Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksessa

 

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on vaikea arvioida. Tällä hetkellä yhtiön kartonkien tilauskanta on kuitenkin vahva.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Pitkäkuituisen sellun kysynnän ja tarjonnan arvioidaan pysyvän tasapainossa ja markkinahintojen ei odoteta laskevan.

Huhti–kesäkuulle suunniteltuja tehtaiden vuosihuoltoja on osin siirretty vuoden toiselle puoliskolle.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on hieman positiivinen tulosvaikutus toisella vuosineljänneksellä vuoden 2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Print