5 syytä sijoittaa Metsä Boardiin

1. Kannattava ja aito kartonkiyhtiö

Metsä Board on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen tappiollisesta paperintuottajasta kannattavaksi kartonkiyhtiöksi. Keskitymme korkealaatuisiin ensikuitukartonkeihin, jotka ovat ihanteellisia kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Päätuotteemme ovat taivekartonki ja valkoiset ensikuitulainerit. Korkealaatuisten kartonkien vuotuisen kysynnän kasvun arvioidaan olevan 3–4 prosenttia maailmanlaajuisesti ainakin seuraavat viisi vuotta. Taloudellinen kehityksemme on ollut vakaata, ja meillä on tehokas pääomarakenne.

2. Vahva markkina-asema

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset ensikuitulainerit. Metsä Board on saavuttanut vahvan markkina-asemansa Euroopassa pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, erityisesti merkkituotevalmistajien kanssa. Metsä Board hakee tulevina vuosina nopeinta kasvua Amerikoista. Olemme Yhdysvaltojen suurimpia taivekartongin ja päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin maahantuojia. Kasvuamme vauhdittavat Amerikoissa useat tekijät: korkealaatuisen kevyen taivekartongin paikallinen saatavuus on rajallista; jalostajat, joilla ei ole omaa kartonkituotantoa, etsivät vaihtoehtoisia toimittajia; ja ensikuitukartongista valmistetuilla tarjoilupakkauksilla on vahva kysyntä. Lisäksi halpakauppaketjujen ja verkkokaupankäynnin kasvu lisäävät korkealaatuisen valkopintaisen ensikuitulainerin kysyntää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella keskitymme korkean laadun segmenttiin ja tavoittelemme maltillista kasvua yhteistyössä merkkituotevalmistajien kanssa.

3. Globaalit megatrendit vauhdittavat kestävien pakkausten kysyntää

Globaalit megatrendit vaikuttavat yritysten toimintaan ja asettavat pakkauksille uusia vaatimuksia niiden kestävyydestä, turvallisuudesta ja laadusta. Metsä Boardin kartongit täyttävät kaikki nämä vaatimukset.

Resurssitehokkuuden merkitys kasvaa ja heijastuu elinkaari- ja kiertotalousajatteluun. Sääntely lisää velvoitteita, ja tuoteturvallisuudelle asetettavat vaatimukset kasvavat, erityisesti ruokapakkaamisessa. Metsä Board tukee kestävää kehitystä vähentämällä tuotannossaan tarvittavien raaka-aineiden, veden ja energian määrää. Tuoteturvallisuutemme nojaa puhtaan, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan ensikuidun käyttöön. Olemme saaneet useita tunnustuksia liiketoimintamme vastuullisuudesta.

Tavoitteenamme on tukea ja edistää asiakkaidemme tuotteiden myyntiä, luoda heille uusia kasvumahdollisuuksia sekä vähentää pakkausmateriaaleista syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Metsä Board tekee aktiivista tuotekehitystä avainasiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa. Pyrimme kehittämään entistä kevyempiä kartonkeja, ja tutkimme biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen mahdollisuuksia nk. barrier-ratkaisuissa.

4. Metsä Board on kasvuyhtiö

Tavoitteenamme on, että kartonkituotteidemme toimitukset kasvavat vuosittain keskimääräistä markkinakasvua nopeammin. Ensikuidusta valmistettujen korkealuokkaisten kartonkien maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan kasvavan vuosittain noin 3–4 prosenttia. Vuonna 2017 Metsä Boardin kartonkitoimitukset kasvoivat 15 prosenttia edellisvuodesta.

Metsä Board käynnisti uuden taivekartongin tuotantolinjan Husumin tehtallaan Ruotsissa vuonna 2016. Tuotantolinjan 400 000 vuositonnin kapasiteetti suunnataan pääosin Amerikkoihin sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti.

Husumin uusi tuotantolinja on täydessä käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä. Husumin tehdasintegraatin tulosparannuspotentiaali on noin 100 miljoonaa euroa vuodesta 2016 vuoteen 2019. Metsä Board käynnisti lisäksi Husumissa ekstruusiopäällystyslinjan huhtikuussa 2017. PE-päällystetyt kartongit lisäävät myyntiä tarjoilupakkaussegmentissä.

5. Omavaraisuus sellussa

Metsä Board on omavarainen sellussa, mikä takaa tuotannon laadun ja saatavuuden. Kartonkiemme tuotannossa käytetään sekä kemiallista että mekaanista kuitua. Oman selluntuotannon lisäksi Metsä Board omistaa 24,9 prosenttia osakkuusyhtiöstään Metsä Fibrestä. Metsä Boardin vuosittainen kokonaissellupositio on yli 500 000 tonnia ylijäämäinen. Ylijäävä tuotanto myydään markkinoille.

Metsä Board on sijoittanut 24,9 miljoonaa euroa osakkuusyhtiönsä Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen, joka käynnistyi elokuussa 2017. Investointi kasvattaa Metsä Boardin vuosittaista kokonaissellupositiota noin 200 000 tonnilla.

Print