Taloudelliset  tavoitteet

Metsä Board päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ja päätti uudesta osinkopolitiikasta 1.6.2017 alkaen. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua ja varmistaa pääomien tehokas käyttö.

Metsä Boardin sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttia. Yhtiön uutena tavoitteena on, että nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde on korkeintaan 2,5. Tämä tavoitetaso antaa yhtiölle riittävän liikkumavaran tulevaisuuden mahdollisille kasvuinvestoinneille. Aiempi tavoite nettovelkaantumisasteelle (alle 70 prosenttia) on poistettu.

Metsä Board on kasvuyhtiö. Sen vuoksi yhtiön tavoitteena on, että sen kartonkituotteiden toimitukset kasvavat keskimääräistä markkinakasvua nopeammin. Ensikuidusta valmistettujen korkealuokkaisten kartonkien maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan kasvavan noin 3–4 prosenttia vuosittain.

​MittariTavoite​toteuma
2016
​toteuma
2015
toteuma
2014​
​Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, % ​>12 %8,1 %​​11,3 %​9,1 %
Nettovelka/Vertailukelpoinen EBITDA​<2,5x2,0x​​1,2x​1,8x

Kartonkitoimitusten
kasvu, %

​Vuosittainen kartonkitoimitusten kasvu ylittää relevantin markkinakasvun​12 %​13 %​10 %

 

Uuden osinkopolitiikan mukaan Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Katso myös

Print