Yhteystiedot

Katri Sundström

Sijoittajasuhdejohtaja

METSÄ BOARD OYJ
Postiosoite: PL 20, 02020 METSÄ
Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 A, 02100 ESPOO
Puhelin: +358 400 976 333
Sähköposti: katri.sundstrom(a)metsagroup.com

Tapaamiset

Anu Jasola, assistentti
Puhelin: +358 (0)10 465 4525
Sähköposti: anu.jasola(a)metsagroup.com

Yleinen sähköposti

metsaboard.investors@metsagroup.com
Fax +358 10 465 5232

 

IR-politiikka

 
 

Metsä Board on sitoutunut toimittamaan ajankohtaista, asianmukaista, yhtenäistä ja luotettavaa tietoa

• Metsä Board on sitoutunut toimittamaan ajankohtaista, asianmukaista, yhtenäistä ja luotettavaa tietoa, joka täyttää säädetyt vaatimukset ja antaa rahoitusmarkkinoille mahdollisuuden toimia järjestelmällisesti sekä vähentää arvopapereiden arvon epävakautta.
• Metsä Board julkistaa ilman aiheetonta viivästystä päätökset ja tapahtumat, jotka koskevat yhtiötä ja sen toimintaa ja ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi yhtiön pörssinoteerattuihin arvopapereihin.
• Yhtiötä koskevien todellisten ja täydellisten tietojen toimittamisella avoimesti on viestintäprosessissa ratkaiseva merkitys. Kyseiset tiedot on päivitettävä aina, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu. Pääomamarkkinoiden häiriöttömyys perustuu tietojen täydelliseen ja tasapuoliseen julkistamiseen.
• Kaikkia sijoittajia kohdellaan samanarvoisina, ja heillä on käytettävissään samat olennaiset tiedot.

Investor Relations -yksikkö vastaa kaikista sijoittajasuhteisiin (IR) liittyvistä toiminnoista, ja kaikki kyselyt osoitetaan sille.

KATSO MYös

Print