Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kevään 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Raija-Leena Hankosen. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2017 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 240 258 euroa (227 242 vuonna 2016 ja 229 742 euroa vuonna 2015), KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 401 359 euroa (425 333 euroa vuonna 2016 ja 407 883 euroa) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 36 844 euroa (15 510 euroa vuonna 20176 ja 42 321 euroa vuonna 2015. Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 22 449 euroa (3 864 euroa vuonna 2016 ja 10 554 euroa vuonna 2015).

Print