Usein kysyttyjä kysymyksiä  
               
 
 

 

1. Mitkä ovat Metsä Boardin päätuotteet ja niiden tyypilliset loppukäyttökohteet?

Metsä Board valmistaa ekologista ja korkealuokkaista ensikuitukartonkia. Yhtiö keskittyy taivekartonkeihin ja valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Taivekartongin loppukäytöstä noin puolet on ruoka- ja tarjoilupakkauksia ja kolmannes muita kuluttajatuotepakkauksia kuten kosmetiikka-, lääke- ja elektroniikkapakkauksia. Valkoisten kraftlainereiden tyypillisiä loppukäyttökohteita ovat esimerkiksi vähittäiskaupan myyntitelineet ja hyllyvalmiit ratkaisut.

2. Mitkä ovat Metsä Boardin visio, strategia ja taloudelliset tavoitteet?

Metsä Boardin visiona on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo arvoa asiakkailleen globaalisti. Strategiset kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Lue lisää strategiasta täältä.

Metsä Boardin sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on, että korollisen nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde on korkeintaan 2,5. Lue lisää taloudellisista tavoitteista täältä.

3. Ketkä ovat Metsä Boardin asiakkaita?

Taivekartongissa yhtiön asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, jalostajat ja tukkurit. Valkoisissa kraftlainereissa merkittävimmät asiakkaat ovat aaltopahvipakkausten valmistajat.

4. Keitä ovat Metsä Boardin merkittävimmät kilpailijat?

Merkittävimmät kilpailijat ovat muut taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin tuottajat. Metsä Board on Euroopan johtava tuottaja sen molemmissa päätuotteissa. Lue lisää Metsä Boardin markkinaosuuksista täältä.

5. Kuinka monta tuotantoyksikköä Metsä Boardilla on ja missä ne sijaitsevat?

Metsä Boardilla on kahdeksan tuotantoyksikköä, joista seitsemän on Suomessa ja yksi Ruotsissa. Lue lisää tuotantoyksiköistä ja kapasiteeteista täältä.

6. Mikä on Metsä Boardin päämarkkina-alue?

Metsä Boardilla on myyntiä yli 100 maahan. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain vuonna 2018 oli: EMEA-alue 74 prosenttia, Americas-alue 19 prosenttia ja APAC-alue 8 prosenttia. Viime vuosina kasvu on ollut nopeinta Americas-alueella ja etenkin USA:ssa, joka on nykyään Metsä Boardin suurin yksittäinen maa kartonkitoimituksilla mitattuna. Sen sijaan APAC-alueen ja etenkin Kiinan merkitys korostuu markkinaselluliiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Metsä Fibren liiketoiminnan kautta.

7. Mitkä ovat globaalin pakkausmarkkinan ja etenkin ensikuitukartongin merkittävimmät kasvun ajurit?

Ensikuitukartongista valmistettujen kierrätettävien pakkausmateriaalien kysyntää lisäävät väestönkasvu, ja kaupungistuminen, kestävä kehitys, tuoteturvallisuus sekä verkkokaupan kasvu. Ensikuitukartongista valmistettujen korkealaatuisten pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti noin 2–3 prosenttia vuodessa. Lue lisää toimintaympäristöstä täältä.

8. Mitkä ovat Metsä Boardin kartongin hyödyt asiakkaalle?

Metsä Boardin taivekartongit ovat jäykkiä, mutta samalla kevyitä kartonkeja. Ne voivat olla jopa 30 prosenttia kilpailevia kartonkilajeja kevyempiä (esim. SBB, WLC). Metsä Board käyttää ainoastaan ensikuitua raaka-aineenaan, mikä takaa kartongin puhtauden ja turvallisuuden. Kevyiden kartonkien valmistuksessa käytetään myös vähemmän raaka-aineita, vettä ja energiaa. Ensikuidusta valmistettu kartonki voi olla suorassa kosketuksessa ruuan kanssa, eikä sisällä riskiä mineraaliöljyn imeytymisestä ruokaan. Kaikki Metsä Boardin kartongit ovat korkealaatuisia, ja niiden painettavuus ja ajettavuus ovat erinomaisia.

9. Onko Metsä Board kasvuyhtiö vai korkean osingon yhtiö?

Metsä Board keskittyy kannattavaan kasvuun yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kasvun kulmakivenä on tarjota toimialan parhaita tuotteita ja uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja. Kasvuinvestointeja ohjaa vähintään 12 prosenttia sijoitetun pääoman tuottotavoite. Osinkopolitiikkansa mukaisesti Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

10. Kuinka paljon ovat vuotuiset ylläpitoinvestoinnit ja mitkä ovat yhtiön merkittävimmät kasvuinvestoinnit?

Vuotuiset ylläpitoinvestoinnit ovat noin 40–60 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 yhtiö ilmoitti käynnistävänsä Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisen vaiheen. Investoinnin arvo on noin 320 miljoona euroa, ja se jakautuu vuosille 2019–2022. Vuonna 2019 Metsä Boardin kokonaisinvestoinnit ovat noin 90–100 miljoonaa euroa, sisältäen 20 miljoonan investoinnin Husumin sellutehtaan uudistamiseen.  

11. Mikä on Metsä Boardin suhde Metsä Fibreen?

Sellun ja sahatavaran valmistaja Metsä Fibre on Metsä Boardin tavoin osa Metsä Groupia. Metsä Board omistaa 24,9 % Metsä Fibrestä, mikä takaa Metsä Boardin kemiallisen sellun omavaraisuuden. Omat räätälöidyt massat luovat erinomaisen pohjan toimiville lopputuotteille. Lue lisää Metsä Groupin rakenteesta täältä.

12. Kuinka paljon on Metsä Boardin vuosittainen selluylijäämä?

Metsä Boardin oma sellun (sisältää kemiallisen sellutuotannon Husumin tehdasintegraatissa sekä BCTMP:n tuotannon Joutsenon ja Kaskisten tehtailla) vuosituotanto on noin 1,4 miljoonaa tonnia ja osuus Metsä Fibren sellutuotannosta on noin 800 000 tonnia (24,9 % Metsä Fibren noin 3,2 miljoonan sellutonnin tuotannosta). Metsä Board käyttää selluja kartongin valmistuksen vuosittain noin 1,6 miljoonaa tonnia, joten vuosittainen selluylijäämä on noin 600 000 tonnia. Merkittävä osa tästä ylijäämästä on pitkäkuituista kemiallista sellua, jota myydään Eurooppaan ja APAC-alueelle, etenkin Kiinaan.

13. Mitä on BCTMP?

BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) tarkoittaa valkaistua kemihierrettä. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaanisen ja kemiallisen massan valmistuksen menetelmiä kuitujen irrottamiseksi. Taivekartongin kolmikerrosrakenteessa keskimmäinen kerros on BCTMP:tä ja uloimmat kerrokset kemiallista sellua. BCTMP:n ansiosta taivekartonki on kevyttä, mutta silti jäykkää.

14. Missä Metsä Boardin osakkeet ovat listattuina ja mikä ero on A ja B osakkeella?

Metsä Board on listattu Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden markkina-arvoluokassa. A- ja B-osakkeen ero on niiden äänivallassa. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

15. Ketkä ovat Metsä Boardin suurimmat osakkeenomistajat?

Suurin omistaja on Metsäliitto Osuuskunta, joka omistaa 45 prosenttia koko osakekannasta ja 63 prosenttia niihin oikeuttamasta äänimäärästä. Kuukausittain päivitetyn listan suurimmista osakkeenomistajista löydät täältä.


Onko sinulla lisää kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Print