Yhteystiedot

Katri Sundström

Sijoittajasuhdejohtaja

METSÄ BOARD OYJ
Postiosoite: PL 20, 02020 METSÄ
Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 A, 02100 ESPOO
Puhelin: +358 (0)10 462 0101
Sähköposti: katri.sundstrom(a)metsagroup.com

Tapaamiset

Anu Jasola, assistentti
Puhelin: +358 (0)10 465 4525
Sähköposti: anu.jasola(a)metsagroup.com

Yleinen sähköposti

metsaboard.investors@metsagroup.com
Fax +358 10 465 5232

 

IR-politiikka

 
 

Metsä Board on sitoutunut toimittamaan ajankohtaista, asianmukaista, yhtenäistä ja luotettavaa tietoa

• Metsä Board on sitoutunut toimittamaan ajankohtaista, asianmukaista, yhtenäistä ja luotettavaa tietoa, joka täyttää säädetyt vaatimukset ja antaa rahoitusmarkkinoille mahdollisuuden toimia järjestelmällisesti sekä vähentää arvopapereiden arvon epävakautta.
• Metsä Board julkistaa ilman aiheetonta viivästystä päätökset ja tapahtumat, jotka koskevat yhtiötä ja sen toimintaa ja ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi yhtiön pörssinoteerattuihin arvopapereihin.
• Yhtiötä koskevien todellisten ja täydellisten tietojen toimittamisella avoimesti on viestintäprosessissa ratkaiseva merkitys. Kyseiset tiedot on päivitettävä aina, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu. Pääomamarkkinoiden häiriöttömyys perustuu tietojen täydelliseen ja tasapuoliseen julkistamiseen.
• Kaikkia sijoittajia kohdellaan samanarvoisina, ja heillä on käytettävissään samat olennaiset tiedot.

Investor Relations -yksikkö vastaa kaikista sijoittajasuhteisiin (IR) liittyvistä toiminnoista, ja kaikki kyselyt osoitetaan sille.

Hiljainen jakso

Hiljaisen jakson aikana Metsä Board ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta asemasta, lähiajan näkymistä tai markkinatilanteesta. Hiljainen jakso kestää kunkin taloudellisen raportointijakson päättymisestä kyseisen jakson taloudellisen raportin (osavuosikatsauksen) julkistamiseen saakka.

Hiljaiset jaksot vuonna 2021:

  • 1. tammikuuta – 10. helmikuuta
  • 1. huhtikuuta – 27. huhtikuuta
  • 1. heinäkuuta – 27. heinäkuuta
  • 1. lokakuuta – 26. lokakuuta
Print