Toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta

Toimitusjohtajan katsaus

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi yhtiön suoritusta.

   Kommentti  vuoden 2019 puolivuosikatsaukseen

"Vertailukelpoinen liiketuloksemme huhti–kesäkuussa, 41 miljoonaa euroa,  jäi odotetusti edellistä vuosineljännestä heikommaksi. Tulosta rasittivat erityisesti edelleen heikentynyt sellumarkkina sekä useat Suomen tehtaiden suunnitellut vuosihuoltoseisokit. Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät nousivat hieman. Taivekartongin kysyntä- ja hintatilanne pysyi vakaana. Americas-alueella olemme saavuttaneet hyviä tuloksia myyntiä optimoimalla ja taivekartonkimme keskihinta on vuoden aikana parantunut sillä alueella merkittävästi. Viime vuodesta heikentynyt lainerimarkkina erityisesti Euroopassa on jonkin verran vaikuttanut valkoisen kraftlainerimyyntimme keskihintaan.

Tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 103 miljoonaa euroa. Liiketulostamme tukivat kartonkien, ja etenkin taivekartongin, hyvä hintakehitys sekä toiminnallemme suotuisa valuuttavaikutus. Sen sijaan kannattavuuttamme rasittivat alhaisemmat toimitusmäärät, korkeammat tuotantokustannukset sekä vuoden 2018 syksyllä Kiinassa käynnistynyt ja sittemmin Eurooppaan levinnyt sellujen hinnanlasku. Sellujen heikentyneet hinnat rasittavat kannattavuuttamme ainakin vielä lähikuukausina.

Huhtikuussa ilmoitimme käynnistävämme hankesuunnittelun merkittävästä investoinnista, jonka tavoitteena on uudistaa Husumin sellutehdas Ruotsissa vaiheittain. Uudistaminen parantaisi Husumin tehdasintegraatin kustannustehokkuutta ja käyntivarmuutta, sekä kasvattaisi uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. Lisäksi sellutehtaan uudistaminen loisi edellytykset kartonkikapasiteetin pitkäjänteiseen kehittämiseen Husumin tehdasintegraatissa. Tällä hetkellä odotamme Ruotsin viranomaisilta päätöstä jatkaa nykyistä, enintään 750 000 sellutonnin vuosituotantoa vastaavaa ympäristölupaa. Tavoitteenamme on tehdä lopullinen investointipäätös aikaisintaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Katsauskauden jälkeen julkistimme uudet, vuoteen 2030 ulottuvat kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteemme. Jatkamme ponnistelujamme kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja tavoitteenamme on täysin fossiilivapaa tuotanto yhdessä koko Metsä Groupin kanssa vuoteen 2030 mennessä. Jatkamme myös tuotekehitystyötämme muovittomien barrier-ratkaisujen kehittämiseksi etenkin tarjoilupakkauksissa.

Vuoden toiseen puoliskoon lähdettäessä toimintaympäristöön liittyy vielä epävarmuutta sellujen ja lainereiden osalta. Sen sijaan taivekartongissa markkinatilanne on suotuisa, ja tämän näkemyksen jakavat kanssamme useat asiakkaamme. Myös keväällä uudistettu ja parannettu taivekartonkivalikoimamme on saanut runsaasti positiivista palautetta asiakkailtamme.

Vuoden 2019 ensimmäisestä puolikkaasta haluan esittää kiitokseni henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme."  

 

Katsaus vuoden 2018 vuosikertomuksessa

 
 


Markkinatrendit tukevat kuitupohjaisia pakkausratkaisuja

Hyvä lukija,
Vuosi 2018 oli Metsä Boardille hyvä vuosi ja jatkoimme kannattavaa kasvuamme vahvojen markkinatrendien tukemana. Kuluttajien ja merkkituotevalmistajien kasvava ympäristövastuu, vaihtoehtojen etsiminen uusiutumattomille materiaaleille, lisääntyvät tuoteturvallisuusvaatimukset, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu lisäävät ekologisten pakkausmateriaalien kysyntää. Kevyet ensikuitukartonkimme vastaavat erinomaisesti näihin tarpeisiin. Kehitämme uusia pakkausratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ne mahdollistavat kevyiden ja laadukkaiden kartonkiemme hyödyntämisen innovatiivisella tavalla. Käyttämämme puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä, mikä takaa kuidun korkean ja tasaisen laadun.

Fokus kannattavuudessa
Viime vuosina olemme kasvaneet selvästi yli markkinakasvun. Lyhyellä aikavälillä kasvumme on maltillisempaa ja päätöksentekoamme ohjaavat kannattavuustavoitteemme sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Kannattavuutemme perustuu erinomaiseen kustannustehokkuuteen ja terveeseen hinnoitteluun yhdistettynä korkealaatuisiin kuituraaka-aineisiimme ja syvälliseen tekniseen osaamiseemme.

Vuonna 2018 kartonkitoimituksemme kasvoivat hieman edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani lähes kolmanneksen ja oli 252 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien korkeammat hinnat sekä vahva sellumarkkina. Kartongin tuotantokustannuksia nostivat etenkin puun hinnan kallistuminen sekä yleisen kustannusinflaation kiihtyminen. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme, 14,4 prosenttia, oli yli 12 prosentin tavoitetasomme. Taseemme vahvistui, ja korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen oli tasan yksi.

Vastuullisuus on osa riskienhallintaa
Vastuullisuus on liiketoimintamme ydin, ja vastuullisella liiketoiminnalla on yhä suurempi merkitys asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Lisäksi se on tärkeä osa riskienhallintaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten torjumisessa. Autamme asiakkaitamme fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä tarjoamalla heille kevyitä, kestäviä ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Vastaamme myös muihin pakkauksille kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin. Materiaalien alkuperä, pakkausten kierrätettävyys, tuoteturvallisuus ja puhtaus erityisesti ruokapakkaamisessa ovat yhä tärkeämpiä. EU:n muovistrategia ja suunnitellut rajoitukset kertakäyttöisille muovituotteille haastavat yrityksiä kehittämään ympäristövaikutuksia vähentäviä vaihtoehtoja. Jatkamme etenkin ruoka- ja tarjoilupakkauksissa käytettävien biopohjaisten barrier-päällysteiden kehittämistä ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista. Alkuvuonna lanseerasimme biohajoavan ja kompostoituvan ecobarrier-kartongin.

Vuonna 2018 saimme jälleen tunnustusta vastuullisuudestamme kolmansilta osapuolilta, kuten CDP:ltä ja EcoVadikselta. Lisäksi suoriuduimme hyvin ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevissa arvioinneista, joita tekivät mm. MSCI, ISS-oekom,ja Sustainalytics.

Tehokas tuotantomme ja osaava henkilöstömme lisäävät kilpailukykyämme
Tuotantomme käyttää raaka-aineita, energiaa ja vettä tehokkaasti vähentäen samalla fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli vuonna 2018 hyvällä tasolla ja lähes kaikki tuotantolinjamme saavuttivat uusia vuosituotantoennätyksiä. Työturvallisuuden kehitys ei sen sijaan ollut tavoitteidemme mukaista. Kehitämme käytäntöjämme ja ohjeistustamme edelleen, jotta kaikilta tapaturmilta vältyttäisiin. Otimme tehtaillamme vuoden alussa käyttöön Lean-ajattelun pohjalta kehitetyn 5S-menetelmän, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Uusi toimintamalli on käytössä kaikilla tehtaillamme ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta henkilöstöltä ja saavuttaneet hyviä tuloksia.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on avainasemassa johtavan markkina-asemamme ja kilpailukykymme ylläpitämisessä. Toimintatapojamme ja johtamistamme ohjaavat arvot luovat vankan perustan toiminnallamme. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on menestyksemme edellytys. Kiinnitämme erityistä huomiota ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen henkilöstön kehitysohjelmien ja seuraajasuunnitelmien avulla sekä panostamalla työnantajakuvaan.

Jatkuva tuotekehitys varmistaa ykkösasemamme

Olen iloinen siitä, että meillä on hyvä maine asiakkaidemme keskuudessa, ja meidät tunnetaan erityisesti laadukkaiden ja tasalaatuisten tuotteidemme ansiosta. Asiakaspalautteen mukaan tuotteidemme laatu on ykkösasemassa, kun asiakkaat valitsevat Metsä Boardin kartongin. Haluamme olla asiakkaidemme ykkösvalinta myös jatkossa, minkä vuoksi jatkamme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä edelleen. Kehitysaskeleemme valkaistun kemihierteen (BCTMP) parannetuissa ominaisuuksissa antavat tähän erinomaisia mahdollisuuksia. Vuonna 2018 investoimme myös kemihierrekapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten tehtaalla.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskeisinä tavoitteina on tuottaa entistä kevyempiä ja laadukkaampia taivekartonkeja ja kraftlainereita sekä kehittää uusia tuotteita tarjoilupakkaussegmenttiin. Teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisten merkkituotevalmistajien ja jalostajien kanssa ohjataksemme tuotekehitystä oikeaan suuntaan.

Markkinakysyntä tukee kasvuamme

Globaalit markkinatrendit lisäävät kuitupohjaisten ja kevyiden pakkausmateriaalien kysyntää. Myös tavoitteet korvata uusiutumattomia materiaaleja ekologisimmilla vaihtoehdoilla lisäävät kartongin ja sellun kysyntää maailmanlaajuisesti. Kasvava markkinakysyntä ja vuonna 2018 toteutuneet kartonkien hinnankorotukset antavat meille hyvät lähtökohdat tulevaan vuoteen. Tavoitteemme on tuottaa omistajillemme kilpailukykyistä osinkoa sekä säilyttää vahva taloudellinen asema.

Haluan esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme.

 

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

 

LUE LISÄÄ

Print