Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti  Q1/2018 osavuosikatsaukseen

”Metsä Boardin vuosi 2018 käynnistyi erinomaisesti ja tammi–maaliskuun tulos oli paras vuosiin. Liikevaihtomme kasvoi 9 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 27 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kartonkien tuotanto- ja toimitusmäärät nousivat, ja myyntihinnat paikallisissa valuutoissa paranivat kaikilla meille tärkeillä markkina-alueilla. Hintojen nousu kompensoi täysimääräisesti valuuttakurssien aiheuttaman negatiivisen tulosvaikutuksen. Kannattavuuttamme paransi myös odotettua vahvempi sellumarkkina ja sellun hinnannousu. Ensimmäiselle neljännekselle ei kohdistunut merkittäviä huoltoseisokkeja, mikä parantaa sen tulosta muihin vuosineljänneksiin nähden.

Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli hyvällä tasolla, ja useat tuotantoyksikkömme ylsivät uusiin kuukausituotantoennätyksiin. Myös PE-päällystetyn kartongin tuotanto- ja toimitusmäärät Husumin tehtaalla Ruotsissa kasvoivat. 

Taseemme pysyi vahvana. Olemme vähentäneet korollista nettovelkaamme yli 100 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Myös velkamarkkinat osoittivat luottamustaan Metsä Boardin tulevaisuuteen: helmikuussa luottoluokittaja Standard & Poor's nosti luottoluokituksemme investment grade -tasolle. 

T&K-toiminnassa keskitymme kartonkien keventämiseen sekä biopohjaisten barrier-materiaalien ja muiden innovatiivisten barrier-ratkaisujen kehittämiseen. Tammikuussa lanseerasimme uuden biopohjaisen ja biohajoavan ecobarrier-kartongin tarjoilupakkauskäyttöön.

Uskon ensikuitukartonkien kysynnän jatkavan kasvuaan. Valtameriin kertyvä muovijäte on herättänyt kuluttajien ympäristötietoisuuden, ja huoli mineraaliöljyjen siirtymisestä kierrätyskuitupohjaisista pakkauksista elintarvikkeisiin lisää puhtaan ja turvallisen ensikuidun kysyntää. Metsä Boardin ekologiset ja kevyet pakkauskartongit vastaavat hyvin näihin trendeihin ja tarpeisiin.” 

LUE LISÄÄ

 

Katsaus vuoden 2017 vuosikertomuksessa

 
 


Tavoitteena jatkaa kannattavaa kasvua

Hyvä lukija,
Loppuun saatetun rakennemuutostyön jälkeen vuosi 2017 oli Metsä Boardin ensimmäinen toimintavuosi täysin kartonkiin keskittyneenä yhtiönä. Strategiamme mukaisesti keskitymme kevyiden, laadukkaiden ja ekologisten ensikuitukartonkien tuotantoon. Husumin uutta taivekartonkikapasiteettia hyödyntäen olemme entistä paremmin pystyneet vastaamaan ensikuitukartonkien kasvavaan globaaliin kysyntään. Vuonna 2017 kokonaiskartonkitoimituksemme kasvoivat edellisvuodesta ja kannattavuutemme parani selvästi.

Megatrendit tukevat ensikuitukartongin kasvavaa kysyntää
Ensikuitukartongista valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntää tukevat vahvat megatrendit, kuten väestönkasvu ja kaupungistuminen sekä kasvavat vaatimukset pakkausmateriaalien kierrätettävyydestä, resurssitehokkuudesta ja tuoteturvallisuudesta. Ensikuitukartongit korvaavat aiempaa enemmän muovin ja kierrätyskartongin käyttöä etenkin ruoka- ja tarjoilupakkauksissa.

Ensikuitukartonkien kysyntä kasvoi vuonna 2017 maailmanlaajuisesti, ja hintatasot paikallisissa valuutoissa nousivat. Myös Metsä Board ilmoitti korottavansa kartonkiensa hintoja vuonna 2017.

Kasvu jatkui
Metsä Boardin tavoitteena on kasvaa kannattavasti keskimääräistä markkinakasvua nopeammin. Vuonna 2017 kartonkitoimituksemme kasvoivat 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin kasvu tuli odotetusti Husumin taivekartongista, mutta myös valkoisten kraftlainereiden toimitukset olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Kahdeksasta tehtaastamme viisi, Tako, Husum, Simpele, Kaskinen ja Joutseno, ylsivät uusiin vuosituotantoennätyksiin. Taivekartongin keskihintaa rasitti Husumin taivekartongin myynnin maantieteellinen jakauma etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tilanne kuitenkin parani loppuvuotta kohden ja kartonkitoimitukset Amerikkaan kasvoivat. Vahva sellumarkkina ja sellujen odotettua korkeammat hinnat tukivat kannattavuuttamme läpi vuoden.

Käynnistimme huhtikuussa Husumin tehtaalla Ruotsissa uuden ekstruusiopäällystyslinjan. Linjalla valmistetaan PE-päällystettyjä kartonkeja ruoka- ja tarjoilupakkaamiseen. Meillä on nyt entistä paremmat lähtökohdat palvella maailmanlaajuisia tarjoilupakkausmarkkinoita korkeammalla tuotteiden saatavuudella ja kilpailukykyisellä laadulla.

Osakkuusyhtiömme Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella käynnistyi suunnitelmien mukaisesti elokuussa erinomaisessa markkinatilanteessa. Tehtaan tuotanto oli vuoden lopussa suunniteltua korkeammalla tasolla ja asiakastoimitukset hyvässä vauhdissa.

Operatiivinen rahavirtamme kasvoi selvästi vuonna 2017, ja taseemme on vahvassa kunnossa. Laskimme syksyllä liikkeeseen 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan. Näin pitkän lainan merkittävä ylimerkintä kuvastaa myös velkamarkkinoiden vahvaa luottamusta Metsä Boardin tulevaisuuteen.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys liiketoiminnan ytimessä
Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta ovat olennainen osa toimintaamme. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden on lähdettävä ylimmästä johdosta, jotta varmistetaan sitoutuminen läpi organisaation. Vuonna 2017 saimme jälleen laajaa tunnustusta vastuullisuuskäytännöistämme muun muassa CDP:ltä ja EcoVadikselta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta huolehtiminen on meille erityisen tärkeää, ja siihen panostaminen on tuottanut selvää tulosta. Lähtövaihtuvuus on Metsä Boardissa vähäistä, ja tapaturmataajuus on vähentynyt vuosi vuodelta.

Osana liiketoiminnan kehittämistä uudistimme avainviestit markkinoinnissa ja yhtenäistimme tuote- ja palveluvalikoimaamme. Tämä vahvistaa Metsä Boardin markkina-asemaa korkealuokkaisiin ja keveisiin kartonkeihin keskittyvänä yhtiönä. Better with Less -konseptilla haluamme edistää pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Kasvavat ympäristö- ja tuoteturvallisuusvaatimukset sekä pakkausten ulkonäön merkityksen korostuminen lisäävät kevyiden, korkealaatuisten ja kestävästi valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntää. Metsä Boardin kartongeissa yhdistyvät kaikki nämä ominaisuudet. Kolme palvelualuettamme – pakkausten analysointi ja suunnittelu, saatavuuspalvelut sekä tekninen asiantuntemus ja tutkimus & tuotekehitys – täydentävät tuotteita. Lähtökohtanamme on kevyempien ja tehokkaampien ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Selvä suunta tulevaisuudelle
Visiomme on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo arvoa asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tämä antaa selvän suunnan tulevaisuudellemme. Haluamme jatkaa tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi ja vastata markkinoiden kasvavaan kysyntään kannattavasti. Osaavan henkilöstön, selkeän strategian ja vahvan taloudellisen aseman johdosta suhtaudun luottavaisesti Metsä Boardin tulevaan kehitykseen.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print