Kasvua  tukevat megatrendit

 
 

Metsä Board keskittyy kartonkilajeihin, joissa kasvu on vahvinta. Vallitsevat megatrendit – väestönkasvu, kaupungistuminen ja vastuullisuus – tukevat turvallisten, keveiden ja ekologisten ensikuitukartonkien kysyntää.

Väestönkasvu

Vuoteen 2030 mennessä maapallon väkiluvun arvioidaan ylittävän 8 miljardia ja yli 10 miljoonan asukkaan megakaupunkien määrän oletetaan nousevan yli neljäänkymmeneen.

Väestönkasvu yhdessä jatkuvan kaupungistumisen kanssa lisää kulutusta ja pakkausmateriaalien kysyntää. Samalla lieveilmiöt lisääntyvät, johon voidaan vastata ekologisilla ensikuitupakkauksilla. Valtameriin kertyvä muovijäte on erityisesti herättänyt kuluttajien ympäristötietoisuuden.

FI_Board - World population web image 910x300px.jpg

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneimpia kestävästä kehityksestä kaikilla toimialoilla. Samalla kaupunkien kotitalouksien pienempi koko ja suurempi ostovoima synnyttävät uusia kulutustrendejä. Kaupungistumisen myötä erilaisten ravintola- ja kuljetuspalvelujen tarjonta kasvaa luoden kysyntää uudenlaisille take away-pakkauksille. Kaupankäynti siirtyy myös yhä enemmän verkkoon, mikä lisää pakkaamisen tarvetta.

Vastuullinen pakkaaminen

Metsä Boardin valmistamat ensikuitukartongit korvaavat aiempaa enemmän muovin ja kierrätyskartongin käyttöä etenkin ruoka- ja tarjoilupakkauksissa. Kasvavat ympäristö- ja tuoteturvallisuusvaatimukset, materiaalitehokkuuden maksimoiminen sekä pakkausten ulkonäon merkityksen korostuminen lisäävät kevyiden, korkealuokkaisten ja kestävästi valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntää.

Metsä Boardin laadukkaat ja kierrätettävät kartongit ovat resurssitehokkaita ja niiden valmistuksessa käytetään vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita. Pääraaka-aine, puhdas ja turvallinen ensikuitu, on myös täysin jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin metsiin.

               
 
 
Print