2018 oli Metsä Boardille hyvä vuosi

Vuonna 2018 jatkoimme kannattavaa kasvuamme vahvojen markkinatrendien tukemana. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani lähes kolmanneksen ja oli 252 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien korkeammat hinnat sekä vahva sellu.

 Metsä Boardin vuosi 2018

 
 

Metsä Boardin vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

    Avainluvut

       Toimitusjohtajan  katsaus

 
 

Markkinatrendit tukevat kuitupohjaisia pakkausratkaisuja

Hyvä lukija,
Vuosi 2018 oli Metsä Boardille hyvä vuosi ja jatkoimme kannattavaa kasvuamme vahvojen markkinatrendien tukemana. Kuluttajien ja merkkituotevalmistajien kasvava ympäristövastuu, vaihtoehtojen etsiminen uusiutumattomille materiaaleille, lisääntyvät tuoteturvallisuusvaatimukset, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu lisäävät ekologisten pakkausmateriaalien kysyntää. Kevyet ensikuitukartonkimme vastaavat erinomaisesti näihin tarpeisiin. Kehitämme uusia pakkausratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ne mahdollistavat kevyiden ja laadukkaiden kartonkiemme hyödyntämisen innovatiivisella tavalla. Käyttämämme puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä, mikä takaa kuidun korkean ja tasaisen laadun.

Fokus kannattavuudessa
Viime vuosina olemme kasvaneet selvästi yli markkinakasvun. Lyhyellä aikavälillä kasvumme on maltillisempaa ja päätöksentekoamme ohjaavat kannattavuustavoitteemme sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Kannattavuutemme perustuu erinomaiseen kustannustehokkuuteen ja terveeseen hinnoitteluun yhdistettynä korkealaatuisiin kuituraaka-aineisiimme ja syvälliseen tekniseen osaamiseemme.

Vuonna 2018 kartonkitoimituksemme kasvoivat hieman edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani lähes kolmanneksen ja oli 252 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien korkeammat hinnat sekä vahva sellumarkkina. Kartongin tuotantokustannuksia nostivat etenkin puun hinnan kallistuminen sekä yleisen kustannusinflaation kiihtyminen. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme, 14,4 prosenttia, oli yli 12 prosentin tavoitetasomme. Taseemme vahvistui, ja korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen oli tasan yksi.

Vastuullisuus on osa riskienhallintaa
Vastuullisuus on liiketoimintamme ydin, ja vastuullisella liiketoiminnalla on yhä suurempi merkitys asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Lisäksi se on tärkeä osa riskienhallintaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten torjumisessa. Autamme asiakkaitamme fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä tarjoamalla heille kevyitä, kestäviä ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Vastaamme myös muihin pakkauksille kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin. Materiaalien alkuperä, pakkausten kierrätettävyys, tuoteturvallisuus ja puhtaus erityisesti ruokapakkaamisessa ovat yhä tärkeämpiä. EU:n muovistrategia ja suunnitellut rajoitukset kertakäyttöisille muovituotteille haastavat yrityksiä kehittämään ympäristövaikutuksia vähentäviä vaihtoehtoja. Jatkamme etenkin ruoka- ja tarjoilupakkauksissa käytettävien biopohjaisten barrier-päällysteiden kehittämistä ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista. Alkuvuonna lanseerasimme biohajoavan ja kompostoituvan ecobarrier-kartongin.

Vuonna 2018 saimme jälleen tunnustusta vastuullisuudestamme kolmansilta osapuolilta, kuten CDP:ltä ja EcoVadikselta. Lisäksi suoriuduimme hyvin ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevissa arvioinneista, joita tekivät mm. MSCI, ISS-oekom,ja Sustainalytics.

Tehokas tuotantomme ja osaava henkilöstömme lisäävät kilpailukykyämme
Tuotantomme käyttää raaka-aineita, energiaa ja vettä tehokkaasti vähentäen samalla fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli vuonna 2018 hyvällä tasolla ja lähes kaikki tuotantolinjamme saavuttivat uusia vuosituotantoennätyksiä. Työturvallisuuden kehitys ei sen sijaan ollut tavoitteidemme mukaista. Kehitämme käytäntöjämme ja ohjeistustamme edelleen, jotta kaikilta tapaturmilta vältyttäisiin. Otimme tehtaillamme vuoden alussa käyttöön Lean-ajattelun pohjalta kehitetyn 5S-menetelmän, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Uusi toimintamalli on käytössä kaikilla tehtaillamme ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta henkilöstöltä ja saavuttaneet hyviä tuloksia.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on avainasemassa johtavan markkina-asemamme ja kilpailukykymme ylläpitämisessä. Toimintatapojamme ja johtamistamme ohjaavat arvot luovat vankan perustan toiminnallamme. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on menestyksemme edellytys. Kiinnitämme erityistä huomiota ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen henkilöstön kehitysohjelmien ja seuraajasuunnitelmien avulla sekä panostamalla työnantajakuvaan.

Jatkuva tuotekehitys varmistaa ykkösasemamme
Olen iloinen siitä, että meillä on hyvä maine asiakkaidemme keskuudessa, ja meidät tunnetaan erityisesti laadukkaiden ja tasalaatuisten tuotteidemme ansiosta. Asiakaspalautteen mukaan tuotteidemme laatu on ykkösasemassa, kun asiakkaat valitsevat Metsä Boardin kartongin. Haluamme olla asiakkaidemme ykkösvalinta myös jatkossa, minkä vuoksi jatkamme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä edelleen. Kehitysaskeleemme valkaistun kemihierteen (BCTMP) parannetuissa ominaisuuksissa antavat tähän erinomaisia mahdollisuuksia. Vuonna 2018 investoimme myös kemihierrekapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten tehtaalla.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskeisinä tavoitteina on tuottaa entistä kevyempiä ja laadukkaampia taivekartonkeja ja kraftlainereita sekä kehittää uusia tuotteita tarjoilupakkaussegmenttiin. Teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisten merkkituotevalmistajien ja jalostajien kanssa ohjataksemme tuotekehitystä oikeaan suuntaan.

Markkinakysyntä tukee kasvuamme

Globaalit markkinatrendit lisäävät kuitupohjaisten ja kevyiden pakkausmateriaalien kysyntää. Myös tavoitteet korvata uusiutumattomia materiaaleja ekologisimmilla vaihtoehdoilla lisäävät kartongin ja sellun kysyntää maailmanlaajuisesti. Kasvava markkinakysyntä ja vuonna 2018 toteutuneet kartonkien hinnankorotukset antavat meille hyvät lähtökohdat tulevaan vuoteen. Tavoitteemme on tuottaa omistajillemme kilpailukykyistä osinkoa sekä säilyttää vahva taloudellinen asema.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

Vuoden 2018 kohokohdat

Close

Näyttävä design-pakkaus lakritsille

​Nahkaa jäljittelevän, näyttävän ja ylellisen tuntuisen pakkauksen lakritsille ideoi oma suunnittelutiimimme.
Sileän MetsäBoard Prime FBB 355 g/m2 kartongin ansiosta laukussa voitiin käyttää erityisiä laminointitekniikoita ja monikerroksellista kohokuviointia suorituskyvystä tinkimättä.

Lakritsinvalmistaja Kouvolan Lakritsi myy näitä ekologisesti valmistettuja design-lakritsipakkauksia omassa
verkkokaupassaan.

Close

Ecobarrier-kartonki ruokapakkauksiin

​Toimme tammikuussa markkinoille ainutlaatuisen kierrätettävän ja kompastoituvan ecobarrier-kartongin, MetsäBoard Pro FSB EB1:n. PEFC™- tai FSC©-sertifioituna saatavilla oleva kartonki on turvallinen suorassa elintarvikekontaktissa, eikä siinä ole käytetty optisia kirkasteita tai fluorokemikaaleja. Sen muoviton barrier-päällyste sisältää biopohjaisia komponentteja ja luonnonmineraaleja.

Ympäristöystävällinen uusi kartonkimme tarjoaa merkittäviä painatus- ja jalostushyötyjä ja parantaa asiakkaidemme tuotantotehokkuutta.

Close

Investointi kaskisten kemihierretehtaaseen

Investoimme Kaskisten tehtaan valkaistun kemihierteen (BCTMP) tuotantokapasiteettiin. Yhdessä aiemmin tehtyjen prosessimuutosten kanssa investointi parantaa tuotteiden tasalaatuisuutta ja tuotantovarmuutta. Kuuden miljoonan euron investointi nostaa vuosikapasiteettia noin 30 000 tonnilla 370 000 tonniin. Uusi paalauslinja otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden loppupuolella.

Kaskisissa tuotetusta kemihierteestä valmistamme taivekartonkia, ja sitä myydään myös markkinamassana.

Close

Uudet sbt-tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiselle

​Metsä Board on sitoutunut rajoittamaan fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi ilmastonmuutosta torjuakseen. Yhtiö lähetti kunnianhimoisen päästövähennystavoitteita koskevan ehdotuksensa Science Based Targets -hankkeelle virallista validointia varten loppuvuodesta 2018.

Close

#betterwithless

Better with Less – Design Challenge – pakkaussuunnittelukilpailumme inspiroi suunnittelijoita eri puolilla maailmaa kehittämään toimivampia ja ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja arjesta tutuille päivittäistavaroille. Kansainvälinen tuomaristo valitsi voittajaksi yli 300 kilpailutyön joukosta Iiro Nummisen työn ”Stretching Inner Part”. Kartongista valmistettu, visuaalisesti houkutteleva, skaalautuva ja monenlaiseen käyttöön soveltuva rakenne suojaa tuotetta tarjoten ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kuplamuoville esimerkiksi verkkokaupan pakkauksissa.
Close

Metsä Board laajentaa elintarviketurvallisuuden sertifiointia tehtaillaan

Elintarvikkeiden pakkaamiseen ja tarjoiluun käytettäviltä tuotteilta vaaditaan yhä enemmän. Johtavana ensikuitukartongin valmistajana haluamme varmistaa, että kartonkimme täyttävät tiukimmatkin puhtaus- ja tuoteturvallisuusvaatimukset myös vaativissa käyttökohteissa,
kuten suorassa kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

Vuonna 2018 tehtaidemme tuoteturvallisuuskäytäntöjä kehitettiin edelleen ja FSSC 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on nyt käytössä suurimmalla osalla Metsä Boardin kartonkitehtaita. GFSI:n (Global Food Safety Initiative) vaatimukset täyttävä elintarviketurvallisuusjärjestelmä
FSSC 22000 on kansainvälisesti tunnettu ja laajalti käytössä elintarviketeollisuudessa. Ulkopuolinen sertifiointi kertoo asiakkaille sitoutumisestamme vastuullisuuteen sekä tuotteidemme ja tuotanto-olosuhteiden vaatimustenmukaisuuteen.

Close

Parempaa laatua vahvalla kuituosaamisella

Korkealaatuiset ja kevyet kartonkimme ovat syvällisen kuitu-ja tuotantoosaamisen tulosta. Olemme kehittäneet kartongeissamme käytettävän valkaistun kemihierteen (BCTMP) ominaisuuksia vastaamaan muuttuviin pakkaustarpeisiin. Parannettu BCTMP mahdollistaa kartongeillemme aiempaa paremman jäykkyyden, tasaisemman laadun sekä keveyden. Kartonkien keventäminen on jatkossakin tutkimus- ja kehitystoimintamme
painopistealueita.

Print