Metsä Board Husum Mill

Husum board and pulp mill

Metsä Board Husum mill in Sweden is an integrated board and pulp mill producing folding boxboard, uncoated white kraftliner and bleached chemical pulp. The main markets for Husum’s paperboards are Europe and North-America. Roughly half of the chemical pulp produced in Husum is sold as market pulp. The mill has also an extrusion coating line (annual capacity of 100,000 tonnes) serving the global food and food service packaging market. The site has an own harbour enabling efficient logistics to main markets. 30% of Husum pulp mill is owned by Norra Skog as of January 2021. 


--

Inbjudan till avgränsningssamråd 


Enligt 6 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen inför Metsä Board Sverige AB:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet i Husum, Örnsköldsviks kommun

Metsä Board Sverige AB ("Metsä") avser att under 2021 vid Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Husums fabrik i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. 

Planerad ansökan avser utökad produktion av massa, kartong, liner och papper samt planerade förändringar innefattande bland annat installation av ny fiberlinje inklusive ny klordioxidberedning, ny råvattenrening, ny mesaugn, nytt mixeri, ny torkmaskin samt andra anpassningar för att integrera och/eller uppgradera med befintliga delar, förlängning av kaj för utökade lagermöjligheter och fler kajplatser samt lagring och hantering av restprodukter.

Metsä bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. I avgränsningssamrådet ska bland annat frågor om innehållet i miljökonsekvensbeskrivning, som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan, behandlas. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen (den högre kravnivån) avser samrådet även hur en allvarlig kemikalieolycka ska kunna förebyggas och begränsas i den sökta verksamheten. 

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer inget fysiskt samrådsmöte att äga rum utan samrådet genomförs enbart skriftligen.

Ett samrådsunderlag har tagits fram. Samrådsunderlaget innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden, den sökta verksamhetens omfattning, utformning, miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder, samt förslag på innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Metsä Boards hemsida

Underlaget finns även att hämta hos Peter Persson, Vaktstugan Husums fabrik, Bruksvägen 86 i Husum, telefon 0663-18 000.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Johnas Henrysson, Miljöingenjör (Metsä), telefon: 0663-191 03.

Samrådssynpunkter lämnas skriftligen senast den 21 juni 2021 via:
e-post till miljo.husum@metsagroup.com
alternativt brev till:
Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik, 896 80 Husum.
Ange Avgränsningssamråd, Husums fabrik i titeln alternativt på kuvertet. 


Bilaga Samrådsunderlag / Metsä Board Sverige ABProducts

MetsäBoard Pro FBB Bright  – a fully coated bleached paperboard with white back

MetsäBoard Pro FBB OBAfree – a fully coated OBA-free folding boxboard

MetsäBoard Pro FSB Cup – a coated food service board

MetsäBoard Natural FSB Cup – an uncoated food service board

MetsäBoard Natural FBB – an uncoated folding boxboard for natural luxury

MetsäBoard Natural WKL Bright – fully bleached uncoated white kraftliner

Key figures

​Established​1919
​Number of employees​700
​Production capacity​400,000 t/a folding boxboard
250,000 t/a white kraftliner
730,000 t/a bleached kraft pulp
Metsä Board mill info sheet (English pdf)
​Production lines​Two board machines (trim width 6.50 m; speed up to 1,300 m/min; grammage range 70-365 g/m²)
One coater
Two wood-handling lines for pine/spruce and birch Pulp mill with two fibre lines for bleached softwood pulp and bleached hardwood pulp
Two drying machines
​Certificates

​ISO 9001 (English/Swedish pdf)
ISO 14001 (English/Swedish pdf)
ISO 50001 (English/Swedish pdf)

FSSC 22000 (English/Swedish pdf)

ISO 22000 (English/Swedish pdf)

ISO 45001 (English/Swedish pdf)

PEFCTM Logo Licence (English pdf)
PEFCTM Chain of Custody (English pdf)
FSC® Chain of Custody (English pdf)

Contact details

Metsä Board Husum

POSTAL ADDRESS
896 80 Husum
Sweden
Tel. +46 663 18000       
VISITING ADDRESS
Bruksvägen 90
      
VP
Olov Winblad von Walter
Tel: +46 70 317 81 11
olov.winblad[at]metsagroup.com

LOCATION ON MAP
See the map

       

New folding boxboard line and a new extrusion coating line at Metsä Board Husum

Other mills

Print