Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti   tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksessa (29.4.2020)

 

 

"Liiketuloksemme tammi–maaliskuussa oli 33,8 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä oli lähes tuplasti parempi. Merkittävin syytulosheikennykseen oli halventunut markkinasellu.

Myös kaksi viikkoa kestäneellä paperiteollisuuden lakolla alkuvuonna oli meihin iso vaikutus, sillä suurin osa tuotannostamme sijaitsee Suomessa. Lakosta aiheutuva negatiivinen tulosvaikutus on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa, ja suurin osa siitä kohdistui ensimmäiselle vuosineljännekselle. Ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli poikkeuksellisen vahva.

Katsauskaudella käynnistyneen ja edelleen jatkuvan koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen lopullisia vaikutuksia liiketoimintaamme on vielä vaikea arvioida.

Pandemia on heikentänyt kysyntää kartonkien tietyissä loppukäytöissä. Toisaalta se on kiihdyttänyt mm. elintarvike- ja lääkepakkausten kysyntää. Toistaiseksi pandemian nettovaikutus Metsä Boardin kartonkien tilausvirtaan on ollut positiivinen.

Poikkeusoloista huolimatta taivekartonkituotantomme oli maaliskuussa ennätyskorkea. Myös investointiprojektimme jatkuivat suunnitellusti: Husumin soodakattilaprojektissa Ruotsissa aloitettiin perustustyöt ja Kyron pituusleikkuriprojekti on edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan.

Metsä Boardin taloudellinen asema on vahva. Viime vuonna sovittujen rahoitusjärjestelyjen turvin lainojemme maturiteettirakenne on meille suotuisa ja antaa meille taloudellista liikkumavaraa. Myös maksuvalmiutemme on hyvällä tasolla.

Pandemia tulee heikentämään merkittävästi maailmantaloutta ja tulee todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti myös Metsä Boardin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Yhtiönä meillä on kuitenkin vahva perusta: meillä on osaavat ihmiset, alan johtavat tuotteet ja innovatiiviset pakkausratkaisut. Lisäksi uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuille puhtaille ja turvallisille tuotteille on varmasti tulevaisuudessakin kysyntää.

Tällä hetkellä tärkeintä on henkilöstömme turvallisuus, varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus sekä estää pandemian leviäminen. Olen ylpeänä seurannut, miten hienosti työntekijämme ovat suoriutuneet näinä haastavina aikoina. Poikkeusolot loppuvat jossain vaiheessa, ja uskon, että aikojen normalisoituessa olemme entistä vahvempia vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin."

 

Katsaus vuoden 2019 vuosikertomuksessa:

 
 

Ratkaisuja tulevaisuuden pakkauksiin

Hyvä lukija,

Pakkausmateriaalien liiketoimintaympäristön muutossignaalit ovat aiempaa vahvempia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muovijätteen määrän vähentäminen vaativat toimia jokaiselta. Haluamme olla mukana tuomassa ratkaisuja näihin haasteisiin ja ohjaamme toimintaamme ja kehitystyötämme sen mukaisesti.

Onnistumisia kartonkiliiketoiminnassa vuonna 2019

Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa
Strategiamme kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Osana Metsä Groupia olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutokseen hidastamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille merkittävää kilpailuetua.

Tulevaisuuden pakkauksilta edellytetään parempia brändikokemuksia aiempaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla pakkauksen toiminnallisuutta unohtamatta. Tiedämme aina tärkeimmän raaka-aineemme, pohjoisen puhtaan kuidun alkuperän, ja lopputuotteemme tukevat kiertotalouden periaatteita. Rakennamme parhaillaan Äänekoskelle kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskusta, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle. Keskus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa läpi koko arvoketjun.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut menestyksemme. Haluamme, että jokainen menestyy työssään ja kehittää omaa osaamistaan. Selkeät tavoitteet ja arvojemme mukainen esimiestyö sekä henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen tukevat näitä onnistumisia.

Investoimme tulevaan kasvuun

Olemme käynnistäneet Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen Ruotsissa. Uudistuksella varmistamme kartonkiliiketoimintamme kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa tulevaisuudessa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme, fossiilittomia tehtaita.

Ensikuitukartongin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuitupohjaisilla, täysin kierrätettävillä pakkausratkaisuilla korvataan yhä enemmän fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia pakkausmateriaaleja, joten potentiaalia on paljon. Suhtaudun erittäin luottavaisesti Metsä Boardin menestykseen myös tulevaisuudessa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print