien tuotantokustannusten pysyvän tammi–maaliskuussa vuoden 2016 neljännen neljänneksen tasolla.

Tammi–maaliskuulle ei juurikaan kohdistu suunniteltuja huoltoseisokkeja, mikä vaikuttaa positiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muihin neljänneksiin verrattuna.
Korkealaatuisten ensikuitukartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

Print