Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Kommentti tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksessa (julkaistu 30.7.2020)

"Metsä Boardin liiketoiminta sujui toisella vuosineljänneksellä hyvin. Koronapandemian alussa maalis–huhtikuussa etenkin ruoka- ja lääkepakkauksissa käytettävien ensikuitukartonkien kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa ja tilauskantamme kasvoi korkeaksi. Nopeaan kasvuun vaikutti pandemian lisäksi myös alkuvuoden Suomen paperiteollisuuden lakko. Kysyntätilanne kuitenkin normalisoitui katsauskauden loppua kohden. Kartonkiemme toimitusmäärät huhti–kesäkuussa olivat ensimmäistä vuosineljännestä sekä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä korkeammat.

Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä parempi: 60,5 miljoonaa euroa (41,0). Kannattavuuttamme tukivat alhaisemmat tuotantokustannukset etenkin kartonkiliiketoiminnassa sekä liiketoiminnallemme myönteinen valuuttakurssikehitys. Kartonkiemme hintakehitys on pysynyt melko vakaana, mutta markkinasellujen myyntihinnat olivat selvästi viime vuotta alhaisemmilla tasoilla.

Liiketoimintamme rahavirta on pysynyt vahvana jo kolme vuosineljännestä peräkkäin. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liiketoiminnan rahavirta ylitti selvästi aiempien vuosien vauhdin, ja oli 152,3 miljoonaa euroa. Tämä tukee entisestään hyvää likviditeettiämme. Maksoimme voitonjaon vuodelta 2019 hallituksen alkuperäisen esityksen suuruisena ja vahva taloudellinen asema mahdollistaa myös suunnitellun etenemisen investoinneissamme.

Olen myös ilahtuneena seurannut tehtaidemme erinomaista suoriutumista koronapandemian aikana. Huhti–kesäkuussa kartonkiemme kokonaistuotantomäärä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen. Lisäksi onnistuimme parantamaan työturvallisuuttamme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kehitys on oikeansuuntainen, joskin meillä on vielä matkaa pitkän aikavälin turvallisuustavoitteeseemme, joka on nolla tapaturmaa.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuotekehityksessä ja pakkaussuunnittelussa. Kesäkuussa Äänekoskella valmistui kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus (Excellence Centre), joka nopeuttaa yhteisiä kehityshankkeitamme. Keskittämällä eri alueiden osaaminen yhdeksi koordinoiduksi kokonaisuudeksi pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehityshaasteisiin entistä paremmin."

 

Katsaus vuoden 2019 vuosikertomuksessa:

 
 

Ratkaisuja tulevaisuuden pakkauksiin

Hyvä lukija,

Pakkausmateriaalien liiketoimintaympäristön muutossignaalit ovat aiempaa vahvempia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muovijätteen määrän vähentäminen vaativat toimia jokaiselta. Haluamme olla mukana tuomassa ratkaisuja näihin haasteisiin ja ohjaamme toimintaamme ja kehitystyötämme sen mukaisesti.

Onnistumisia kartonkiliiketoiminnassa vuonna 2019

Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa
Strategiamme kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Osana Metsä Groupia olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutokseen hidastamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille merkittävää kilpailuetua.

Tulevaisuuden pakkauksilta edellytetään parempia brändikokemuksia aiempaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla pakkauksen toiminnallisuutta unohtamatta. Tiedämme aina tärkeimmän raaka-aineemme, pohjoisen puhtaan kuidun alkuperän, ja lopputuotteemme tukevat kiertotalouden periaatteita. Rakennamme parhaillaan Äänekoskelle kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskusta, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle. Keskus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa läpi koko arvoketjun.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut menestyksemme. Haluamme, että jokainen menestyy työssään ja kehittää omaa osaamistaan. Selkeät tavoitteet ja arvojemme mukainen esimiestyö sekä henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen tukevat näitä onnistumisia.

Investoimme tulevaan kasvuun

Olemme käynnistäneet Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen Ruotsissa. Uudistuksella varmistamme kartonkiliiketoimintamme kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa tulevaisuudessa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme, fossiilittomia tehtaita.

Ensikuitukartongin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuitupohjaisilla, täysin kierrätettävillä pakkausratkaisuilla korvataan yhä enemmän fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia pakkausmateriaaleja, joten potentiaalia on paljon. Suhtaudun erittäin luottavaisesti Metsä Boardin menestykseen myös tulevaisuudessa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print