Lähiajan näkymät

 
 

Arvioitu Q1/2018 osavuosikatsauksessa

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman.
Metsä Boardin tavoitteena on edelleen parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa ja kasvattaa Pohjois-Amerikan myyntiä.
Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan huhti–kesäkuussa kasvavan hieman edellisestä vuosineljänneksestä.
Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu useita Suomen tehtaiden huoltoseisokkeja, mukaan lukien kahdella osakkuusyhtiö Metsä Fibren sellutehtaalla, mikä rasittaa tulosta ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.
Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen negatiivisesti vähintään kolmannen neljänneksen loppuun saakka.
Tuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio on jonkin verran kiihtynyt.

Print