Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksessa

”Kartonkitoimituksemme olivat jälleen ennätyskorkeat, ja markkinaselluliiketoimintamme kehittyi myönteisesti vuoden toisella neljänneksellä. Huhti–kesäkuulle kohdistui useita Suomen tehtaiden suunniteltuja huoltoseisokkeja, joita ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut. Ensikuitulainereiden markkinatilanne oli hyvä, ja hintataso pysyi vakaana. Taivekartonkimme keskihintaa laski Husumin tehtaan myynnin maantieteellinen jakauma. Korkealuokkaisen ensikuitukartongin kysyntä on vahvaa globaalisti ja etenkin meille tärkeällä markkina-alueella Amerikoissa. Uskon, että Pohjois-Amerikan osuus kartonkimyynnistämme kasvaa selvästi vuoden toisella puoliskolla.

Kesäkuun alussa päivitimme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Yksi tavoitteistamme on kasvaa kannattavasti markkinakasvua nopeammin. Alkuvuonna kartonkitoimituksemme kasvoivat 18 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun lisäksi kannattavuuden parantaminen, pääomien entistä tehokkaampi käyttö sekä omistaja-arvon kasvattaminen pysyvät edelleen toimintamme keskiössä. Husumissa meillä on vielä paljon potentiaalia parantaa kannattavuuttamme kartonkiemme tuote- ja myyntijakaumaa optimoimalla.

Osana liiketoiminnan kehittämistä uudistimme avainviestit markkinoinnissa ja yhtenäistimme tuote- ja palveluvalikoimaamme. Tämä vahvistaa Metsä Boardin markkina-asemaa korkealuokkaisiin kartonkeihin keskittyvänä yhtiönä. Better with Less -konseptilla haluamme edistää pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla.”

LUE LISÄÄ

 

Katsaus 2016 vuosikertomuksessa

 
 


Metsä Board on nyt aidosti kartonkiyhtiö

 

Vuosi 2016 oli Metsä Boardille historiallisesti merkittävä. Saimme useita vuosia kestäneen rakennemuutostyön lopullisesti päätökseen, kun viimeinen hienopaperirulla tuotettiin Husumin tehtaalla Ruotsissa heinäkuussa. Lisäksi lopetimme tappiollisen tapetin pohjapaperiliiketoiminnan Kyron tehtaalla Kyröskoskella.

Tästä eteenpäin keskitymme strategiamme mukaisesti korkealaatuiseen ensikuitukartonkiin, jota käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Kannattavuutemme peruspilarit ovat jatkossakin kustannustehokkuudessa, terveessä hinnoittelussa sekä korkeassa kuituosaamisessa ja -omavaraisuudessa. Kasvua haemme uutta taivekartonkikapasiteettia hyödyntäen. Husumissa käynnistyi vuoden alussa uusi taivekartongin tuotantolinja, jonka 400 000 vuositonnin volyymi suunnataan pääosin Amerikkoihin sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti. Kevyen ensikuitukartonkimme kysyntä on ollut viime vuosina vahvaa, ja halusimme vastata tähän kysyntään uudella kapasiteetilla.

UUSI TAIVEKARTONGIN TUOTANTOLINJA KÄYNNISTYI

Vuonna 2016 kartonkitoimituksemme kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta, mikä vastaa keskimääräistä vuosikasvutavoitettamme. Ensikuidusta valmistettujen pakkausmateriaalien globaali kysyntä kasvaa noin 3–4 prosenttia vuodessa, joten kasvumme oli selvästi keskimääräistä markkinakasvua nopeampaa.

Paperiliiketoiminnan nopea väheneminen näkyi liikevaihdossamme, ja kannattavuuttamme rasitti Husumin uuden taivekartongin tuotantolinjan käyttöönotto. Vuoden lopulla uuden taivekartongin tilausten keskihinta oli jo hyvällä tasolla, mutta pitkästä toimitusketjusta ja aikaa vievistä asiakashyväksynnöistä johtuen positiivinen tulosvaikutus siirtyi kuitenkin eteenpäin. Suomen tehtaiden tuloskehitys oli kokonaisuudessaan vakaata.

Pitkä- ja lyhytkuituisten sellujen markkinahinnat laskivat jonkin verran edellisvuodesta, mutta sellujen kokonaisvaikutus tulokseemme oli edelleen selvästi positiivinen. Mittavat investoinnit ja käyttöpää- oman kasvu käänsivät kassavirtamme negatiiviseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tilanne kuitenkin normalisoitui vuoden toisella puoliskolla. Taseemme pysyi vahvana läpi vuoden.

ASIAKASLÄHTÖISTÄ TUOTE- JA PALVELUKEHITYSTÄ

Metsä Board panostaa vahvasti tuotekehitykseen. Tavoitteemme on tuottaa yhä kevyempiä kartonkeja, joilla on erinomaiset lujuus- ja painatusominaisuudet. Laajennamme myös kartonkivalikoimaamme. Vuonna 2016 toimme markkinoille tarjoilupakkaamiseen soveltuvat PE-päällystetyt kartongit ulkopuolisten yhteistyökumppaniemme avustuksella. Vuonna 2017 käytössämme on oma ekstruusiopäällystyslinja PE-päällystetyille tuotteille. Tarjoilupakkauksissa kehitämme kosteutta ja rasvaa vastaan myös muita niin kutsuttuja barrier-ratkaisuja, ja arvioimme niiden kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Vuosikymmenten aikana olemme luoneet pitkäaikaisia asiakassuhteita, joiden perustana on luottamus ja toimiva yhteistyö. Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme yhdessä asiakkaidemme – merkkituotevalmistajien, jalostajien ja tukkureiden – kanssa tarjoamalla heille kestäviä ja toimivia pakkausratkaisuja. Palvelumme sisältävät muun muassa loppukäyttöön liittyvää tuotekonsultaatiota, kartongin jalostuksen teknistä tukea sekä pakkauksiin liittyvää suunnittelua ja kehittämistä. Tavoitteenamme on tukea ja edistää asiakkaidemme tuotteiden myyntiä, luoda heille uusia kasvumahdollisuuksia sekä vähentää pakkausmateriaaleista syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

LIIKETOIMINNAN VASTUULLISUUS KÄRKITASOA

Kestävä kehitys ja vastuu ympäristöstä ovat olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Kevyiden kartonkien valmistuksessa käytetään vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita. Niistä myös syntyy vähemmän jätettä. Pääraaka-aineemme, puhdas ja turvallinen ensikuitu, on täysin jäljitettävissä ja pääosin sertifioitua.

Vuonna 2016 saimme jälleen merkittävää tunnustusta CDP:ltä vastuullisesta vedenkäytöstämme sekä toimistamme ja strategiastamme ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi meille myönnettiin Leadership-status Forest-ohjelmassa. Nämä tunnustukset osoittavat, että liiketoimintamme vastuullisuus on kansainvälisellä kärkitasolla.

Myös työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Vuonna 2016 toteutimme hankkeen vauhdittamaan työ- turvallisuuden kehitystä ja työturvallisuuskäytäntöjen yhtenäistämistä tehtaillamme. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta – tapaturmataajuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Esimiesvalmennusten tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja sekä lisätä reilua, kasvua tukevaa johtamista. Laadukas esimiestyö ja johtamiskulttuuri ovat keskiössä tavoitellessamme kasvua.

KATSE TULEVAISUUDESSA

Metsä Boardin visiona on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo asiakkailleen arvoa globaalisti. Olemme toteuttaneet onnistuneesti vuosien rakennemuutostyön paperiyhtiöstä kartonkiyhtiöksi, ja uudella kapasiteetilla vastaamme ensikuitukartongin kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisesti. Vuonna 2017 tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua uutta tuotantokapasiteettiamme hyödyntäen. Samalla pidämme katseemme tulevaisuudessa ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme pakkausmarkkinoiden kysyntää ja tarpeita vastaavaksi.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

 

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

 

LUE LISÄÄ

Print