Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin viimeksi tilikaudella 2011 yhtiön ja emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan tarkastusvaliokuntien johdolla. Kilpailutuksen perusteella yhtiön pitkäaikaisena tilintarkastajana toiminut PricewaterhouseCoopers Oy vaihtui varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2012 KPMG Oy Ab:ksi. Kevään 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii edelleen KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Kirsi Jantusen. 

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta. 

Vuonna 2020 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 196 064 euroa (196 064 euroa vuonna 2019 ja 234 389 euroa vuonna 2018, KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 402 322 euroa (413 528 euroa vuonna 2019 ja 410 642 euroa vuonna 2018) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 23 484 euroa (23 484 euroa vuonna 2019 ja 40 984 euroa vuonna 2018). Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 3 581 euroa (34 327 euroa vuonna 2019 ja 6 825 euroa vuonna 2018).
Print