Miksi sijoittaa Metsä Boardiin?

1. Aito kartonkiyhtiö

Metsä Board on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen tappiollisesta paperintuottajasta kannattavaksi kartonkiyhtiöksi. Vuosi 2017 oli yhtiön ensimmäinen vuosi täysin kartonkiin keskittyneenä yhtiönä. Yhtiön päätuotteet ovat taivekartonki ja valkoinen kraftlaineri, joita käytetään etenkin kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on sataprosenttisesti jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

2. Vahva markkina-asema

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin valmistaja. Yhtiö on saavuttanut vahvan markkina-asemansa Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa.

Amerikoissa, ja etenkin Yhdysvalloissa Metsä Board on suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen kraftlainerin maahantuojia. Kasvua Amerikoissa tukevat useat tekijät: 1) korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista, 2) jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia ja 3) ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkoisten kraftlainereiden kysyntää niin Euroopassa kuin Amerikoissa.

Aasian ja Tyynenmeren alueella Metsä Board keskittyy korkean laadun segmenttiin ja tavoittelee maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

3. Kestävästi valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa

Globaalisaatio ja kaupungistuminen lisäävät tavaroiden liikkuvuutta, kauppaa ja pakkausten kulutusta. Samalla vaatimukset pakkauksille kasvavat: materiaalien alkuperä, pakkausten kierrätettävyys ja tuoteturvallisuus erityisesti ruokapakkaamisessa tulevat yhä tärkeämmiksi. Resurssitehokkuuden merkitys kasvaa ja heijastuu elinkaari- ja kiertotalousajatteluun. Lisäksi EU:n muovistrategia ja suunnitellut rajoitukset kertakäyttöisille muovituotteille haastavat yrityksiä kehittämään ympäristöä vähemmän kuormittavia pakkausmateriaalivaihtoehtoja.

Metsä Board tukee kestävää kehitystä vähentämällä tuotannossaan tarvittavien raaka-aineiden, veden ja energian määrää. Tuoteturvallisuus nojaa puhtaan, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan ensikuidun käyttöön. Yhtiö on saanut useita tunnustuksia ulkopuolisilta arvioitsijoilta liiketoimintansa vastuullisuudesta.

Metsä Boardin tavoitteena on kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa entistäkin ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia pakkauksia, joissa hyödynnetään kevyiden ensikuitukartonkien tarjoamia mahdollisuuksia innovatiivisesti. Yhtiö myös tutkii biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä nk. barrier-ratkaisuissa ja niiden kaupallisia edellytyksiä.

4. Omavaraisuus sellussa

Metsä Board on omavarainen sellussa, mikä takaa tuotannon laadun ja saatavuuden. Metsä Boardin kartonkien tuotannossa käytetään pitkä- ja lyhytkuituista kemiallista sellua sekä mekaanista sellua (BCTMP). Oman selluntuotannon lisäksi Metsä Board omistaa 24,9 prosenttia osakkuusyhtiöstään Metsä Fibrestä. Metsä Boardin vuosittainen kokonaissellupositio on noin 600 000 tonnia ylijäämäinen. Ylijäävä tuotanto myydään markkinoille.

Lue lisää:

Print