Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton laatimia sisäpiiriohjeita. Tämän lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön oman sisäpiiriohjeen, joka on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla (ks. ohessa). Yhtiö antaa säännöllistä koulutusta sisäpiiriläisilleen. Yhtiö edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti.

Yhtiön sisäpiirirekisterien ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa hallituksen sihteeri. Jokainen sisäpiiriläinen on kuitenkin itse velvollinen huolehtimaan henkilö-, lähipiiri- ja omistustietojensa ylläpitämisestä rekisterissä. Yhtiö suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja osakehankintaohjelmien käyttöä. Yhtiön pysyvien sisäpiiriläisten luettelo on julkisesti saatavilla, ja sen ylläpidosta huolehtii Euroclear Finland Oy. Luettelo on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla (ks. ohessa).

Lakimääräisiä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Muita pysyviä sisäpiiriläisiä ovat lisäksi yhtiön johtoryhmän jäsenet ja sellaiset henkilöt, jotka on nimitetty juridisiin, taloudellisiin, tutkimus- ja kehitys- sekä viestintä- ja sijoittajasuhdetehtäviin ja jotka siten saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa.

Projekteihin liitännäisen sisäpiirintiedon tehokkaaksi hallinnoimiseksi perustetaan hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Kyseisiin hankekohtaisiin rekistereihin merkitään tiedot merkittävien projektien, kuten pääomamarkkinajärjestelyt, fuusiot tai yrityskaupat, valmisteluun osallistuvista henkilöstä. Hankekohtaisten sisäpiirirekisterien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiö päättää vuosittain hiljaiset jaksot, joiden aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla eivätkä myöskään yhtiön arvopapereihin kohdistuvilla warranteilla tai muilla vastaavanlaisilla arvopapereilla.

Print