Velkasijoittajat

Merkittävimmät velkaerät

 
 

Pitkäaikaiset lainat

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*, %

​Maturiteetti

Joukkovelkakirjalaina ​225 ​225 ​4.5 ​2019
​Syndikoitu luottosopimus ​250 ​150 ​3.1 ​2020
​Bilateraalisia lainoja ​101 ​101 ​1.7 ​2017–2020
​Rahoitusleasingeja ​23 ​23 ​2.3 ​2017–2024
​Eläkelainoja ​230 ​128 ​4.5 2017–2020

* Korossa huomioitu johdannaiset ja jaksotetut järjestelypalkkiot.

Metsä Boardin korollisten lainojen keskikorko mukaan lukien korkojohdannaiset 31.12.2016 on 3,3 % ja keskimääräinen takaisinmaksuaika pitkäaikaisille lainoille on 2,2 vuotta.

 

Likvidideettireservi

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*, %

​Maturiteetti

Syndikoitu luottosopimus (RCF)

​100

​0

- 2020

​Eläkelainat

​230

128

4.5 -

Lyhytaikaiset rahoituslähteet

​Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen limiitti

150​

0​

- 0–12 kuukautta

Metsä Group Treasuryn rahoitusohjelmat:

​Kotimainen yritystodistusohjelma

150​ 0​ -​ ​0–12 kuukautta

Takaisinmaksuaikataulu

Tilanne 31.12.2016

Milj. euroa

Pitkäaikaiset korolliset lainat Sitovat luottosopimukset
2017 155
2018 35
2019 257
2020 174 100
2021 1
2021 2 102

Luottoluokitukset


Standard & Poor’sin ja Moody'sin luottoluokitukset

​Luokitus ​Näkymä
​Moody's ​Ba2 ​Vakaa
​Standard & Poor's ​BB+ ​Positiivinen

Joukkovelkakirjat

Metsä Board Oyj on maaliskuussa 2014 laskenut liikkeeseen 225 miljoonan euron institutionaalisille sijoittajille suunnatun joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 13.3.2019, ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,000 prosenttia. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 14.3.2014 alkaen.

 

VASTUUNRAJOITUS:

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Metsä Board Oyj:n liikkeeseenlaskemaan joukkovelkakirjalainaan tai sen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa "Hyväksyn"-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina "Hyväksyn" siirtyäksesi tarkastelemaan joukkovelkakirjalainaa ja sen listalleottoa koskevia tietoja.

Paina "En hyväksy" palataksesi Velkasijoittajat-sivun alkuun.

Print