Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Toimitusjohtajan kommentti  2020 tilinpäätöstiedotteessa 

”Vuoden viimeinen neljännes sujui odotustemme mukaisesti ja vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 64,5 miljoonaa euroa (10–12/2019: 39,1 milj. euroa). Kannattavuuttamme paransivat kartonkiliiketoiminnan matalammat tuotantokustannukset sekä markkinasellun kasvaneet toimitusmäärät. Taloudellinen asemamme säilyi vahvana: kauden lopussa korollinen nettovelkamme oli 236 miljoonaa euroa ja sen suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli selvästi alle yhden.

Joulukuussa ilmoitimme myyvämme 30 prosenttia Husumin sellutehtaasta ruotsalaiselle metsänomistaja-osuuskunta Norra Skogille. Järjestely teki Metsä Boardista käytännössä nettovelattoman yhtiön, joten olemme erinomaisessa asemassa kasvattamaan ydinliiketoimintaamme, vastuullista ja korkealuokkaista ensikuitukartonkia. Joulukuussa teimme myös lopullisen investointipäätöksen Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoimintaamme jäivät koko vuonna odotettua vähäisemmiksi. Hyvä kysyntätilanne elintarvike- ja lääkepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa lisäsi ensikuitukartonkiemme kysyntää päämarkkinoillamme. Kartonkitoimituksemme kasvoivat edellisvuodesta ja olivat 1 810 000 tonnia. Kasvumme jatkui etenkin Pohjois-Amerikassa, jossa myyntiämme tukevat kilpailukykyiset tuotteet, tehokas toimitusketju sekä erinomainen asiakaspalvelu.

Vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 20 prosenttia edellisvuodesta ja oli 221,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme, 12,2 prosenttia, saavutti pitkän aikavälin tavoitetasomme. Kannattavuuttamme paransivat matalammat tuotantokustannukset sekä myönteinen valuuttavaikutus. Tulostamme rasitti alkuvuonna yli kaksi viikkoa kestänyt paperiteollisuuden lakko, joka koski Metsä Boardin Suomen tehtaita sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren kaikkia sellutehtaita. Sellujen kokonaisvaikutus liiketulokseemme oli neutraali.

Tuotantomme ja toimituksemme ovat pandemian aikana sujuneet häiriöttömästi, ja tehtaiden vuosihuoltoseisokit on toteutettu onnistuneesti. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli vuonna 2020 korkealla tasolla ja saavutimme uusia ennätyksiä sekä kartonki- että sellutuotannossa.

Syksyllä käynnistimme huipputason osaamiskeskuksen (Excellence Centre) vauhdittamaan kartonki- ja pakkausinnovaatioita yhteistyössä asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Osana Metsä Groupia osallistumme myös laajoihin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti alhaisempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja tähtäämme täysin fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Saimme kuluneena vuonna runsaasti arvokasta tunnustusta vastuullisuudestamme. Kierrätettävät uusitutuvasta puukuidusta valmistetut kartonkimme soveltuvat erinomaisesti kestävään pakkaamiseen, mikä tukee niiden kysyntää myös tulevaisuudessa. Koronapandemian lopullista kestoa on vaikea arvioida, ja jatkamme edelleen tilanteen mukaisia varotoimenpiteitä. Tärkeintä on varmistaa työtekijöiden terveys ja turvallisuus, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus. Meillä on kuitenkin hyvät lähtökohdat vuoteen 2021: suotuisa markkinatilanne, vahva taloudellinen asema sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Suhtaudun tulevaan positiivisesti ja luottavaisesti.”

Mika Joukio
toimitusjohtaja

 

Katsaus vuoden 2020  vuosikertomuksessa:

Vahva vuosi Metsä Boardille


 

Kartonkimarkkina on ollut vahva ja tehtaidemme operatiivinen tehokkuus on ollut korkealla tasolla myös haastavana koronavuonna. Strategiamme keskittyä kannattavaan kasvuun vastuullisissa ensikuitukartongeissa on osoittautunut toimivaksi ja olemme nyt entistä vahvemmassa asemassa kehittämään ydinliiketoimintaamme. 

Takanamme on poikkeuksellinen vuosi. Keväällä alkanut koronapandemia ravisutti koko maailmaa ja sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Toiminnassamme tärkeintä on ollut varmistaa työntekijöidemme turvallisuus, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus. Näissä olemmekin onnistuneet mielestäni hyvin. Tartuntaryppäitä ei ole syntynyt, tuotantomme ja toimituksemme ovat pandemian aikana sujuneet häiriöttömästi, ja tehtaiden vuosihuoltoseisokit on toteutettu onnistuneesti. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli korkealla tasolla ja saavutimme uusia tuotantoennätyksiä. Olen nähnyt positiivista asennetta, hienoa tiimityötä ja omistautumista päivittäisessä työssä  varotoimenpiteitä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Esitänkin vilpittömät kiitokset henkilöstöllemme hienosta suoriutumisesta tänä haastavana aikana. 

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää etenkin ruoka-, juoma- ja lääketeollisuudessa. Tuotevalikoimamme vastaa hyvin tähän kysyntään ja tehokas toimitusketjumme on varmistanut asiakkaillemme jatkuvat ja luotettavat toimitukset. Vuonna 2020 kartonkitoimituksemme olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla, yhteensä 1 810 000 tonnia. Tämä on erinomainen saavutus huomioiden, että alkuvuotta liiketoimintaamme ja erityisesti tulostamme rasitti paperiteollisuuden reilu kaksi viikkoa kestänyt lakko. Vertailukelpoinen liiketuloksemme vuonna 2020 oli 221 miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 12.2 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 308 miljoona euroa. Osinkopolitiikkamme mukaisesti hallitus ehdottaa voitonjaoksi omistajille 0,26 euroa osakkeelta.

EDELLÄKÄVIJYYS VASTUULLISUUDESSA JA INNOVAATIOYHTEISTYÖ
TUOVAT KILPAILUETUA

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Se tarkoittaa meille panostusta ilmastonmuutoksen torjumiseen ja resurssitehokkuuteen, vastuullisiin tuotteisiin ja toimitusketjuun sekä metsien kestävään käyttöön. Tähtäämme sataprosenttisesti fossiilittomaan tuotantoon ja tuotteisiin vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Tunnustuksena kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta ja vesivarojen kestävästä käytöstä Metsä Board valittiin vuonna 2020 jälleen CDP:n arvostetuille Climate A ja Water A -listoille. CDP:n metsäohjelmassa saavutimme tason A-. 

Kasvava kulutus ja vastuullisten pakkausratkaisujen vahvistunut kysyntä vauhdittavat tarvetta uusille innovaatiolle ja tiiviille yhteistyölle asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa. Uusi syyskuussa avaamamme huippuluokan osaamiskeskus Äänekosken biotalouden ekosysteemissä tarjoaa kehitysyhteistyöhön erinomaisen alustan. Osana Metsä Groupia osallistumme laajoihin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään suuren volyymin biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti alhaisempi verrattuna tällä hetkellä markkinoilla oleviin tuotteisiin. Esimerkkinä tästä kehitteillä oleva 3D-kuitutuote. 

STRATEGIASSAMME KOROSTUVAT SELKEÄT VALINNAT,
JOTKA MAHDOLLISTAVAT KESTÄVÄN KASVUMME

Strategiamme keskittyä korkealaatuisiin ja kierrätettäviin ensikuitukartonkeihin on osoittautunut oikeaksi ja jatkamme sen toteuttamista. Asiakkaat arvostavat palveluitamme sekä tuotteidemme korkeaa ja tasaista laatua, joka perustuu tehtaidemme huippuosaamiseen ja räätälöityihin korkealaatuisiin assoihin. Loppuvuonna ilmoitimme yhteistyöjärjestelyistä ruotsalaisen metsänomistajaosuuskunta Norra Skogin kanssa, minkä ansiosta voimme lähivuosina ohjata enemmän pääomia kartonkiliiketoiminnan kehittämiseen. Tulevia investointisuunnitelmiamme tukevat myös selluomavaraisuutemme sekä vakaa markkinatilanne kartonkiliiketoiminnassa. 

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos asettavat pakkauksille jatkuvasti lisää vaatimuksia vastuullisuuden, kierrätettävyyden ja tuoteturvallisuuden suhteen. Näen nämä erinomaisina mahdollisuuksina kehittää liiketoimintaamme, kasvaa kannattavasti sekä tuottaa arvoa omistajillemme. 

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2020. Meillä on hyvät lähtökohdat vuoteen 2021 – suotuisa markkinatilanne, vahva taloudellinen asema sekä vastuulliset ja turvalliset tuotteet, jotka vastaavat kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään. Suhtaudun tulevaan positiivisesti ja luottavaisesti.

Mika Joukio

toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print