Omistusrakenne

Omat osakkeet

 
 

Metsä Boardilla ei ole hallussa sen omia osakkeita.

Johdon osakeomistukset 

   

6.6Metsä Board noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Metsä Board noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016.

Metsä Board on määritellyt ne johtohenkilöt, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan Fivalle ja yhtiölle Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kyseisiä ilmoitusvelvollisia johtajia ovat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen johtajien on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien ilmoitusvelvollisuus. Johtoryhmän jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, eivät ole ilmoitusvelvollisia johtajia. Yhtiö kuitenkin velvoittaa heidät ilmoittamaan yhtiölle yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Metsä Boardin johtohenkilöt ja taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä nk. suljetun ikkunan aikana (vähintään 30 päivän ajanjakso, joka alkaa raportointijakson päättymisestä ja päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen).

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistukset 1.10.2021

​Omistus
​Ilkka Hämälä ​Hallituksen puheenjohtaja 213 381 B-osaketta
​Jussi Linnaranta
​Hallituksen varapuheenjohtaja
25 192 B-osaketta​
Hannu Anttila
Hallituksen jäsen
143 942 B-osaketta
​Raija-Leena Hankonen
​Hallituksen jäsen
4 446 B-osaketta​
​Erja Hyrsky
​Hallituksen jäsen
​5 823 B-osaketta
​Kirsi Komi ​Hallituksen jäsen
​81 610 B-osaketta
​Jukka Moisio ​Hallituksen jäsen
8 598 B-osaketta
​Timo Saukkonen​Hallituksen jäsen13 198 B-osaketta
​Veli Sundbäck​Hallituksen jäsen​​71 275 B-osaketta
​Mika JoukioToimitusjohtaja​​300 000 B-osaketta


J
ohtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) osakeomistukset 1.10.2021

​Omistus
​Henri Sederholm
​Talousjohtaja ​33 249 B-osaketta
​Ari Kiviranta ​Teknologiajohtaja
​31 000 B-osaketta
​Markku Leskelä
​Kehitysjohtaja
​ 9 885 B-osaketta
​Jussi Noponen
Myynti- ja toimitusketjujohtaja
66 062 B-osaketta
​Harri Pihlajaniemi​Tuotantojohtaja​28 672 B-osaketta
​Camilla Wikström
​Henkilöstöjohtaja
29 695 B-osaketta

Osakeomistukset päivitetään vuosineljänneksittäin ja perustuen johtajan omaan ilmoitukseen.

Osinkopolitiikka

 
 

Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Vuosi Tulos per osake Osinko per osake Osinko/EPS
2012 0.51 0.06 12.0
2013 0.19 0.09 47.0
2014 0.20 0.12 57.0
2015 0.39 0.17 44.0
2016 0.25 0.19 76.0
2017 0.42 0.21 50.0
2018 0.42 0.29 51.0
2019 0.41 0.24 59.0
2020 0.48 0.26 54.0

Suurimmat osakkeenomistajat

Print