Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti  vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa (12.2.2020)

 

 

”Loka–joulukuu sujui odotustemme mukaisesti ja vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 39,1 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme rasittivat kartonkien alhaisempien toimitusmäärien lisäksi sellujen markkinahinnat, jotka etenkin Euroopassa olivat edellistä vuosineljännestä alhaisemmat. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin myyntihinnat pysyivät vakaina, ja tulostamme paransivat edellistä vuosineljännestä pienemmät kunnossapitokustannukset sekä päästöoikeusmyynnit.

Husumin sellutehtaan suunniteltu uudistaminen etenee. Uuden soodakattilan ja turbiinin laitetoimittajat on valittu ja vuoden lopussa käynnistimme hankkeeseen liittyvät investoinnit. Lopullisen investointipäätöksen, joka odottaa vielä Ruotsin viranomaisen myöntämää ympäristöluvan muutosta, arvioimme tekevämme vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Uudistuksella mahdollistamme kartonkiliiketoimintamme pitkäjänteisen kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme fossiilittomia tehtaita.

Vuonna 2019 vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 184,4 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien, ja etenkin taivekartongin kohonneet keskihinnat. Valkoisissa kraftlainereissa puolustimme onnistuneesti hintojamme etenkin Euroopan vaisussa kysyntätilanteessa. Kartonkiemme kokonaistoimitusmäärät olivat edellisvuotta alhaisemmat. Markkinasellupositiomme on Metsä Fibrestä omistamamme osuuden kautta suuri, joten sellujen myyntihintojen laskulla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus. Operatiivinen kassavirtamme, 200,5 miljoonaa euroa, oli selvästi edellisvuotta parempi ja taseemme pysyi vahvana.

Panostimme vuonna 2019 tuotekehitykseen: Keväällä uudistimme taivekartonkivalikoimaamme ja syksyllä toimme markkinoille uuden muovittoman ecobarrier-kartongin. Molemmat ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta asiakkaidemme keskuudessa ja uskon vahvasti näiden uudistusten kaupalliseen menestykseen.

Vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa ei voi liiaksi korostaa. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys on tärkeää asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille pitkällä aikavälillä merkittävää kilpailuetua.

Strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme säilyivät vuonna 2019 ennallaan. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää kiitokseni henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme.”

 

Katsaus vuoden 2019 vuosikertomuksessa:

 
 

Ratkaisuja tulevaisuuden pakkauksiin

Hyvä lukija,

Pakkausmateriaalien liiketoimintaympäristön muutossignaalit ovat aiempaa vahvempia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muovijätteen määrän vähentäminen vaativat toimia jokaiselta. Haluamme olla mukana tuomassa ratkaisuja näihin haasteisiin ja ohjaamme toimintaamme ja kehitystyötämme sen mukaisesti.

Onnistumisia kartonkiliiketoiminnassa vuonna 2019

Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa
Strategiamme kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Osana Metsä Groupia olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutokseen hidastamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille merkittävää kilpailuetua.

Tulevaisuuden pakkauksilta edellytetään parempia brändikokemuksia aiempaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla pakkauksen toiminnallisuutta unohtamatta. Tiedämme aina tärkeimmän raaka-aineemme, pohjoisen puhtaan kuidun alkuperän, ja lopputuotteemme tukevat kiertotalouden periaatteita. Rakennamme parhaillaan Äänekoskelle kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskusta, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle. Keskus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa läpi koko arvoketjun.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut menestyksemme. Haluamme, että jokainen menestyy työssään ja kehittää omaa osaamistaan. Selkeät tavoitteet ja arvojemme mukainen esimiestyö sekä henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen tukevat näitä onnistumisia.

Investoimme tulevaan kasvuun

Olemme käynnistäneet Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen Ruotsissa. Uudistuksella varmistamme kartonkiliiketoimintamme kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa tulevaisuudessa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme, fossiilittomia tehtaita.

Ensikuitukartongin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuitupohjaisilla, täysin kierrätettävillä pakkausratkaisuilla korvataan yhä enemmän fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia pakkausmateriaaleja, joten potentiaalia on paljon. Suhtaudun erittäin luottavaisesti Metsä Boardin menestykseen myös tulevaisuudessa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print