Omistusrakenne

Omat osakkeet

 
 

Metsä Boardilla ei ole hallussa sen omia osakkeita.

Johdon osakeomistukset 

   

Metsä Board noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Metsä Board noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016.

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Fivalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus. Johtoryhmän jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, eivät ole ilmoitusvelvollisia johtajia. Yhtiö kuitenkin velvoittaa heidät ilmoittamaan yhtiölle yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. suljetun ikkunan aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen).

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 15.3.2017

​Omistus
​Kari Jordan ​Hallituksen puheenjohtaja 1 025 183​
​Martti Asunta Hallituksen varapuheenjohtaja 53 744​
​Mikael Aminoff ​Hallituksen jäsen ​63 020
​Kirsi Komi ​Hallituksen jäsen ​58 825
​Kai Korhonen ​Hallituksen jäsen ​195 595
​Liisa Leino ​Hallituksen jäsen ​157 470
​Juha Niemelä ​Hallituksen jäsen ​157 470
​Veli Sundbäck ​Hallituksen jäsen ​48 490
​Erkki Varis ​Hallituksen jäsen ​112 062
​Mika JoukioToimitusjohtaja​​261 884

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 31.12.2016

​Omistus
​Jussi Noponen ​Talousjohtaja ​41 420
​Ari Kiviranta ​Tuotanto- ja teknologiajohtaja ​ei omistusta
​Sari Pajari ​Liiketoiminnan kehitysjohtaja ​31 826
​Seppo Puotinen ​Markkinointi- ja myyntijohtaja ​2 000 A-osaketta; 84 000 B-osaketta
​Susanna Tainio ​Henkilöstöjohtaja ​11 495

Osakeomistukset päivitetään perustuen johtajan omaan ilmoitukseen.

Osinkopolitiikka

 
 

Metsä Boardin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta.

Vuosi Tulos per osake Osinko per osake Osinko/EPS
2012 0.51 0.06 12.0
2013 0.19 0.09 47.0
2014 0.20 0.12 57.0
2015 0.39 0.17 44.0
2016 ehdotus yhtiökokoukselle 0.25 0.19 76.0

Suurimmat osakkeenomistajat

Print