Taloudelliset  riskit

Metsä Board keskittyy kartonkiliiketoimintansa aktiiviseen kehittämiseen ja kasvuun. Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja uuden tuotannon markkinoille saaminen ovat riippuvaisia onnistuneesta myynnin kasvattamisesta Euroopassa ja erityisesti Amerikoissa. Myynnin globaaliin kasvattamiseen liittyy myös kustannus- ja valuuttakurssiriskejä.

Euron kurssilla suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja Ruotsin kruunuun on vaikutuksia Metsä Boardin kannattavuuteen. Yhtiö kasvattaa liiketoimintaansa erityisesti Pohjois-Amerikassa, minkä myötä tulosherkkyys Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksiin nähden kasvaa edelleen. Metsä Boardin taloudellisia riskejä liittyen pääasiassa valuuttoihin, korkoihin, likviditeettiin, vastapuoliriskeihin ja johdannaisinstrumenttien käyttöön sekä niiden hallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksen sivuilla 65–73.

Rahoitukseen liittyvät riskit

Rahoitusmarkkinoiden kasvavan sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan Metsä Boardin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on suojautua merkittäviltä taloudellisilta riskeiltä, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa liiketoimintayksiköille tarpeeksi aikaa muuttaa toimintaansa muuttuvien olosuhteiden mukaan. Metsä Boardin rahoitukseen liittyviä riskejä ja niiden hallintaa on kuvattu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksen sivuilla 65–73.

               
 
 
Print