Lähiajan näkymät


Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen vaikutuksia maailmantalouteen ja Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida. 

Kartonkien kysyntä on edelleen vahvaa yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja kartonkien tilauskannat ovat korkealla tasolla.  

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa laskevan huhti–kesäkuun sekä tammi–maaliskuun ennätyskorkeista toimitusmääristä. Laskuun vaikuttaa osin Husumin sellutehtaan hakekuljettimen tulipalo kesäkuussa, mikä aiheutti noin 26 000 tonnin tuotannonmenetykset kartongissa ja noin 55 000 tonnin tuotannonmenetykset sellussa. Myös markkinasellujen toimitusmäärien arvioidaan laskevan.

Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan heinä–syyskuussa paranevan huhti–kesäkuun keskihintoihin verrattuna.

Markkinasellujen hinnat ovat alkuvuoden nopean nousun jälkeen vakiintuneet Euroopassa ja kääntyneet laskuun Kiinassa. Kiinassa markkinasellun kysyntää on normaalin kausiluonteisuuden lisäksi vähentänyt paperin ja kartongin valmistajien tuotannonrajoitukset. Euroopassa kysyntätilanne on jatkunut hyvänä. Osakkuusyhtiö Metsä Fibren kannattavuutta tukee myös vahva sahatavaraliiketoiminta. Konttipula erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä jatkuu, ja vaikuttaa markkinasellun tuottajien toimituksiin. 

Heinä–syyskuulle kohdistuu huhti–kesäkuuta enemmän tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja.  

Kustannusinflaatio jatkuu toisella vuosipuoliskolla. Metsä Board arvioi  koko vuoden 2021 kustannusinflaation olevan 3–4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. 

Heinä–syyskuussa 2021 valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on negatiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuuhun 2021 verrattuna ja selvästi negatiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2020 verrattuna.


Print