Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu tilinpäätöstiedotteessa 2020 (julkaistu 11.2.2021)

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan tammi–maaliskuussa 2021 kasvavan loka–joulukuun 2020 toimitusmääristä (441 000 tonnia).

Valkoisten kraftlainereiden hintojen paikallisissa valuu-toissa arvioidaan nousevan hieman ja taivekartongin hintojen pysyvän vakaina.

Tammi–maaliskuulle 2021 ei kohdistu merkittäviä tehtaiden suunniteltuja huoltoseisokkeja.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysyntää tukee taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen etenkin Aasiassa. Tarjontaa on viime aikoina vähentänyt tuottajien vuosihuoltoseisokit, tiettyjen tahojen ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä konttipula Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Aasian parantunut markkinatilanne on heijastunut myös Eurooppaan ja sellujen markkinahinnat ovat olleet nousussa.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden tammi–maaliskuussa 2021 on negatiivinen tulosvaikutus loka–joulukuuhun 2020 verrattuna ja negatiivinen tulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2020 verrattuna.

Energiakustannusten odotetaan tammi–maaliskuussa nousevan. Kartongin ja sellun muiden tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina.

Lähde: Tilinpäätöstiedote 2020.pdf

Print