Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Toimitusjohtajan kommentti tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa

”Vuosi 2021 on ollut Metsä Boardille todella hyvä. Ensikuitukartonkiemme kysyntä on ollut erittäin vahvaa kaikissa tuotteissamme ja kaikilla päämarkkinoillamme. Myyntihinnat ovat alkuvuoden aikana nousseet ja näemme saman kehityksen jatkuvan kolmannella vuosineljänneksellä. Kartonkien tilauskannat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, mikä myös tukee loppuvuoden näkymiä.

Huhti–kesäkuussa taivekartongin ja valkoisten krafltainereiden toimitusmäärät olivat jälleen ennätyskorkeat, yhteensä 514 000 tonnia. Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli erinomainen, 102,5 miljoonaa euroa (4–6/2020: 60,5 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen rahavirta oli myös vahva, 134 miljoonaa euroa, ja katsauskauden päättyessä olimme lähes nettovelaton.

Tammi–kesäkuun 2021 vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 191,3 miljoonaa euroa (1–6/2020: 94,2). Kannattavuuttamme paransivat markkinasellujen nopea hinnannousu sekä ennätyskorkeat kartonkivolyymit. Vertailukautta rasitti paperiteollisuuden lakko Suomessa, jonka negatiivinen tulosvaikutus oli noin 20 miljoonaa euroa.

Kustannusinflaatio on kuluvana vuonna kiihtynyt, ja nostanut mm. energian ja tiettyjen kemikaalien hintatasoa. Myös logistiikkakustannukset ovat kohonneet ja konttipula Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä jatkuu yhä vaikuttaen erityisesti markkinasellujen toimituksiin.

Husumin sellutehtaan hakekuljettimella kesäkuun lopussa syttynyt tulipalo aiheutti meille merkittäviä tuotannonmenetyksiä niin markkinasellussa kuin kartongeissa, mikä tulee vaikuttamaan kolmannen vuosinel-jänneksen myyntiin. Tulipalosta aiheutuneet vauriot on korjattu, ja Husumin kartonki- ja markkinasellutuotanto käyvät normaaleilla tuotantotasoilla.

Vahva taloudellinen asemamme yhdistettynä vastuullisesti tuotettujen ja kiertotaloutta tukevien pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään tarjoaa meille erinomaisen lähtökohdan kartonkiliiketoimintamme kasvattamiselle ja kehittämiselle. Katsauskauden jälkeen teimme investointipäätöksen taivekartonkikapasiteetin kasvattamisesta 200 000 tonnilla Husumin tehtaalla Ruotsissa. Investointi tuo markkinoille asiakkaiden toivomaa lisäkapasiteettia, ja vahvistaa asemaamme Euroopan johtavana taivekartongin valmistajana. Lisäksi olemme jo aiemmin käynnistäneet Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman, jossa valkoisen kraftlainerin vuotuista tuotantokapasiteettia nostetaan 40 000 tonnilla sekä tehtaan veden- ja energiankäyttöä tehostetaan merkittävästi.

Lanseerasimme toukokuussa uuden 360 palvelukokonaisuuden, joka tuo asiakkaillemme hyötyjä läpi pakkausarvoketjun aina kierrätettävyydestä brändin vaikuttavuuteen, tuotannon ja toimitusketjun tehokkuuteen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen. Osaamiskeskuksessamme (Excellence Centre) jatkoimme virtuaalisia asiakastyöpajoja, joissa mm. testasimme lääkepakkauksia ääriolosuhteissa.

Katsauskaudella saavutimme EcoVadiksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnissa jälleen korkeimman platinatason, jolla kuulumme yhden prosentin parhaimmistoon paperin, kartongin ja pakkausten valmistajien luokassa. Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja tähtäämme täysin fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä.”

Mika Joukio


 

Katsaus vuoden 2020  vuosikertomuksessa: 

Vahva vuosi Metsä Boardille

Kartonkimarkkina on ollut vahva ja tehtaidemme operatiivinen tehokkuus on ollut korkealla tasolla myös haastavana koronavuonna. Strategiamme keskittyä kannattavaan kasvuun vastuullisissa ensikuitukartongeissa on osoittautunut toimivaksi ja olemme nyt entistä vahvemmassa asemassa kehittämään ydinliiketoimintaamme. 

Takanamme on poikkeuksellinen vuosi. Keväällä alkanut koronapandemia ravisutti koko maailmaa ja sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Toiminnassamme tärkeintä on ollut varmistaa työntekijöidemme turvallisuus, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus. Näissä olemmekin onnistuneet mielestäni hyvin. Tartuntaryppäitä ei ole syntynyt, tuotantomme ja toimituksemme ovat pandemian aikana sujuneet häiriöttömästi, ja tehtaiden vuosihuoltoseisokit on toteutettu onnistuneesti. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli korkealla tasolla ja saavutimme uusia tuotantoennätyksiä. Olen nähnyt positiivista asennetta, hienoa tiimityötä ja omistautumista päivittäisessä työssä  varotoimenpiteitä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Esitänkin vilpittömät kiitokset henkilöstöllemme hienosta suoriutumisesta tänä haastavana aikana. 

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää etenkin ruoka-, juoma- ja lääketeollisuudessa. Tuotevalikoimamme vastaa hyvin tähän kysyntään ja tehokas toimitusketjumme on varmistanut asiakkaillemme jatkuvat ja luotettavat toimitukset. Vuonna 2020 kartonkitoimituksemme olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla, yhteensä 1 810 000 tonnia. Tämä on erinomainen saavutus huomioiden, että alkuvuotta liiketoimintaamme ja erityisesti tulostamme rasitti paperiteollisuuden reilu kaksi viikkoa kestänyt lakko. Vertailukelpoinen liiketuloksemme vuonna 2020 oli 221 miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 12.2 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 308 miljoona euroa. Osinkopolitiikkamme mukaisesti hallitus ehdottaa voitonjaoksi omistajille 0,26 euroa osakkeelta.

EDELLÄKÄVIJYYS VASTUULLISUUDESSA JA INNOVAATIOYHTEISTYÖ
TUOVAT KILPAILUETUA

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Se tarkoittaa meille panostusta ilmastonmuutoksen torjumiseen ja resurssitehokkuuteen, vastuullisiin tuotteisiin ja toimitusketjuun sekä metsien kestävään käyttöön. Tähtäämme sataprosenttisesti fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Tunnustuksena kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta ja vesivarojen kestävästä käytöstä Metsä Board valittiin vuonna 2020 jälleen CDP:n arvostetuille Climate A ja Water A -listoille. CDP:n metsäohjelmassa saavutimme tason A-. 

Kasvava kulutus ja vastuullisten pakkausratkaisujen vahvistunut kysyntä vauhdittavat tarvetta uusille innovaatiolle ja tiiviille yhteistyölle asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa. Uusi syyskuussa avaamamme huippuluokan osaamiskeskus Äänekosken biotalouden ekosysteemissä tarjoaa kehitysyhteistyöhön erinomaisen alustan. Osana Metsä Groupia osallistumme laajoihin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti alhaisempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin. Esimerkkinä tästä kehitteillä oleva 3D-kuitutuote. 

STRATEGIASSAMME KOROSTUVAT SELKEÄT VALINNAT,
JOTKA MAHDOLLISTAVAT KESTÄVÄN KASVUMME

Strategiamme keskittyä korkealaatuisiin ja kierrätettäviin ensikuitukartonkeihin on osoittautunut oikeaksi ja jatkamme sen toteuttamista. Asiakkaat arvostavat palveluitamme sekä tuotteidemme korkeaa ja tasaista laatua, joka perustuu tehtaidemme huippuosaamiseen ja räätälöityihin korkealaatuisiin assoihin. Loppuvuonna ilmoitimme yhteistyöjärjestelyistä ruotsalaisen metsänomistajaosuuskunta Norra Skogin kanssa, minkä ansiosta voimme lähivuosina ohjata enemmän pääomia kartonkiliiketoiminnan kehittämiseen. Tulevia investointisuunnitelmiamme tukevat myös selluomavaraisuutemme sekä vakaa markkinatilanne kartonkiliiketoiminnassa. 

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos asettavat pakkauksille jatkuvasti lisää vaatimuksia vastuullisuuden, kierrätettävyyden ja tuoteturvallisuuden suhteen. Näen nämä erinomaisina mahdollisuuksina kehittää liiketoimintaamme, kasvaa kannattavasti sekä tuottaa arvoa omistajillemme. 

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2020. Meillä on hyvät lähtökohdat vuoteen 2021 – suotuisa markkinatilanne, vahva taloudellinen asema sekä vastuulliset ja turvalliset tuotteet, jotka vastaavat kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään. Suhtaudun tulevaan positiivisesti ja luottavaisesti.

Mika Joukio

 

LUE LISÄÄ

Print