Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu 2018 tilinpäätöstiedotteessa

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Taivekartongin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan nousevan. Yhtiö jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus, Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä varastotasojen alentaminen arvoketjussa aiheuttavat edelleen epävarmuutta Metsä Boardin liiketoiminnassa.

Vuoden ensimmäiselle neljännekselle kohdistuu Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan huoltoseisokki.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on positiivinen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina. Puun hinnan arvioidaan pysyvän alkuvuonna korkealla tasolla.

Print