Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tammisyyskuun 2018 puolivuosikatsauksessa

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän pääosin vakaina tai nousevan hieman.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä pysyvän suunnilleen kolmannen vuosineljänneksen tasolla tai laskevan hieman. Vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmääriin vaikuttaa kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.

Metsä Board jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla.

Viimeiselle vuosineljännekselle kohdistuu osa Husumin integraatin huoltoseisokista. Huoltoseisokki päättyi lokakuun alussa, ja sen tulosvaikutus on huomioitu neljännen neljänneksen tulosohjeistuksessa.

Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja Ruotsin kruunun heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen positiivisesti viimeisellä vuosineljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Puukustannusten arvioidaan viimeisellä vuosineljänneksellä pysyvän suunnilleen kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Energiakustannusten ja päästöoikeuskauppojen nettovaikutuksen arvioidaan parantavan liiketulosta. Kartonkien kokonaistuotantokustannuksia vuonna 2018 nostavat kallistunut puu sekä yleisen kustannusinflaation kiihtyminen. Puukustannusten osuus noususta on arviolta 30 miljoonaa euroa. Viime aikoina kustannusinflaatio on kuitenkin hidastunut, eikä tuotantokustannuksiin ole odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Print