Usein kysyttyjä kysymyksiä  
               

1. Mitkä ovat Metsä Boardin päätuotteet ja niiden tyypilliset loppukäyttökohteet?

Metsä Board valmistaa ekologista ja korkealuokkaista ensikuitukartonkia. Yhtiö keskittyy taivekartonkeihin ja valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri tarpeisiin. Taivekartongin loppukäytöstä noin 50 prosenttia on ruoka- ja tarjoilupakkauksia, 40 prosenttia muita kuluttajatuotepakkauksia kuten kosmetiikka-, lääke- ja elektroniikkapakkauksia sekä 10 prosenttia graafista loppukäyttöä.  Valkoisten kraftlainereiden tyypillinen loppukäyttö on vähittäiskaupan eri tarpeissa, kuten myyntitelineissä, hyllyvalmiissa ratkaisuissa sekä vihannes- ja hedelmälaatikoissa.  

2. Mitkä ovat Metsä Boardin missio, visio, strategia ja taloudelliset tavoitteet?

Metsä Board on johtava eurooppalainen ensikuitukartongin valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Päätöksentekoa ohjaavat kannattavuustavoitteet sekä omistaja-arvon kasvattaminen. Tavoitteena on jakaa omistajille kilpailukykyistä osinkoa ja säilyttää vahva taloudellinen asema.       

Metsä Boardin missio on luontoa kunnioittavat pakkausratkaisut. Strategian kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Metsä Board haluaa olla innovatiivisten ja vastuullisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen halutuin toimittaja, joka luo arvoa asiakkailleen globaalisti.  Lue lisää yhtiön strategiasta ja arvoista täältä.

Metsä Boardin sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on, että korollisen nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde on korkeintaan 2,5. Lue lisää taloudellisista tavoitteista täältä.

3. Ketkä ovat Metsä Boardin asiakkaita?

Taivekartongissa yhtiön asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, jalostajat ja tukkurit. Valkoisissa kraftlainereissa merkittävimmät asiakkaat ovat aaltopahvipakkausten valmistajat.


4.
Keitä ovat Metsä Boardin merkittävimmät kilpailijat?

Merkittävimmät kilpailijat ovat muut korkealaatuisten ja ekologisten pakkausmateriaalien, kuten taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin, tuottajat. Metsä Board on Euroopan johtava tuottaja sen molemmissa päätuotteissa. Lue lisää Metsä Boardin markkinaosuuksista täältä.


5.
Kuinka monta tuotantoyksikköä Metsä Boardilla on ja missä ne sijaitsevat?

Metsä Boardilla on kahdeksan tuotantoyksikköä, joista seitsemän on Suomessa ja yksi Ruotsissa. Lue lisää tuotantoyksiköistä ja kapasiteeteista täältä.


6.
Mikä on Metsä Boardin päämarkkina-alue?

Metsä Boardilla on myyntiä yli 100 maahan. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain vuonna 2020 oli: EMEA-alue 68 prosenttia, Americas-alue 23 prosenttia ja APAC-alue 9 prosenttia. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppaa ja Pohjois-Amerikka. Viime vuosina kasvu on ollut nopeinta Americas-alueella ja etenkin USA:ssa, joka on nykyään Metsä Boardin suurin yksittäinen maa kartonkitoimituksilla mitattuna. Sen sijaan APAC-alueen ja etenkin Kiinan merkitys korostuu markkinaselluliiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Metsä Fibren liiketoiminnan kautta.


7.
Mitkä ovat globaalin pakkausmarkkinan ja etenkin ensikuitukartongin merkittävimmät kasvun ajurit?

Ensikuitukartongista valmistettujen kierrätettävien pakkausmateriaalien kysyntää lisäävät väestönkasvu, ja kaupungistuminen, kestävä kehitys, tuoteturvallisuus sekä verkkokaupan kasvu. Ensikuitukartongista valmistettujen korkealaatuisten pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti noin 2–3 prosenttia vuodessa. Lue lisää toimintaympäristöstä täältä.


8.
Mitkä ovat Metsä Boardin kartongin hyödyt asiakkaalle?

Metsä Boardin taivekartongit ovat jäykkiä, mutta samalla kevyitä kartonkeja. Ne voivat olla jopa 30 prosenttia kilpailevia kartonkilajeja kevyempiä (esim. SBB, WLC). Metsä Board käyttää ainoastaan ensikuitua raaka-aineenaan, mikä takaa kartongin puhtauden ja turvallisuuden. Kevyiden kartonkien valmistuksessa käytetään myös vähemmän raaka-aineita, vettä ja energiaa. Ensikuidusta valmistettu kartonki voi olla suorassa kosketuksessa ruuan kanssa, eikä sisällä riskiä mineraaliöljyn imeytymisestä ruokaan. Kaikki Metsä Boardin kartongit ovat korkealaatuisia, ja niiden painettavuus ja ajettavuus ovat erinomaisia.


9.
Onko Metsä Board kasvuyhtiö vai korkean osingon yhtiö?

Metsä Board keskittyy kannattavaan kasvuun yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kasvun kulmakivenä on tarjota toimialan parhaita tuotteita ja uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja. Kasvuinvestointeja ohjaa vähintään 12 prosenttia sijoitetun pääoman tuottotavoite. Osinkopolitiikkansa mukaisesti Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.


10.
Kuinka paljon ovat vuotuiset kunnossapitoinvestoinnit ja mitkä ovat yhtiön merkittävimmät kasvuinvestoinnit?

Metsä Boardin vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit ovat noin 50–60 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kokonaisinvestoinnit olivat 166 miljoonaa euroa, josta kunnossapitoinvestointien osuus oli noin 32 prosenttia ja kehitysinvestointien osuus noin 68 prosenttia. Vuosien 2021–2022 aikana kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 450–550 miljoonaa euroa. 

Suurin käynnissä oleva investointi on Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäinen vaihe, joka sisältää uuden soodakattilan ja turbiinin. Investoinnin arvo on noin 360 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2019–2022. Husumin sellutehtaan uudistamisen suunniteltu toinen vaihe 2020-luvulla sisältää uuden kuitulinjan.

Helmikuussa 2021 Metsä Board käynnisti Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Investoinnin arvo on noin 67 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 20212023. 

Heinäkuussa 2021 Metsä Board teki investointipäätöksen vuotuisen taivekartonkikapasiteetin kasvattamisesta 200 000 tonnilla Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa. Investoinnin arvo on noin 210 miljoonaa euroa, jakautuen vuosille 2021–2024. Lisäkapasiteetti tulee markkinoille arviolta vuosien 2024–2025 aikana. 


11.
Mikä on Metsä Boardin suhde Metsä Fibreen?

Sellun ja sahatavaran valmistaja Metsä Fibre on Metsä Boardin tavoin osa Metsä Groupia. Metsä Board omistaa 24,9 prosenttia Metsä Fibrestä, mikä takaa Metsä Boardin kemiallisen sellun omavaraisuuden. Omat räätälöidyt massat luovat erinomaisen pohjan toimiville lopputuotteille. Metsä Fibren vuotuinen sellukapasiteetti on noin 3,2 miljoonaa tonnia, ja on pääosin pitkäkuituista sellua. Lue lisää Metsä Groupin rakenteesta täältä.

12. Mikä on Metsä Boardin suhde Norra Skogiin?

Tammikuussa 2021 Metsä Board myi 30 prosentin osuuden Husumin sellutehtaastaan Ruotsista metsänomistajaosuuskunta Norra Skogille. Yhteistyö Norra Skogin kanssa kasvattaa paikallisen sertifioidun puukuidun osuutta kaikesta Metsä Boardin ostamasta puukuidusta ja vähentää Husumin sellutehtaan kustannusvaihtelua. 

Kauppa alensi Metsä Boardin nettovelkaa noin 260 miljoonalla eurolla. Metsä Board yhdistelee jatkossakin Husumin sellutehtaan konsernitilinpäätöksessään tytäryhtiönä, joten liikevoiton herkkyys sellun markkinahintojen muutoksille pysyi ennallaan. 


13.
Kuinka paljon on Metsä Boardin vuosittainen selluylijäämä ja tulosherkkyys sellun markkinahintojen muutoksille?

Metsä Boardin kemiallisen sellun kapasiteetti on 730 000 tonnia/vuosi (Husum) ja valkaistun kemihierteen 710 000 tonnia/vuosi (Kaskinen ja Joutseno). Yhtiön kartongin valmistukseen käyttämä sellun ja kemihierteen kokonaismäärä on noin 1,6 miljoonaa tonnia/vuosi.   

Lisäksi Metsä Board omistaa 24.9 prosenttia osakkuusyhtiöstään Metsä Fibrestä, jonka sellukapasiteetti on noin 3,2 miljoonaa tonnia/vuosi. Metsä Fibren valmistama sellu on pääosin pitkäkuituista kemiallista sellua, joka myydään pääosin Eurooppaan sekä APAC-alueelle, erityisesti Kiinaan. 

Markkinasellun 10 prosentin hinnannousulla (hinnanlaskulla) on noin 30 miljoonan euron positiivinen (negatiivinen) vaikutus Metsä Boardin liiketulokseen.  Tätä herkkyyttä vastaava vuosittainen selluylijäämä on noin 600 000 tonnia. 

14. Mitä on BCTMP?

BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) tarkoittaa valkaistua kemihierrettä. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaanisen ja kemiallisen massan valmistuksen menetelmiä kuitujen irrottamiseksi. Taivekartongin kolmikerrosrakenteessa keskimmäinen kerros on BCTMP:tä ja uloimmat kerrokset kemiallista sellua. BCTMP:n ansiosta taivekartonki on kevyttä, mutta silti jäykkää.


15.
Missä Metsä Boardin osakkeet ovat listattuina ja mikä ero on A- ja B-osakkeella?

Metsä Board on listattu Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden markkina-arvoluokassa. A- ja B-osakkeen ero on niiden äänivallassa. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.


16.
Ketkä ovat Metsä Boardin suurimmat osakkeenomistajat?

Suurin omistaja on Metsäliitto Osuuskunta, joka omistaa 48 prosenttia koko osakekannasta ja 67 prosenttia niiden oikeuttamasta äänimäärästä. Kuukausittain päivitetyn listan suurimmista osakkeenomistajista löydät täältä.


Onko sinulla lisää kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Print