Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu osavuosikatsauksessa Q1/2019

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Taivekartongin hintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan pysyvän vakaina. Yhtiö jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla. Heikentynyt kysyntä saattaa vaikuttaa negatiivisesti lainerimyynnin keskihintaan.

Sellun maailmanlaajuisen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähikuukausina. Vuoden toiselle neljännekselle kohdistuu useita sellutehtaiden kunnossapitoseisokkeja, mikä vähentää tarjontaa jonkin verran. Sellujen varastotasojen arvioidaan pysyvän ennallaan tai laskevan hieman.  

Vuoden toiselle neljännekselle kohdistuu useita Metsä Boardin Suomen tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan vuosihuoltoseisokki. Näiden tulosvaikutus ensimmäiseen neljännekseen verrattuna on negatiivinen.

Toisella vuosineljänneksellä valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on neutraali vaikutus  ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus saattaa edelleen vaikuttaa negatiivisesti Metsä Boardin tuotteiden kysyntään.

Print