Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti  Q1/2019 osavuosikatsaukseen

"Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli tammi–maaliskuussa 62 miljoonaa euroa, eli suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla ja hieman alempi kuin vertailukaudella viime vuonna. Kartonkiemme kokonaistoimitukset kasvoivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, kuten aiemmin arvioimme.

Kannattavuuttamme paransi erityisesti hyvä hinta- ja kysyntätilanne taivekartongissa niin Euroopassa kuin Americas-alueella. Etenkin Pohjois-Amerikassa eurooppalaisella ensikuidusta valmistetulla korkealuokkaisella taivekartongilla on ollut hyvä kysyntä, johon olemme kyenneet vastaamaan. Kartonkiemme keveys on yksi merkittävimpiä kilpailutekijöitämme, ja jatkamme aktiivisesti kehitystyötä tämän ominaisuuden parissa.

Valkoisissa kraftlainereissa markkinatilanne on sen sijaan heikentynyt ja toimitusmäärät jatkoivat katsauskaudella laskuaan. Hintataso pysyi alkuvuonna vielä korkeana, mutta uskomme, että heikentynyt kysyntä vaikuttaa lainerimyyntimme keskihintaan lähikuukausina. 

Sellumarkkina piristyi viime vuoden lopusta, ja sellujen toimitusmäärät niin Metsä Boardilla kuin osakkuusyhtiö Metsä Fibrelläkin kasvoivat. Markkinasellun keskihinnat jäivät kuitenkin edellistä vuosineljännestä heikommiksi. Kiinan ja Euroopan hintaero pitkäkuituisessa sellussa on myös kaventunut Euroopan hintojen laskiessa Kiinan hintojen käännyttyä nousuun. 

Kuten viime vuoden lopulla ilmoitimme, kannattavuus ohjaa vahvasti tulevaa kasvuamme. Tulemme jatkossa kohdentamaan pääomiamme siten, että kartonkiliiketoimintaa kehitetään kannattavuus edellä. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä ja keskisuuria investointeja nykyisiin tuotantolinjoihimme.

Vastuullisuus pysyy jatkossakin liiketoimintamme keskiössä. Puukuidusta valmistetuilla kartongeilla autamme asiakkaitamme fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä tarjoamalla heille kestäviä vaihtoehtoja. Vuoden 2019 aikana otamme käyttöön uudet, vuoteen 2030 saakka ulottuvat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka keskittyvät pitkäjänteiseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hyvin käynnistyneestä vuodesta 2019 haluan esittää kiitokseni henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme."

 

Katsaus vuoden 2018 vuosikertomuksessa

 
 


Markkinatrendit tukevat kuitupohjaisia pakkausratkaisuja

Hyvä lukija,
Vuosi 2018 oli Metsä Boardille hyvä vuosi ja jatkoimme kannattavaa kasvuamme vahvojen markkinatrendien tukemana. Kuluttajien ja merkkituotevalmistajien kasvava ympäristövastuu, vaihtoehtojen etsiminen uusiutumattomille materiaaleille, lisääntyvät tuoteturvallisuusvaatimukset, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu lisäävät ekologisten pakkausmateriaalien kysyntää. Kevyet ensikuitukartonkimme vastaavat erinomaisesti näihin tarpeisiin. Kehitämme uusia pakkausratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ne mahdollistavat kevyiden ja laadukkaiden kartonkiemme hyödyntämisen innovatiivisella tavalla. Käyttämämme puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä, mikä takaa kuidun korkean ja tasaisen laadun.

Fokus kannattavuudessa
Viime vuosina olemme kasvaneet selvästi yli markkinakasvun. Lyhyellä aikavälillä kasvumme on maltillisempaa ja päätöksentekoamme ohjaavat kannattavuustavoitteemme sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Kannattavuutemme perustuu erinomaiseen kustannustehokkuuteen ja terveeseen hinnoitteluun yhdistettynä korkealaatuisiin kuituraaka-aineisiimme ja syvälliseen tekniseen osaamiseemme.

Vuonna 2018 kartonkitoimituksemme kasvoivat hieman edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani lähes kolmanneksen ja oli 252 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien korkeammat hinnat sekä vahva sellumarkkina. Kartongin tuotantokustannuksia nostivat etenkin puun hinnan kallistuminen sekä yleisen kustannusinflaation kiihtyminen. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme, 14,4 prosenttia, oli yli 12 prosentin tavoitetasomme. Taseemme vahvistui, ja korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen oli tasan yksi.

Vastuullisuus on osa riskienhallintaa
Vastuullisuus on liiketoimintamme ydin, ja vastuullisella liiketoiminnalla on yhä suurempi merkitys asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Lisäksi se on tärkeä osa riskienhallintaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten torjumisessa. Autamme asiakkaitamme fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä tarjoamalla heille kevyitä, kestäviä ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Vastaamme myös muihin pakkauksille kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin. Materiaalien alkuperä, pakkausten kierrätettävyys, tuoteturvallisuus ja puhtaus erityisesti ruokapakkaamisessa ovat yhä tärkeämpiä. EU:n muovistrategia ja suunnitellut rajoitukset kertakäyttöisille muovituotteille haastavat yrityksiä kehittämään ympäristövaikutuksia vähentäviä vaihtoehtoja. Jatkamme etenkin ruoka- ja tarjoilupakkauksissa käytettävien biopohjaisten barrier-päällysteiden kehittämistä ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista. Alkuvuonna lanseerasimme biohajoavan ja kompostoituvan ecobarrier-kartongin.

Vuonna 2018 saimme jälleen tunnustusta vastuullisuudestamme kolmansilta osapuolilta, kuten CDP:ltä ja EcoVadikselta. Lisäksi suoriuduimme hyvin ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevissa arvioinneista, joita tekivät mm. MSCI, ISS-oekom,ja Sustainalytics.

Tehokas tuotantomme ja osaava henkilöstömme lisäävät kilpailukykyämme
Tuotantomme käyttää raaka-aineita, energiaa ja vettä tehokkaasti vähentäen samalla fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli vuonna 2018 hyvällä tasolla ja lähes kaikki tuotantolinjamme saavuttivat uusia vuosituotantoennätyksiä. Työturvallisuuden kehitys ei sen sijaan ollut tavoitteidemme mukaista. Kehitämme käytäntöjämme ja ohjeistustamme edelleen, jotta kaikilta tapaturmilta vältyttäisiin. Otimme tehtaillamme vuoden alussa käyttöön Lean-ajattelun pohjalta kehitetyn 5S-menetelmän, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Uusi toimintamalli on käytössä kaikilla tehtaillamme ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta henkilöstöltä ja saavuttaneet hyviä tuloksia.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on avainasemassa johtavan markkina-asemamme ja kilpailukykymme ylläpitämisessä. Toimintatapojamme ja johtamistamme ohjaavat arvot luovat vankan perustan toiminnallamme. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on menestyksemme edellytys. Kiinnitämme erityistä huomiota ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen henkilöstön kehitysohjelmien ja seuraajasuunnitelmien avulla sekä panostamalla työnantajakuvaan.

Jatkuva tuotekehitys varmistaa ykkösasemamme

Olen iloinen siitä, että meillä on hyvä maine asiakkaidemme keskuudessa, ja meidät tunnetaan erityisesti laadukkaiden ja tasalaatuisten tuotteidemme ansiosta. Asiakaspalautteen mukaan tuotteidemme laatu on ykkösasemassa, kun asiakkaat valitsevat Metsä Boardin kartongin. Haluamme olla asiakkaidemme ykkösvalinta myös jatkossa, minkä vuoksi jatkamme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä edelleen. Kehitysaskeleemme valkaistun kemihierteen (BCTMP) parannetuissa ominaisuuksissa antavat tähän erinomaisia mahdollisuuksia. Vuonna 2018 investoimme myös kemihierrekapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten tehtaalla.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskeisinä tavoitteina on tuottaa entistä kevyempiä ja laadukkaampia taivekartonkeja ja kraftlainereita sekä kehittää uusia tuotteita tarjoilupakkaussegmenttiin. Teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisten merkkituotevalmistajien ja jalostajien kanssa ohjataksemme tuotekehitystä oikeaan suuntaan.

Markkinakysyntä tukee kasvuamme

Globaalit markkinatrendit lisäävät kuitupohjaisten ja kevyiden pakkausmateriaalien kysyntää. Myös tavoitteet korvata uusiutumattomia materiaaleja ekologisimmilla vaihtoehdoilla lisäävät kartongin ja sellun kysyntää maailmanlaajuisesti. Kasvava markkinakysyntä ja vuonna 2018 toteutuneet kartonkien hinnankorotukset antavat meille hyvät lähtökohdat tulevaan vuoteen. Tavoitteemme on tuottaa omistajillemme kilpailukykyistä osinkoa sekä säilyttää vahva taloudellinen asema.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

 

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print