Valmiina kasvuun

Metsä Board on valmis kasvuun kartonkiyhtiönä onnistuneen rakennemuutoksen jälkeen.

Strategia ja visio

Metsä Board on valmis entistä suurempaan kasvuun onnistuneen rakennemuutoksen jälkeen. Visionamme on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo arvoa asiakkaille maailmanlaajuisesti.

Taivekartongeissa haemme kasvua kaikilta markkinoilta ja kaikista loppukäytöistä. Lainerikartongeissa tavoittelemme kasvua erityisesti päällystetyistä lajeista pääasiassa Amerikoista ja Euroopasta.

Työmme strategiset kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus.

FOKUS

• Keskitymme korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin, joita käytetään kuluttaja- ja myymäläpakkauksiin.

KASVU
• Kasvamme kannattavasti merkkituotevalmistajien, kartongin jalostajien ja tukkureiden kanssa maailmanlaajuisesti liiketoiminnoissa, jotka hyötyvät turvallisista ja ekologisista kartongeistamme.

KANNATTAVUUS
• Kannattavuutemme perustuu ylivoimaiseen kustannustehokkuuteen ja terveeseen hinnoitteluun yhdistettynä korkealaatuisiin kuituraaka-aineisiimme ja ainutlaatuiseen tekniseen osaamiseemme.


Kartongit ovat myös Metsä Groupin ydinliiketoimintaa. Pitkäaikaisena enemmistöomistajana Metsä Groupilla on Metsä Boardille selkeä omistajastrategia, jonka tavoitteena on kannattava kasvu. Metsä Board hyötyy Metsä Groupin osaamisesta, taloudellisesta vahvuudesta ja toiminnan laajuudesta.

Arvot

 
 

Asiakkaiden toiveisiin vastaavat tuotteet syntyvät uudistuvan ja osaavan henkilöstön käsissä. Meitä ohjaavat yhteiset Metsä Groupin arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Toimimme arvojemme mukaan ja annamme tulosten puhua puolestaan.

LUOTETTAVUUS
Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti.

YHTEISTYÖ
Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin.

VASTUULLINEN TULOKSENTEKO
Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

UUDISTUMINEN
Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi.

Print