Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa

"Kartonkitoimituksemme vuonna 2016 kasvoivat 12 prosenttia, mikä ylittää selvästi korkealaatuisen ensikuitukartonkimarkkinan keskimääräisen kasvuvauhdin. Liikevaihtomme laski suunnitellusti vähentyneen paperiliiketoiminnan johdosta. Vertailukelpoinen liiketuloksemme heikkeni edellisvuodesta ja oli 137 miljoonaa euroa. Suomen tehtaidemme tuloskehitys oli kokonaisuudessaan vakaata, ja viisi tehdasta seitsemästä ylsi uuteen ennätykseen vuosituotannossaan. Liiketulostamme rasitti Husumin uuden kartonkikoneen käyttöönotto, kartonkikoneen ja sellutehtaan tekniset haasteet sekä uuden taivekartongin sisäänajolaatujen alhaisempi hintataso. Myös sellun markkinahinnan lasku vaikutti negatiivisesti tulokseemme.

Useita vuosia kestänyt rakennemuutostyö saatiin päätökseen, kun viimeiset hienopaperit tuotettiin Husumin tehtaalla Ruotsissa. Lakkautimme myös tappiollisen tapetin pohjapaperiliiketoiminnan Kyron tehtaalla Hämeenkyrössä. Tästä eteenpäin tuotamme ainoastaan korkealaatuista ensikuitukartonkia kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin.

Husumissa käynnistimme tarjoilupakkauksiin suunnatun ekstruusiopäällystyslinjan asennustyöt. Linja otetaan käyttöön vuonna 2017. Jatkamme myös muiden niin kutsuttujen barrier-ratkaisujen kehittämistä. Arvioimme tarkasti niiden kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Husumin taivekartongin tuotantolinjan tekniset ongelmat on nyt ratkaistu. Useiden vuosien määrätietoisella työllä olemme luoneet itsellemme kasvavan markkina-aseman Pohjois-Amerikassa, jossa Metsä Boardin korkealuokkaisille kartongeille on kysyntää. Meillä on kaikki edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua ja lisätä markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikassa. Eurooppa on jatkossakin meille suurin ja tärkein markkina, ja täällä tavoitteenamme on säilyttää johtava asemamme taivekartongin tuottajana terveellä hinnoittelulla."

LUE LISÄÄ

 

Katsaus 2016 vuosikertomuksessa

 
 


Metsä Board on nyt aidosti kartonkiyhtiö

 

Vuosi 2016 oli Metsä Boardille historiallisesti merkittävä. Saimme useita vuosia kestäneen rakennemuutostyön lopullisesti päätökseen, kun viimeinen hienopaperirulla tuotettiin Husumin tehtaalla Ruotsissa heinäkuussa. Lisäksi lopetimme tappiollisen tapetin pohjapaperiliiketoiminnan Kyron tehtaalla Kyröskoskella.

Tästä eteenpäin keskitymme strategiamme mukaisesti korkealaatuiseen ensikuitukartonkiin, jota käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Kannattavuutemme peruspilarit ovat jatkossakin kustannustehokkuudessa, terveessä hinnoittelussa sekä korkeassa kuituosaamisessa ja -omavaraisuudessa. Kasvua haemme uutta taivekartonkikapasiteettia hyödyntäen. Husumissa käynnistyi vuoden alussa uusi taivekartongin tuotantolinja, jonka 400 000 vuositonnin volyymi suunnataan pääosin Amerikkoihin sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti. Kevyen ensikuitukartonkimme kysyntä on ollut viime vuosina vahvaa, ja halusimme vastata tähän kysyntään uudella kapasiteetilla.

UUSI TAIVEKARTONGIN TUOTANTOLINJA KÄYNNISTYI

Vuonna 2016 kartonkitoimituksemme kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta, mikä vastaa keskimääräistä vuosikasvutavoitettamme. Ensikuidusta valmistettujen pakkausmateriaalien globaali kysyntä kasvaa noin 3–4 prosenttia vuodessa, joten kasvumme oli selvästi keskimääräistä markkinakasvua nopeampaa.

Paperiliiketoiminnan nopea väheneminen näkyi liikevaihdossamme, ja kannattavuuttamme rasitti Husumin uuden taivekartongin tuotantolinjan käyttöönotto. Vuoden lopulla uuden taivekartongin tilausten keskihinta oli jo hyvällä tasolla, mutta pitkästä toimitusketjusta ja aikaa vievistä asiakashyväksynnöistä johtuen positiivinen tulosvaikutus siirtyi kuitenkin eteenpäin. Suomen tehtaiden tuloskehitys oli kokonaisuudessaan vakaata.

Pitkä- ja lyhytkuituisten sellujen markkinahinnat laskivat jonkin verran edellisvuodesta, mutta sellujen kokonaisvaikutus tulokseemme oli edelleen selvästi positiivinen. Mittavat investoinnit ja käyttöpää- oman kasvu käänsivät kassavirtamme negatiiviseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tilanne kuitenkin normalisoitui vuoden toisella puoliskolla. Taseemme pysyi vahvana läpi vuoden.

ASIAKASLÄHTÖISTÄ TUOTE- JA PALVELUKEHITYSTÄ

Metsä Board panostaa vahvasti tuotekehitykseen. Tavoitteemme on tuottaa yhä kevyempiä kartonkeja, joilla on erinomaiset lujuus- ja painatusominaisuudet. Laajennamme myös kartonkivalikoimaamme. Vuonna 2016 toimme markkinoille tarjoilupakkaamiseen soveltuvat PE-päällystetyt kartongit ulkopuolisten yhteistyökumppaniemme avustuksella. Vuonna 2017 käytössämme on oma ekstruusiopäällystyslinja PE-päällystetyille tuotteille. Tarjoilupakkauksissa kehitämme kosteutta ja rasvaa vastaan myös muita niin kutsuttuja barrier-ratkaisuja, ja arvioimme niiden kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Vuosikymmenten aikana olemme luoneet pitkäaikaisia asiakassuhteita, joiden perustana on luottamus ja toimiva yhteistyö. Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme yhdessä asiakkaidemme – merkkituotevalmistajien, jalostajien ja tukkureiden – kanssa tarjoamalla heille kestäviä ja toimivia pakkausratkaisuja. Palvelumme sisältävät muun muassa loppukäyttöön liittyvää tuotekonsultaatiota, kartongin jalostuksen teknistä tukea sekä pakkauksiin liittyvää suunnittelua ja kehittämistä. Tavoitteenamme on tukea ja edistää asiakkaidemme tuotteiden myyntiä, luoda heille uusia kasvumahdollisuuksia sekä vähentää pakkausmateriaaleista syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

LIIKETOIMINNAN VASTUULLISUUS KÄRKITASOA

Kestävä kehitys ja vastuu ympäristöstä ovat olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme. Kevyiden kartonkien valmistuksessa käytetään vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita. Niistä myös syntyy vähemmän jätettä. Pääraaka-aineemme, puhdas ja turvallinen ensikuitu, on täysin jäljitettävissä ja pääosin sertifioitua.

Vuonna 2016 saimme jälleen merkittävää tunnustusta CDP:ltä vastuullisesta vedenkäytöstämme sekä toimistamme ja strategiastamme ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi meille myönnettiin Leadership-status Forest-ohjelmassa. Nämä tunnustukset osoittavat, että liiketoimintamme vastuullisuus on kansainvälisellä kärkitasolla.

Myös työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Vuonna 2016 toteutimme hankkeen vauhdittamaan työ- turvallisuuden kehitystä ja työturvallisuuskäytäntöjen yhtenäistämistä tehtaillamme. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta – tapaturmataajuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Esimiesvalmennusten tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja sekä lisätä reilua, kasvua tukevaa johtamista. Laadukas esimiestyö ja johtamiskulttuuri ovat keskiössä tavoitellessamme kasvua.

KATSE TULEVAISUUDESSA

Metsä Boardin visiona on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo asiakkailleen arvoa globaalisti. Olemme toteuttaneet onnistuneesti vuosien rakennemuutostyön paperiyhtiöstä kartonkiyhtiöksi, ja uudella kapasiteetilla vastaamme ensikuitukartongin kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisesti. Vuonna 2017 tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua uutta tuotantokapasiteettiamme hyödyntäen. Samalla pidämme katseemme tulevaisuudessa ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme pakkausmarkkinoiden kysyntää ja tarpeita vastaavaksi.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

 

LUE LISÄÄ

Print