Omistusrakenne

Omat osakkeet

 
 

Metsä Boardilla ei ole hallussa sen omia osakkeita.

Johdon osakeomistukset 

   

Metsä Board noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Metsä Board noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016.

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Fivalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus. Johtoryhmän jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, eivät ole ilmoitusvelvollisia johtajia. Yhtiö kuitenkin velvoittaa heidät ilmoittamaan yhtiölle yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. hiljaisen jakson aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen).

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 30.6.2020

​Omistus
​Ilkka Hämälä ​Hallituksen puheenjohtaja 337 648 B-osaketta
​Hannu AnttilaHallituksen jäsen​140 619 B-osaketta​
​Kirsi Komi ​Hallituksen jäsen ​78 287 B-osaketta
​Kai Korhonen ​Hallituksen jäsen ​215 057 B-osaketta
​Liisa Leino ​Hallituksen jäsen ​182 932 B-osaketta
​Jussi LinnarantaHallituksen jäsen​19 462 B-osaketta
​Jukka Moisio ​Hallituksen jäsen 5 275 B-osaketta
​Timo Saukkonen​Hallituksen jäsen​9 875 B-osaketta
​Veli Sundbäck​Hallituksen jäsen​​67 952 B-osaketta
​Mika JoukioToimitusjohtaja​​354 025 B-osaketta


J
ohtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 30.6.2020

​Omistus
​Jussi Noponen ​Talousjohtaja ​65 000 B-osaketta
​Ari Kiviranta ​Kehitysjohtaja ​45 000 B-osaketta
​Sari Pajari-Sederholm ​Myynti- ja markkinointijohtaja 87 041 B-osaketta
​Harri Pihlajaniemi​Tuotantojohtaja​17 523 B-osaketta
​Camilla Wikström
​Henkilöstöjohtaja
​35 184 B-osaketta

Osakeomistukset päivitetään vuosineljänneksittäin ja perustuen johtajan omaan ilmoitukseen.

Osinkopolitiikka

 
 

Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Vuosi Tulos per osake Osinko per osake Osinko/EPS
2012 0.51 0.06 12.0
2013 0.19 0.09 47.0
2014 0.20 0.12 57.0
2015 0.39 0.17 44.0
2016 0.25 0.19 76.0
2017 0.42 0.21 50.0
2018 0.42 0.29 51.0
2019 0.41 0.24 59.0

Suurimmat osakkeenomistajat

Print