Lähiajan näkymät


Kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kartonkien tilauskannat ovat korkealla tasolla.  

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa laskevan heinä–syyskuun toimitusmääristä. Laskuun vaikuttavat loppuvuoden huoltoseisokit, alhaiset varastotasot ja mahdollisesti kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu. Markkinasellujen toimitusmäärien arvioidaan vastaavasti nousevan hieman. 

Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan loka–joulukuussa nousevan heinä–syyskuun keskihintoihin verrattuna.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä Euroopassa. Kiinan valtion aloittamat energiankäytön rajoitukset ja hiilidioksidipäästöjen leikkaukset aiheuttavat epävarmuutta paperi- ja kartonkikoneiden käyntiasteissa ja siten markkinasellujen kulutuksessa loppuvuonna. 

Loka–joulukuulle kohdistuu heinä–syyskuuta enemmän tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja.  
Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan. Erityisesti kemikaalien ja energian hinnat nousevat edelleen. Metsä Board arvioi koko vuoden 2021 kustannusinflaation olevan vähintään 4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Loka–joulukuussa 2021 valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on lievästi negatiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2021 verrattuna ja selvästi negatiivinen liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2020 verrattuna.

Metsä Board arvioi kirjaavansa Husumin tulipalon aiheuttamista tuotannonmenetyksistä saatavia vakuutuskorvauksia vuoden viimeiselle neljännekselle.


Print