Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kevään 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Kirsi Jantusen. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa hallitukselle ja yhtiökokoukselle suosituksensa tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2019 tilintarkastuspalkkioita maksettiin KPMG Oy Ab:lle 196 064 euroa (234 389 euroa vuonna 2018 ja 240 258 vuonna 2017), KPMG:lle kansainvälisesti yhteensä 413 528 euroa (410 642 euroa vuonna 2018 ja 401 359 euroa vuonna 2017) ja muille tilintarkastusyhteisöille Suomen ulkopuolella 23 484 euroa (40 984 euroa vuonna 2018 ja 36 844 euroa vuonna 2017). Lisäksi KPMG:lle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 34 327 euroa (6 825 euroa vuonna 2018 ja 22 449 euroa vuonna 2017).

Print