Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kevään 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Raija-Leena Hankosen. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2018 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 234 389 euroa (240 258 vuonna 2017 ja 227 242 euroa vuonna 2016), KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 410 642 euroa (401 359 euroa vuonna 2017 ja 425 333 euroa vuonna 2016) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 40 984 euroa (36 844 euroa vuonna 2017 ja 15 510 euroa vuonna 2016. Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 6 825 euroa (22 449 euroa vuonna 2017 ja 3 864 euroa vuonna 2016).

Print