Megatrendit luovat perustan  pitkän tähtäimen kehittämiselle

 
 
Globaalit megatrendit vaikuttavat yritysten toimintaan ja asettavat pakkauksille vaatimuksia turvallisuuden, laadun, kestävyyden ja kierrätettävyyden suhteen. Muuttuva toimintaympäristö luo haasteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä.


Megatrendien vaikutus Metsä Boardin liiketoimintaan


​MEGATRENDI
​MAHDOLLISUUDET
​HAASTEET
Väestönkasvu
ja elintason nousu lisäävät kulutusta
 • Moderni vähittäiskauppa ja pakattujen kuluttajatuotteiden kysyntä
 • Resurssitehokkuus​
 • Syntyvän ​pakkausjätteen minimointi sekä optimaalinen kierrätys
Globalisaatio
luo maailmanlaajuiset markkinat ja lisää kilpailua
 • Globaalit brändit
 • Uudet markkina-alueet
 • Kestävät ja kevyet pakkaukset​
 • ​Kauppakiistat, protektionismi
 • Pitkät ja monivaiheiset jakeluketjut vaativat pakkauksilta hyvää suojaa ja kestävyyttä, mutta ylipakkaamista tulisi välttää
Kaupungistuminen
Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, jotka kattavat 2 % maapallon pinta-alasta, mutta joissa syntyy 70 % maailman BKT:sta, jätteistä ja kasvihuonepäästöistä
 • Pakkausratkaisut erilaisille kuluttajille ja eri tilanteisiin
 • Arkea helpottavat ratkaisut, kuten verkkokauppa, noutoruoka ja puolivalmisteet
 • Kierrätettävät ja kompostoitavat pakkaukset​
 • Kertakäyttöpakkausten rajoittaminen
 • Erilaiset alueelliset kierrätysjärjestelmät ja lajitteluohjeistukset hämmentävät kuluttajia​
Ilmastonmuutos
koskettaa kaikkia maantieteellisiä alueita, valtioita, toimialoja ja yksilöitä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen vaativat sopeuttamistoimia
 • Pakkaukset vähentävät elintarvike- ym. tuotehävikkiä
 • Resurssitehokkaat pakkaukset: uusiutuvat raaka-aineet, keveys, toimiva kierrätys
 • Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät toimivat tehokkaana hiilinieluna​
 • Vaatii investointeja uuteen teknologiaan
 • Säästä johtuvat katkokset tuotannossa ja puun saatavuudessa
 • Kulutuskäyttäytymisen muutos ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
 • Metsien käyttö hiilivarastona ennemmin kuin raaka-aineena​
Digitalisaatio
tarjoaa ratkaisuja muiden megatrendien aiheuttamiin haasteisiin
 • Tekoälyn hyödyntäminen tuotannon laadussa, tehokkuudessa ja ympäristönäkökohdissa
 • Palveluiden kehittäminen
 • Verkkokauppapakkausten kysyntä​
 • Tietosuoja
 • Tietoverkkojen haavoittuvuus​


Metsä Board seuraa tiiviisti kestävään kehitykseen ja pakkaamiseen liittyvän sääntelyn kehitystä, kuten esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) liittyvää kiertotalouden toimintasuunnitelmaa (Circular Economy Action Plan) sekä kertakäyttömuoveja koskevaa direktiiviä (SUP).


               
 
 
Print