Megatrends  tukevat kierrätettävien pakkausten kysyntää

 
 

Metsä Board analysoi aktiivisesti trendejä ja megatrendejä sekä muutoksia kulutukseen, tottumuksiin ja vastuullisuuteen liittyen.


VÄESTÖNKASVU

Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät pakattujen tuotteiden kulutusta ja luovat ympäristö- ja kestävyyshaasteita, jotka on ratkaistava.


GLOBALISAATIO

Globalisaatio jatkuu edelleen, mutta sen muoto muuttuu. Globaalin verkkokaupan vuosikasvun odotetaan olevan keskimäärin 17 prosenttia vuosina 2018–2023 ja sen osuuden vähittäiskaupasta ennustetaan nousevan 12 prosentista 22 prosenttiin. Verkkokaupassa pakkausta käsitellään keskimäärin 20 kertaa – neljä kertaa enemmän kuin perinteisessä vähittäiskaupassa. Haasteena on löytää tuotteille optimaalinen pakkausratkaisu, joka antaa riittävän suojan pitkillä kuljetusmatkoilla ylipakkaamista välttäen.

URBANISAATIO

Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, jotka kattavat 2 prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta tuottavat 70 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Kaupungit myös aiheuttavat 70 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja jätteistä. Kaupungistuminen muokkaa vähittäiskaupan rakennetta ja vaikuttaa samalla pakkauskokoihin ja pakkauksille asetettaviin vaatimuksiin, kuten kierrätettävyyteen.

ILMASTONMUUTOS

Pakkauksella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Se suojaa tuotetta kuljetuksen ja varastoinnin aikana, pidentää tuotteen elinikää ja vähentää siten hävikkiä. Pakkauksen hiilijalanjälki on yleensä minimaalinen pakattuun tuotteeseen verrattuna. Hävitettävän tuotteen hiilijalanjälki on usein huomattavasti suurempi kuin pakkauksen. Pakkausten aiheuttamaa hiilikuormaa voidaan vähentää kierrättämällä. Kevyiden ja ekologisten pakkausmateriaalien valmistaminen kuluttaa vähemmän vettä, raaka-ainetta ja energiaa.

DIGITALISAATIO

Digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja kaikille muille megatrendeille. Digitalisaatio mahdollistaa toimintatehokkuuden kasvattamisen ja jätteen määrän vähentämisen esimerkiksi tuotannossa. Älykkäät pakkaukset välittävät tärkeää tietoa tuotteen kuljetusketjusta ja kunnosta, vähentävät ruokahävikkiä sekä lisäävät tuoteturvallisuutta esimerkiksi lääke- ja elintarvikepakkauksissa.

               
 
 
Print