Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kevään 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Raija-Leena Hankosen. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2015 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 229 742 euroa (222 690 euroa tilikaudella 2014 ja 186 953 euroa tilikaudella 2013), KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 407 883 euroa (447 954 euroa tilikaudella 2014 ja 455 054 euroa tilikaudella 2013) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 42 321 euroa (50 344 tilikaudella 2014 ja 22 550 euroa tilikaudella 2013). Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 10 554 euroa (9 113 vuonna 2014 ja 3 500 euroa vuonna 2013).

Print