Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksessa (julkaistu 29.10.2020)

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tasosta. Toimitusmäärien laskuun vaikuttaa mm. kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.  

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Neljännellä vuosineljänneksellä on vuosihuoltoseisokit Metsä Fibren kolmella sellutehtaalla ja lisäksi Metsä Boardin Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokki jatkui suunnitellusti lokakuulle.

Pitkäkuituisen markkinasellun tarjontaa vähentävät loppuvuonna tuottajien vuosihuoltoseisokit sekä tiettyjen tahojen ilmoittamat tuotannonrajoitukset. Metsä Boardin markkinasellutoimitusten arvioidaan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä kasvavan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tasosta.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä on neutraali tulosvaikutus kolmanteen neljännekseen verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina.
Print