Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tammikesäkuun 2018 puolivuosikatsauksessa

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan heinä–syyskuussa pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla.

Metsä Boardin tavoitteena on edelleen parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa myynnin jakaumaa optimoimalla.

Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuu Kemin integraatin huoltoseisokki ja osa Husumin integraatin huoltoseisokista.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen negatiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Negatiivista vaikutusta osin kompensoi Ruotsin kruunun heikentyminen. Suojausten vaikutus huomioiden, kolmas vuosineljännes tulee olemaan valuuttavaikutusten osalta vuoden 2018 heikoin.

Puukustannusten arvioidaan kolmannella vuosineljänneksellä pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla. Kokonaistuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta.

Print