Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu puolivuosikatsauksessa 2019

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden toisella neljänneksellä.

Taivekartongin hintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Lainereiden markkinatilanne on sen sijaan epävarmempi, mikä saattaa vaikuttaa Metsä Boardin kraftlainereiden keskihintaan kolmannella vuosineljänneksellä. 

Maailmanlaajuisen sellumarkkinan kehitys lyhyellä aikavälillä pysyy epävarmana. Eräiden selluntuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat vuosihuoltoseisokit tasapainottavat kuitenkin kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta. Tuottajien globaalit varastotasot ovat edelleen korkeat.. Kiinassa pitkäkuituisen sellun hinnanlasku on pysähtynyt. Euroopassa alkuvuoden jatkunut markkinahintojen lasku vaikuttaa toisen vuosipuoliskon tulokseen negatiivisesti.

Vuoden kolmannelle neljännekselle kohdistuvat Kemin tehdasintegraatin sekä Metsä Fibren Rauman sellutehtaan suunnitellut vuosihuoltoseisokit. Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokki alkaa syyskuun lopussa ja päättyy lokakuun alussa, joten sen negatiivinen tulosvaikutus jakautuu kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen kesken.

Tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Kolmannella vuosineljänneksellä valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on neutraali vaikutus toiseen vuosineljännekseen verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.


Print