Taloudelliset  riskit

Rahoitusmarkkinoiden kasvavan sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan Metsä Boardin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on suojautua merkittäviltä taloudellisilta riskeiltä, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa aikaa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Valuuttakurssiherkkyydet
Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon on noin 75 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen. Vastaavasti Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus on noin 45 miljoonaa euroa negatiivinen ja Ison-Britannian punnan 10 prosentin vahvistumisen vaikutus noin 9 miljoonaa euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus on vastakkainen. Herkkyydet eivät sisällä suojausvaikutusta.

Luottoriskit

Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on Metsä Boardin ylimmän johdon ja Metsä Groupin keskitetyn luotonvalvonnan vastuulla. Metsä Boardin johto määrittää asiakkaille myönnetyt luottorajat ja maksuehdot yhdessä keskitetyn luotonvalvonnan kanssa. Lähes kaikki luottoriskit siirretään luottovakuutussopimusten avulla. Metsä Boardin asiakasluottoriski oli normaalilla tasolla vuonna 2020. Luotonvalvonnan pääperiaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä luottopolitiikassa.

Metsä Boardin rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa vuoden 2020 vuosikertomuksessa sivuilla 88–92.

Suojauspolitiikka: 50 prosenttia vuotuisesta nettovaluuttavirrasta ja 100 prosenttia tasepositiosta.

Taulukon tiedot ovat Metsä Boardin 28.7.2021 julkistetusta tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta.

Created with Highcharts 4.1.5The total packaging market Roughly USD 915 billion 56% 35% 7% 2.0 %USDSEKGBPother currencies1/2

Valuuttaherkkyydet ilman suojauksia


Valuutan vahvistuminen 10 prosentilla euroon nähden vaikuttaa Metsä Boardin liiketulokseen:

Valuutta Seuraavat 12 kuukautta
Yhdysvaltain dollari, $ +75 milj. euroa
Ruotsin kruunu, SEK -45 milj. euroa
Ison-Britannian punta, £ +9 milj. euroa
               
 
 
Print