Taloudelliset  riskit

Rahoitusmarkkinoiden kasvavan sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan Metsä Boardin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on suojautua merkittäviltä taloudellisilta riskeiltä, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa aikaa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Valuuttakurssiherkkyydet
Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 62 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 39 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 9 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Luottoriskit
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on Metsä Boardin ylimmän johdon ja Metsä Groupin keskitetyn luotonvalvonnan vastuulla.

Metsä Boardin johto määrittää asiakkaille myönnetyt luottorajat ja maksuehdot yhdessä keskitetyn luotonvalvonnan kanssa. Lähes kaikki luottoriskit siirretään luottovakuutussopimusten avulla. Metsä Boardin asiakasluottoriski oli normaalilla tasolla vuonna 2019. Luotonvalvonnan pääperiaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä luottopolitiikassa.

Metsä Boardin rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa, joka löytyy vuoden 2019 vuosikertomuksessa sivuilla 80–90.

Suojauspolitiikka: 50 % vuotuisesta nettovaluuttavirrasta ja 100 % tasepositiosta.

Taulukon tiedot ovat Metsä Boardin 29.10.2020 julkaistusta vuoden 2020 osavuosikatsauksesta.

Created with Highcharts 4.1.5The total packaging market Roughly USD 850 billion 56% 35% 7% 2.0 %USDSEKGBPother currencies1/2

Valuuttaherkkyydet ilman suojauksia


Valuutan vahvistuminen 10 prosentilla euroon nähden vaikuttaa Metsä Boardin liiketulokseen:

Valuutta Seuraavat 12 kuukautta
Yhdysvaltain dollari, $ +62 milj. euroa
Ruotsin kruunu, SEK -39 milj. euroa
Ison-Britannian punta, £ +9 milj. euroa
               
 
 
Print