Lähiajan näkymät

 
 

Näkymät tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksessa

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Lainereiden hinnat ovat jo nousseet, ja kuluttajapakkauskartongin hinnankorotusten vaikutusten odotetaan näkyvän pääosin vuoden 2018 alkupuolella.

Metsä Boardin kartonkitoimitukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuonna 2017. Loka–joulukuussa toimitusmäärien arvioidaan jonkin verran laskevan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena. Yhtiön tavoitteena on parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa ja kasvattaa myyntiä etenkin Pohjois-Amerikassa.

Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan neljännen vuosineljänneksen tuotantomäärän arvioidaan olevan korkeampi kuin Äänekosken suljetun sellutehtaan keskimääräinen kolmen kuukauden tuotanto. Biotuotetehtaan vaikutuksen Metsä Boardin neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen arvioidaan olevan positiivinen.

Husumin tehdasintegraatin vuosittaisella huoltoseisokilla lokakuussa on merkittävä negatiivinen vaikutus viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.

Kartonkien tuotantokustannusten arvioidaan loka–joulukuussa pysyvän edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Yhdysvaltain dollarin suojausten positiivinen tulosvaikutus laimenee vuoden loppua kohden.

Print