Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Toimitusjohtajan kommentti  2020 tilinpäätöstiedotteessa 

”Vuoden viimeinen neljännes sujui odotustemme mukaisesti ja vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 64,5 miljoonaa euroa (10–12/2019: 39,1 milj. euroa). Kannattavuuttamme paransivat kartonkiliiketoiminnan matalammat tuotantokustannukset sekä markkinasellun kasvaneet toimitusmäärät. Taloudellinen asemamme säilyi vahvana: kauden lopussa korollinen nettovelkamme oli 236 miljoonaa euroa ja sen suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli selvästi alle yhden.

Joulukuussa ilmoitimme myyvämme 30 prosenttia Husumin sellutehtaasta ruotsalaiselle metsänomistaja-osuuskunta Norra Skogille. Järjestely teki Metsä Boardista käytännössä nettovelattoman yhtiön, joten olemme erinomaisessa asemassa kasvattamaan ydinliiketoimintaamme, vastuullista ja korkealuokkaista ensikuitukartonkia. Joulukuussa teimme myös lopullisen investointipäätöksen Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoimintaamme jäivät koko vuonna odotettua vähäisemmiksi. Hyvä kysyntätilanne elintarvike- ja lääkepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa lisäsi ensikuitukartonkiemme kysyntää päämarkkinoillamme. Kartonkitoimituksemme kasvoivat edellisvuodesta ja olivat 1 810 000 tonnia. Kasvumme jatkui etenkin Pohjois-Amerikassa, jossa myyntiämme tukevat kilpailukykyiset tuotteet, tehokas toimitusketju sekä erinomainen asiakaspalvelu.

Vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 20 prosenttia edellisvuodesta ja oli 221,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme, 12,2 prosenttia, saavutti pitkän aikavälin tavoitetasomme. Kannattavuuttamme paransivat matalammat tuotantokustannukset sekä myönteinen valuuttavaikutus. Tulostamme rasitti alkuvuonna yli kaksi viikkoa kestänyt paperiteollisuuden lakko, joka koski Metsä Boardin Suomen tehtaita sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren kaikkia sellutehtaita. Sellujen kokonaisvaikutus liiketulokseemme oli neutraali.

Tuotantomme ja toimituksemme ovat pandemian aikana sujuneet häiriöttömästi, ja tehtaiden vuosihuoltoseisokit on toteutettu onnistuneesti. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli vuonna 2020 korkealla tasolla ja saavutimme uusia ennätyksiä sekä kartonki- että sellutuotannossa.

Syksyllä käynnistimme huipputason osaamiskeskuksen (Excellence Centre) vauhdittamaan kartonki- ja pakkausinnovaatioita yhteistyössä asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Osana Metsä Groupia osallistumme myös laajoihin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti alhaisempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja tähtäämme täysin fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Saimme kuluneena vuonna runsaasti arvokasta tunnustusta vastuullisuudestamme. Kierrätettävät uusitutuvasta puukuidusta valmistetut kartonkimme soveltuvat erinomaisesti kestävään pakkaamiseen, mikä tukee niiden kysyntää myös tulevaisuudessa.
Koronapandemian lopullista kestoa on vaikea arvioida, ja jatkamme edelleen tilanteen mukaisia varotoimenpiteitä. Tärkeintä on varmistaa työtekijöiden terveys ja turvallisuus, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus. Meillä on kuitenkin hyvät lähtökohdat vuoteen 2021: suotuisa markkinatilanne, vahva taloudellinen asema sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Suhtaudun tulevaan positiivisesti ja luottavaisesti.”

Mika Joukio
toimitusjohtaja

 

Katsaus vuoden 2019 vuosikertomuksessa:

 
 

Ratkaisuja tulevaisuuden pakkauksiin

Hyvä lukija,

Pakkausmateriaalien liiketoimintaympäristön muutossignaalit ovat aiempaa vahvempia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muovijätteen määrän vähentäminen vaativat toimia jokaiselta. Haluamme olla mukana tuomassa ratkaisuja näihin haasteisiin ja ohjaamme toimintaamme ja kehitystyötämme sen mukaisesti.

Onnistumisia kartonkiliiketoiminnassa vuonna 2019

Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa
Strategiamme kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Osana Metsä Groupia olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutokseen hidastamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille merkittävää kilpailuetua.

Tulevaisuuden pakkauksilta edellytetään parempia brändikokemuksia aiempaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla pakkauksen toiminnallisuutta unohtamatta. Tiedämme aina tärkeimmän raaka-aineemme, pohjoisen puhtaan kuidun alkuperän, ja lopputuotteemme tukevat kiertotalouden periaatteita. Rakennamme parhaillaan Äänekoskelle kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskusta, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle. Keskus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa läpi koko arvoketjun.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut menestyksemme. Haluamme, että jokainen menestyy työssään ja kehittää omaa osaamistaan. Selkeät tavoitteet ja arvojemme mukainen esimiestyö sekä henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen tukevat näitä onnistumisia.

Investoimme tulevaan kasvuun

Olemme käynnistäneet Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen Ruotsissa. Uudistuksella varmistamme kartonkiliiketoimintamme kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa tulevaisuudessa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme, fossiilittomia tehtaita.

Ensikuitukartongin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuitupohjaisilla, täysin kierrätettävillä pakkausratkaisuilla korvataan yhä enemmän fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia pakkausmateriaaleja, joten potentiaalia on paljon. Suhtaudun erittäin luottavaisesti Metsä Boardin menestykseen myös tulevaisuudessa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print