Lähiajan näkymät

 
 

Näkymät tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksessa

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Eurooppalaisten taivekartonkituottajien kapasiteetin lisäykset eivät ole vaikuttaneet negatiivisesti hintakehitykseen. Useat valkoisen ensikuitulainerin tuottajat ovat kuluvana vuonna ilmoittaneet hinnankorotuksista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

Metsä Boardin kartonkitoimitukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Heinä–syyskuussa toimitusmäärien arvioidaan pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla. Yhtiön tavoitteena on parantaa Husumin taivekartonkituotannon myynnin maantieteellistä jakaumaa ja kasvattaa etenkin Pohjois-Amerikan myynnin osuutta.

Vuoden kolmannelle neljännekselle kohdistuu Kemin tehtaan integraattiseisokki. Kartonkien tuotantokustannusten arvioidaan heinä–syyskuussa pysyvän edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Metsä Fibren uuden biotuotehtaan käynnistymisvaiheella arvioidaan olevan vain lievästi negatiivinen vaikutus Metsä Boardin heinä–syyskuun tulokseen. 

Print