Vuosoikertomus 2016

Q1 2017 tulos julkaistaan 4. toukokuuta
Katso kutsu

Pääomamarkkinapäivä 2017

Katso kutsu

Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2016 (pdf)

Change language to English In English

Metsä Board sijoittajille

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä. 

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.

 Sijoittajakalenteri

Kaikki tapahtumat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Close

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2016

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017 pidetään torstaina 23. maaliskuuta 2017 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

Close

Toimitusjohtajan katsaus

Close

Avainluvut

Close

Tulos 2016

Q3 2016 osavuosikatsaus

Metsä Boardin vuoden 2016 tilinpäätöstiedote.

Metsä Board sijoituskohteena

 

  • Vahva, kasvava ydin korkealaatuisissa kartongeissa
  • Muutosprosessi todelliseksi kartonkiyhtiöksi valmis
  • Johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja

Toimintaympäristö

Maailman väestö kasvaa. Kilpailu energiasta ja luonnonvaroista tiukentuu, ja resurssit tulee käyttää yhä tehokkaammin. Nämä muutokset toimintaympäristössä ovat pääsääntöisesti positiiviset Metsä Boardille, sillä me käytämme raaka-aineenamme vastuullisesti kasvatettua uusiutuva pohjoista puukuitua – me valmistamme puusta tulevaisuuden tuotteita. Käytön jälkeen ensikuidusta valmistetut tuotteet ovat kierrätettävissä.

Metsä Boardin osakkeet


Perustiedot osakkeista

 

​Metsä Board A

​Metsä Board B

Markkina

​Helsinki

Helsinki​

ISIN

​FI0009000640

FI0009000665

Tunnus

​METSA

​METSB

Reuters-tunnus

​METSA.HE

METSB.HE

Bloomberg-tunnus

​METSA:FH

METSB:FH

Toimiala

​Materiaalit, metsä- ja paperituotteet

​Materiaalit, metsä- ja paperituotteet

Osakkeiden lukumäärä

​35 895 651

319 617 095

Listauspäivä

​2.1.1987

​2.1.1987

Taloudellista tietoa

 

Sivuja päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä. Metsä Boardin tilikausi on kalenterivuosi.

Raportit ja julkaisut

Velkasijoittajat

Metsä Boardin rahoitustoiminnot on keskitetty Metsä Group Treasuryyn. Metsä Group Treasury vastaa Metsä Groupiin kuuluvien konserniyhtiöiden rahoituspositioista yhtiöiden määrittelemän strategian ja rahoituspolitiikan mukaisesti, tuottaa tarvittavat rahoituspalvelut ja toimii rahoitusasioiden osaamiskeskuksena.

Sijoittajakalenteri

Hallinnointi

Yleistä

Metsä Board Oyj (Metsä Board tai yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla. Metsä Boardin hallintoon sovelletaan Suomen lakeja ja niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Metsä Board noudattaa lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja suosituksia niiden pörssiyhtiöihin soveltuvilta osin.

Suomalaisena pörssiyhtiönä Metsä Board noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi).

Metsä Board laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Boardin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Yhtiön lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön toimintojen koordinoinnista ja operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä, jonka jäsenet eivät ole hallituksen jäseniä. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Metsä Boardin organisaatio on toimintokohtainen, mukaan lukien markkinointi ja myynti, tuotanto ja teknologia, talous, liiketoiminnan kehitys ja henkilöstöhallinto.Toimintojen vetäjät ovat johtoryhmän jäseniä ja vastuussa oman toimintonsa toiminnasta.Toimintoja tukevat keskitetyt tukitoiminnot, joista useammat ovat yhteisiä Metsä Groupin muiden yhtiöiden kanssa. Tukitoiminnot perustuvat erillisiin palvelusopimuksiin, jotka ovat markkinaehtoisia.

Sijoittajasuhteet

Close

Yhteystiedot

Close

IR-politiikka

Tietoa sijoittajille eri kielillä

Sijoittajatietoa seitsemällä eri kielellä

Olet nyt poistumassa Metsä Boardin sivustosta riippumattomaan kolmannen osapuolen sivustoon. Napsauttamalla alla olevia linkkejä saat tietoja Metsä Boardista seitsemällä eri kielellä:


Euroland.com AB julkaisee ja omistaa linkkien kautta saatavat tiedot sekä pitää niitä yllä, ja tiedot perustuvat julkisesti saatavana olevaan informaatioon. Sivustot tuottaa Euroland.com, joka myös pitää niitä yllä. Täten kyseisten Euroland.com-verkkosivuille johtavien linkkien kautta saadut tiedot eivät ole osa Metsä Boardin Internet-sivustoa, eivätkä ne edusta Metsä Boardin tai sen johdon mielipiteitä, ennusteita tai odotuksia.

Metsä Boardilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kyseisen kolmannen osapuolen minkään sivustojen ja/tai verkkosivujen sisältöön, luonteeseen tai luotettavuuteen, eikä se ole millään tavalla vastuussa kyseisillä linkittämillään sivustoilla ja/tai verkkosivuilla annetuista tiedoista. Metsä Boardin toimittama linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei merkitse, että se tukisi, seuraisi tai vahvistaisi mitään kyseisessä sivustossa esitettyjä tietoja, eikä tietoja ole tarkoitettu ymmärrettäviksi minään sijoitusneuvona tai tukena sellaiselle. Linkit toimitetaan palveluna, joka yksinomaan helpottaa tietojen saantia.

 

Print