Yhtiön täysin maksettu osakepääoma oli tilinpäätöspäivänä 557 881 540,40 euroa, joka koostui 355 512 746 osakkeesta. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa:

  • A-osakkeiden määrä on 32 802 175
  • B-osakkeiden määrä on 322 710 571

Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

​Osakepääoma,
milj. euroa
Osakkeiden lukumäärä
​Osakepääoma 31.12.1999233,8 ​138 999 425
​2000 ​Nimellisarvon muutos 5.5.2000,
ylikurssirahastosta
​2,5
​2001 ​Uusmerkintä
Uusmerkintä
Osakepääoma 31.12.2001
59,5
8,5
304,3
​35 000 000
5 000 000
178 999 425
​2002 ​Ei muutoksia
​2003
Ei muutoksia
Osakepääoma 31.12.2003
304,3
178 999 425
​2004
Uusmerkintä (3 euroa per osake)
Uusmerkintä (3 euroa per osake)
Osakepääoma 31.12.2004
252.7
0.9
557.9
148,633,415
532,772
328,165,612
​2005–2014 Ei muutoksia
Osakepääoma 31.12.2014
557,9
328 165 612
​2015

​Merkintäoikeusanti
Ei muutoksia osakepääomaan

557,9​355 512 746
​2016–2020​Ei muutoksia557,9​355 512 746

​Osakepääoma 31.12.2020
​557,9
355 512 746​
Print