Toimitusjohtajana 1.10.2014 aloittanut Mika Joukio (s. 1964) on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lain mukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja vastaa liiketoimintojen valvonnasta ja ohjaamisesta.

Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, joka on hallituksen hyväksymä. Hallitus valvoo toimitusjohtajan toimintaa ja antaa arvionsa siitä kerran vuodessa.

Toimitusjohtajan sopimuksenmukainen eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtajalle on otettu lisäeläkevakuutus, joka kattaa sopimuksen mukaisen eläkeiän 62 vuotta ja lakisääteisen eläkeiän 63 vuotta välisen ajan ja oikeuttaa toimitusjohtajan saamaan eläkettä 60 prosenttia tämän eläkkeelle siirtymishetken kokonaispalkasta. Suomen eläkelakien mukaan työntekijä voi jäädä eläkkeelle ikävuosien 63–68 välisenä aikana haluamanaan ajankohtana. Toimitusjohtajan lakisääteisten eläkemaksujen ja vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen yhteenlaskettu kustannus yhtiölle oli vuonna 2015 yhteensä 328 450 euroa. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ennen eläkeikää, on toimitusjohtaja oikeutettu vapaakirjaan.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja voidaan irtisanoa hallituksen päätöksellä ilman eri syytä. Toimitusjohtaja voi myös irtisanoutua tehtävästään. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallitus voi kuitenkin päättää, että toimitusjohtajan toimisuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa. Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan sijainen

Hallitus voi halutessaan nimetä toimitusjohtajalle sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan tehtävistä toimitusjohtajan ollessa estynyt. Yhtiön toimitusjohtajalle ei tällä hetkellä ole nimitetty sijaista.

KATSO MYÖS

Johtoryhmä

Metsä Boardin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Mika Joukio, talousjohtaja Jussi Noponen, myynti- ja markkinointijohtaja Sari Pajari, kehitysjohtaja Ari Kiviranta, tuotantojohtaja Harri Pihlajaniemi ja henkilöstöjohtaja Susanna Tainio.

Johtoryhmän jäsenillä on kirjalliset työ- tai toimisopimukset. Heillä ei toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ole lakisääteisestä eläketurvasta poikkeavia eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Johtoryhmän tehtäviä ja vastuualueita ovat muun muassa investointien suunnittelu, yhtiön strategisten suuntaviivojen laatiminen ja valmistelu, resurssien kohdentaminen, juoksevien toimintojen valvonta ja yhtiön hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Close

Mika Joukio

s. 1964

Diplomi-insinööri, MBA
Toimitusjohtaja

 

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 1990 alkaen.
Metsä Board Oyj:n johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2012–2014)
 • Metsä Board Oyj, Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja (2006–2012)
 • Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro ja Metsä Board Tako (2006)
 • Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro (2005–2006)
 • Metsä Board Oyj, asiakaspalvelu- ja logistiikkajohtaja (2004–2005)
 • Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Äänekoski (2001–2004)
 • Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Metsä Board Oyj:ssä ja vuodesta 1990 alkaen

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Jussi Noponen

s. 1975

Diplomi-insinööri
Talousjohtaja

 

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2000 alkaen.
Metsä Board Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Group, Senior Vice President, Group Finance (2009–2016)
 • Metsä Board Oyj, Senior Vice President, Business Control, Graphic Papers -liiketoiminta (2008)
 • Metsä Board Oyj, Vice President, Group Business Control (2006–2008)
 • Metsä Board Oyj, Business Controller, Folding Cartons -liiketoiminta (2003–2006)
 • Nokia Oyj (1999–2000) ja Metsä Group (2000–2003), SAP-järjestelmän käyttöönottoprojekteja

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Ari Kiviranta

s. 1963

Tekniikan tohtori
Kehitysjohtaja

 

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 1993 alkaen.
Metsä Board Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Board Oyj, Cartonboard-liiketoiminta-alueen johtaja (2014)
 • Metsä Board Zanders GmbH, toimitusjohtaja ja tehtaanjohtaja (2012–2013)
 • Metsä Board Oyj, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Consumer Packaging -liiketoiminta-alue (2008–2012) ja tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro ja Metsä Board Tako (2009–2010)
 • Metsä Board Zanders GmbH, tuotantojohtaja (2004–2008)
 • Metsä Board Oyj, tutkimus- ja kehitysjohtaja (2001–2004)
 • Metsä Board Oyj, päällikkö, prosessikehitys (1999–2001)
 • Valmet Oyj, tuotekehityspäällikkö (1997–1999)
 • Valmet Oyj, USA, tutkimus- ja kehityspäällikkö (1995–1997)
 • Metsä Board Oyj, kehityspäällikkö (1993–1995)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Sari Pajari

s. 1968

Diplomi-insinööri
Myynti- ja markkinointijohtaja


Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2007 alkaen.
Metsä Board Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Board, liiketoiminnan kehitysjohtaja (2011–2017) 
 • Metsä Group tietohallintojohtaja (2009–2011)
 • Metsä Group, johtaja, konsernin tietohallinto
  (2007–2009)
 • IBM Oyj, johtava konsultti ja Business Development Executive, (2002–2007)
 • PwC Management Consulting, johtava strategiakonsultti (2000–2002)
 • Jaakko Pöyry Consulting, useita tehtäviä (konsultti, johtava konsultti, johtaja) Suomessa ja USA :ssa (1990–2000)

KESKEISET LUOTTAMUSTOIMET:

 • Tieto Oyj, hallituksen jäsen (2012–)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Harri Pihlajaniemi

​s. 1970

Diplomi-insinööri
Tuotantojohtaja

Metsä Board Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
• Stora Enso Oyj, Vice President, Operations Excellence & Investments (2012–2017)
• Stora Enso Oyj, tehtaanjohtaja, Publication Paper, Veitsiluodon tehdas (2011–2012)
• Stora Enso Oyj, tuotantojohtaja, Oulun paperitehdas (2008–2011)
• Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM6, Oulun tehdas (2006–2007)
• Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM7, Oulun tehdas (2004–2005)
• M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), tuotantopäällikkö PM3, Kirkniemen tehdas (2001–2004)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Close

Susanna Tainio

s. 1975

Filosofian lisensiaatti
Henkilöstöjohtaja

 

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2011 alkaen.
Metsä Board Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 alkaen.

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

 • Metsä Board Oyj, Vice President, Human Resources (2012–2014)
 • Metsä Board Oyj, Vice President, Human Resources, Paperboard-liiketoiminta-alue ja Metsä Groupin henkilöstön kehittämispalvelut (2012)
 • Metsä Board Oyj, Vice President, Human Resources, Consumer Packaging -liiketoiminta-alue (2011–2012)
 • Oy Sinebrychoff Ab, Head of HR Development (2011)
 • Oy Sinebrychoff Ab, henkilöstön kehittämispäällikkö (2007–2011)

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä

Print