Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Toimitusjohtajan kommentti tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa

”Vuosi 2021 käynnistyi Metsä Boardille vauhdikkaasti. Kysyntätilanne oli erittäin vahva kaikissa tuotteissamme ja kaikilla päämarkkinoillamme. Tammi–maaliskuussa taivekartongin ja valkoisten krafltainereiden toimitusmäärät olivat ennätyskorkeat, yhteensä 491 000 tonnia. Katsauskauden lopussa kartonkien tilauskannat olivat poikkeuksellisen korkealla tasolla, mikä ennustaa hyvää kartonkimyyntiä myös vuoden toiselle neljännekselle.

Vähäisten huoltoseisokkien sekä tehtaiden edelleen parantuneen tuotantotehokkuuden ansiosta myös kar-tonkien ja markkinasellun tuotantomäärät olivat ennätyskorkeat.

Tammimaaliskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 88,8 miljoonaa euroa, eli selvästi vertailukautta parempi (1–3/2020: 33,8 miljoonaa euroa). Vertailukauden kannattavuutta rasitti Suomen paperiteollisuuden lakko, jonka negatiivinen liiketulosvaikutus oli noin 15 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosta paransivat kartonkien kasvaneet toimitusmäärät sekä markkinasellujen nopeasti nousseet hinnat Euroopassa ja erityisesti Kiinassa. Samanaikaisesti haasteita on aiheuttanut kasvava konttipula etenkin Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä, mikä tulee vaikuttamaan jatkossakin erityisesti markkinasellujen toimituksiin.

Vuoden alussa toteutimme 30 prosentin osuuden myynnin Husumin sellutehtaastamme Norra Skogille, mikä teki meistä nettovelattoman yhtiön. Katsauskauden lopussa korollinen nettovelkamme oli -6,6 miljoonaa euroa. Yhteistyö Norra Skogin kanssa vähentää Baltiasta tuodun puun määrää Husumin sellutehtaalle, kun sitä korvataan paikallisella kuitupuulla. Tämä puolestaan kasvattaa sertifioidun puukuidun osuutta kaikesta ostamastamme puukuidusta. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 yli 90 prosenttia kaikesta ostamastamme puukuidusta on sertifioitua.

Vahva taloudellinen asemamme sekä vastuullisen ensikuitukartongin kasvava kysyntä tarjoaa meille erinomai-sen alustan kartonkiliiketoimintamme kasvattamiselle ja kehittämiselle. Katsauskaudella käynnistimme esiselvityksen Husumin taivekartonkikoneen vuosittaisen tuotantokapasiteetin kasvattamisesta noin 200 000 tonnilla. Päätösvalmius investointipäätöksen tekemiseksi arvioidaan saavutettavan kesällä 2021, jolloin suunniteltu tuotannon kasvattaminen alkaisi vuonna 2023. Lisäksi olemme käynnistäneet Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman, jossa valkoisen kraftlainerin vuotuista tuotantokapasiteettia nostetaan 40 000 tonnilla sekä tehtaan veden- ja energiankäyttöä tehostetaan merkittävästi.

Jatkamme panostustamme tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Erinomaisena alustana tässä toimii viime vuonna avaamamme osaamiskeskus (Excellence Centre), josta kehitysyhteistyötä johdetaan asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja tähtäämme täysin fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Katsauskaudella CDP valitsi Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamisessa ilmastoasioihin. Kierrätettävät uusitutuvasta puukuidusta valmistetut kartonkimme soveltuvat erinomaisesti kestävään pakkaamiseen, mikä tukee niiden kysyntää myös tulevaisuudessa.”

Mika Joukio


 

Katsaus vuoden 2020  vuosikertomuksessa: 

Vahva vuosi Metsä Boardille

Kartonkimarkkina on ollut vahva ja tehtaidemme operatiivinen tehokkuus on ollut korkealla tasolla myös haastavana koronavuonna. Strategiamme keskittyä kannattavaan kasvuun vastuullisissa ensikuitukartongeissa on osoittautunut toimivaksi ja olemme nyt entistä vahvemmassa asemassa kehittämään ydinliiketoimintaamme. 

Takanamme on poikkeuksellinen vuosi. Keväällä alkanut koronapandemia ravisutti koko maailmaa ja sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Toiminnassamme tärkeintä on ollut varmistaa työntekijöidemme turvallisuus, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus. Näissä olemmekin onnistuneet mielestäni hyvin. Tartuntaryppäitä ei ole syntynyt, tuotantomme ja toimituksemme ovat pandemian aikana sujuneet häiriöttömästi, ja tehtaiden vuosihuoltoseisokit on toteutettu onnistuneesti. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli korkealla tasolla ja saavutimme uusia tuotantoennätyksiä. Olen nähnyt positiivista asennetta, hienoa tiimityötä ja omistautumista päivittäisessä työssä  varotoimenpiteitä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Esitänkin vilpittömät kiitokset henkilöstöllemme hienosta suoriutumisesta tänä haastavana aikana. 

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää etenkin ruoka-, juoma- ja lääketeollisuudessa. Tuotevalikoimamme vastaa hyvin tähän kysyntään ja tehokas toimitusketjumme on varmistanut asiakkaillemme jatkuvat ja luotettavat toimitukset. Vuonna 2020 kartonkitoimituksemme olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla, yhteensä 1 810 000 tonnia. Tämä on erinomainen saavutus huomioiden, että alkuvuotta liiketoimintaamme ja erityisesti tulostamme rasitti paperiteollisuuden reilu kaksi viikkoa kestänyt lakko. Vertailukelpoinen liiketuloksemme vuonna 2020 oli 221 miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 12.2 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 308 miljoona euroa. Osinkopolitiikkamme mukaisesti hallitus ehdottaa voitonjaoksi omistajille 0,26 euroa osakkeelta.

EDELLÄKÄVIJYYS VASTUULLISUUDESSA JA INNOVAATIOYHTEISTYÖ
TUOVAT KILPAILUETUA

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Se tarkoittaa meille panostusta ilmastonmuutoksen torjumiseen ja resurssitehokkuuteen, vastuullisiin tuotteisiin ja toimitusketjuun sekä metsien kestävään käyttöön. Tähtäämme sataprosenttisesti fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Tunnustuksena kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta ja vesivarojen kestävästä käytöstä Metsä Board valittiin vuonna 2020 jälleen CDP:n arvostetuille Climate A ja Water A -listoille. CDP:n metsäohjelmassa saavutimme tason A-. 

Kasvava kulutus ja vastuullisten pakkausratkaisujen vahvistunut kysyntä vauhdittavat tarvetta uusille innovaatiolle ja tiiviille yhteistyölle asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa. Uusi syyskuussa avaamamme huippuluokan osaamiskeskus Äänekosken biotalouden ekosysteemissä tarjoaa kehitysyhteistyöhön erinomaisen alustan. Osana Metsä Groupia osallistumme laajoihin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti alhaisempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin. Esimerkkinä tästä kehitteillä oleva 3D-kuitutuote. 

STRATEGIASSAMME KOROSTUVAT SELKEÄT VALINNAT,
JOTKA MAHDOLLISTAVAT KESTÄVÄN KASVUMME

Strategiamme keskittyä korkealaatuisiin ja kierrätettäviin ensikuitukartonkeihin on osoittautunut oikeaksi ja jatkamme sen toteuttamista. Asiakkaat arvostavat palveluitamme sekä tuotteidemme korkeaa ja tasaista laatua, joka perustuu tehtaidemme huippuosaamiseen ja räätälöityihin korkealaatuisiin assoihin. Loppuvuonna ilmoitimme yhteistyöjärjestelyistä ruotsalaisen metsänomistajaosuuskunta Norra Skogin kanssa, minkä ansiosta voimme lähivuosina ohjata enemmän pääomia kartonkiliiketoiminnan kehittämiseen. Tulevia investointisuunnitelmiamme tukevat myös selluomavaraisuutemme sekä vakaa markkinatilanne kartonkiliiketoiminnassa. 

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos asettavat pakkauksille jatkuvasti lisää vaatimuksia vastuullisuuden, kierrätettävyyden ja tuoteturvallisuuden suhteen. Näen nämä erinomaisina mahdollisuuksina kehittää liiketoimintaamme, kasvaa kannattavasti sekä tuottaa arvoa omistajillemme. 

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2020. Meillä on hyvät lähtökohdat vuoteen 2021 – suotuisa markkinatilanne, vahva taloudellinen asema sekä vastuulliset ja turvalliset tuotteet, jotka vastaavat kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään. Suhtaudun tulevaan positiivisesti ja luottavaisesti.

Mika Joukio

 

LUE LISÄÄ

Print