Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

 Kommentti  tammi–syyskuun 2020 puolivuosikatsauksessa (julkaistu 29.10.2020)

”Koronapandemian negatiiviset vaikutukset Metsä Boardin liiketoimintaan ovat toistaiseksi jääneet odotettua vähäisemmiksi. Hyvä kysyntätilanne elintarvike- ja lääkepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa on lisännyt ensikuitukartonkiemme myyntiä niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Tammi–syyskuussa kartonkiemme kokonaistoimitusmäärät olivat korkeammalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Meillä on hyvä kartonkituotevalikoima, joka on pandemiatilanteessa defensiivinen. Lisäksi kierrätettävät uusitutuvasta puukuidusta valmistetut kartonkimme soveltuvat erinomaisesti kestävään pakkaamiseen, mikä tukee niiden kysyntää myös tulevaisuudessa.

Heinä–syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 62,5 miljoonaa euroa (7–9/2019: 42,5). Kannattavuuttamme tukivat erityisesti kartongin matalammat tuotantokustannukset, kiinteiden kustannusten lasku sekä myönteinen valuuttakurssivaikutus. Markkinasellujen myyntihinnat olivat viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. Kiinassa sellujen markkinatilanne on viime kuukausina hieman piristynyt, Euroopassa paperituotannon raju lasku vähentää edelleen markkinasellun kysyntää.  

Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittui suunnitellusti runsaasti tehtaiden vuosihuoltoa, joista merkittävimmät olivat Kemin ja Husumin tehdasintegraattien vuosihuoltoseisokit. Huoltotoimenpiteet sujuivat hyvin, ja niistä aiheutuneet tulosmenetykset jäivät arvioidun vaihteluvälin alalaitaan. Tämä oli jatkoa tehtaidemme hyvälle suoriutumiselle koko koronapandemian aikana.   

Liiketoimintamme rahavirta pysyi vahvana, ja oli tammi –syyskuussa 226,7 miljoonaa euroa – tuplasti yli viime vuoden vastaavan ajanjakson. Tämä vahvistaa entisestään hyvää likviditeettiämme ja tukee meitä tulevissa suurissa investoinneissamme. Olemme valmiit tekemään lopullisen investointipäätöksen Husumin sellutehtaan uudistamisesta heti, kun ympäristöluvan muutos saa viranomaishyväksynnän Ruotsissa. Odotamme tämän tapahtuvan vielä ennen vuoden vaihdetta. Husumin sellutehtaan uudistaminen on meille tärkeä investointi: se mahdollistaa pitkäjänteisen ja kilpailukykyisen kartonkiliiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen Husumin tehdasintegraatissa tulevina vuosina. Investointi myös vie meitä kohti kunnianhimoista tavoitettamme fossiilivapaista tehtaista vuoteen 2030 mennessä.  

Kasvava kulutus ja vastuullisten pakkausratkaisujen kysyntä vauhdittavat tarvetta uusille innovaatioille. Avasimme syyskuussa huipputason osaamiskeskuksen (Excellence Centre) Äänekosken ainutlaatuisessa biotalouden ekosysteemissä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on vauhdittaa materiaali- ja pakkausinnovaatioita hyödyntäen huipputeknologiaa tutkimus- ja kehitystyössä sekä tarjota yhteistyöalusta asiakkaille ja teknologiakumppaneille maailmanlaajuisesti. Olen erittäin innostunut niistä mahdollisuuksista, joita uusi osaamiskeskus tarjoaa meille nyt ja tulevaisuudessa.”

 

Katsaus vuoden 2019 vuosikertomuksessa:

 
 

Ratkaisuja tulevaisuuden pakkauksiin

Hyvä lukija,

Pakkausmateriaalien liiketoimintaympäristön muutossignaalit ovat aiempaa vahvempia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muovijätteen määrän vähentäminen vaativat toimia jokaiselta. Haluamme olla mukana tuomassa ratkaisuja näihin haasteisiin ja ohjaamme toimintaamme ja kehitystyötämme sen mukaisesti.

Onnistumisia kartonkiliiketoiminnassa vuonna 2019

Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa
Strategiamme kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Keskitymme jatkossakin korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin ja tulevaa kasvuamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa ja panostamme entistä voimakkaammin innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisuiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Osana Metsä Groupia olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joilla tähtäämme mm. fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin vuoteen 2030 mennessä. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutokseen hidastamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme, ja uskon fossiilivapaiden tuotteiden tuovan meille merkittävää kilpailuetua.

Tulevaisuuden pakkauksilta edellytetään parempia brändikokemuksia aiempaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla pakkauksen toiminnallisuutta unohtamatta. Tiedämme aina tärkeimmän raaka-aineemme, pohjoisen puhtaan kuidun alkuperän, ja lopputuotteemme tukevat kiertotalouden periaatteita. Rakennamme parhaillaan Äänekoskelle kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskusta, joka yhdistää pakkaussuunnitteluosaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan saman katon alle. Keskus mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa läpi koko arvoketjun.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut menestyksemme. Haluamme, että jokainen menestyy työssään ja kehittää omaa osaamistaan. Selkeät tavoitteet ja arvojemme mukainen esimiestyö sekä henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen tukevat näitä onnistumisia.

Investoimme tulevaan kasvuun

Olemme käynnistäneet Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen Ruotsissa. Uudistuksella varmistamme kartonkiliiketoimintamme kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa tulevaisuudessa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme, fossiilittomia tehtaita.

Ensikuitukartongin tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuitupohjaisilla, täysin kierrätettävillä pakkausratkaisuilla korvataan yhä enemmän fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia pakkausmateriaaleja, joten potentiaalia on paljon. Suhtaudun erittäin luottavaisesti Metsä Boardin menestykseen myös tulevaisuudessa.

Kuluneesta vuodesta haluan esittää lämpimät kiitokset asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print