Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tammi–maaliskuun 2021  osavuosikatsauksessa                               (julkaistu 28.4.2021)

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen vaikutuksia maailmantalouteen ja Metsä Boardin liike-toimintaan on edelleen vaikea arvioida. 

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa 2021 kasvavan tammi–maaliskuun 2021 toimitusmääristä (491 000 tonnia).

Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden hintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan nousevan.
Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu ensimmäistä vuosineljännestä enemmän tehtaiden suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja.  

Pitkäkuituisen markkinasellun kysyntää tukevat pehmopapereiden ja kartonkien globaali kysynnän kasvu. Selluntuottajien kevään kunnossapitoseisokit tulevat vähentämään sellun tarjontaa kausiluonteisesti. Kontti-pula erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä jatkuu, ja vaikuttaa markkinasellun toimituksiin. Markkinasellujen hinnat Euroopassa ja Kiinassa ovat jatkaneet nousuaan katsauskauden jälkeen. 
Kustannusinflaatio kiihtyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja kustannusten odotetaan edelleen nouse-van jonkin verran toisella vuosineljänneksellä. Koko vuoden 2021 kustannusinflaation odotetaan olevan noin 3 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Huhti–kesäkuussa 2021 valuuttakurssimuutoksilla suo-jausten vaikutus huomioiden on negatiivinen tulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2021 verrattuna ja selvästi negatiivinen tulosvaikutus huhti–kesäkuuhun 2020 verrattuna.


Print