Usein kysyttyjä kysymyksiä  
               
 
 

 

1. Mitkä ovat Metsä Boardin päätuotteet ja niiden tyypilliset loppukäyttökohteet?

Metsä Board valmistaa korkealuokkaista kartonkia. Yhtiö keskittyy puun ensikuidusta valmistettuihin taive- ja lainerikartonkeihin, jotka sopivat muun muassa ruoka-, kosmetiikka- ja lääkepakkauksiin, tarjoilupakkauksiin sekä erilaisiin vähittäiskaupan myyntitelineisiin ja pakkauksiin.

2. Mitkä ovat Metsä Boardin visio, strategia ja taloudelliset tavoitteet?

Metsä Boardin visiona on olla halutuin korkealuokkaisen kartongin toimittaja, joka luo arvoa asiakkailleen globaalisti. Strategiset kulmakivet ovat fokus, kasvu ja kannattavuus. Lue lisää strategiasta täältä.

Metsä Boardin sijoitetun pääoman tuottotavoite on vähintään 12 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on, että korollisen nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde on korkeintaan 2,5. Metsä Board on kasvuyhtiö. Sen vuoksi yhtiön tavoitteena on, että sen kartonkituotteiden toimitukset kasvavat keskimääräistä markkinakasvua nopeammin. Ensikuidusta valmistettujen korkealuokkaisten kartonkien maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan kasvavan noin 3–4 prosenttia vuosittain. Lue lisää taloudellisista tavoitteista täältä.

3. Ketkä ovat Metsä Boardin asiakkaita?

Taivekartongissa yhtiön asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, jalostajat ja tukkurit. Ensikuitulainerissa merkittävimmät asiakkaat ovat aaltopahvipakkausten valmistajat.

4. Keitä ovat Metsä Boardin merkittävimmät kilpailijat?

Merkittävimmät kilpailijat ovat muut taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin tuottajat. Lue lisää Metsä Boardin verrokeista täältä.

5. Kuinka monta tuotantoyksikköä Metsä Boardilla on ja missä ne sijaitsevat?

Metsä Boardilla on 8 tuotantoyksikköä, joista 7 on Suomessa ja 1 Ruotsissa. Lue lisää tuotantoyksiköistä ja kapasiteeteista täältä.

6. Mikä on Metsä Boardin päämarkkina-alue?

Metsä Boardilla on myyntiä yli 100 maahan. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain vuonna 2017 oli: EMEA 72 %, Amerikat 19 % ja APAC 9 %. Tulevaisuudessa yhtiö arvioi myynnin Amerikkoihin lisääntyvän Husumin uuden kartonkikapasiteetin myötä.

7. Mitkä ovat globaalin pakkausmarkkinan ja etenkin ensikuitukartongin merkittävimmät kasvun ajurit?

Pakkausmateriaalien kysyntää lisäävät väestönkasvu, kaupungistuminen ja verkkokaupan kasvu. Ensikuitukartongista valmistetun pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa 3–4 prosenttia vuodessa. Kysyntään vaikuttavat globalisaatio, teknologia, kestävä kehitys ja kulutustottumukset. Lue lisää toimintaympäristöstä täältä.

8. Mitkä ovat Metsä Boardin kartongin hyödyt asiakkaalle?

Metsä Boardin taivekartongit ovat erittäin jäykkiä, mutta samalla kevyitä kartonkeja. Ne voivat olla jopa 30 prosenttia kilpailevia kartonkilajeja kevyempiä (esim. SBB, WLC). Metsä Board käyttää ainoastaan ensikuitua raaka-aineenaan, mikä takaa kartongin puhtauden ja turvallisuuden. Ensikuidusta valmistettu kartonki voi olla suorassa kosketuksessa ruuan kanssa, eikä sisällä riskiä mineraaliöljyn imeytymisestä ruokaan. Kaikki Metsä Boardin kartongit ovat korkealaatuisia, ja niiden painettavuus ja ajettavuus ovat erinomaisia.

9. Mitkä ovat olleet tärkeimmät kannattavuutta parantaneet tekijät viime vuosina?

Merkittävin tulosparannus on tullut siirtymisestä kannattamattomasta paperiliiketoiminnasta kannattavaan kartonkiliiketoimintaan. Lisäksi tuottavuus (tuotantokapasiteetti/työntekijä) on parantunut vuosittain noin 5 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kannattavuutta on myös parantunut terve hintataso.

10. Onko Metsä Board kasvuyhtiö vai korkean osingon yhtiö?

Metsä Board tavoittelee markkinakasvun ylittävää kasvua, mutta samalla haluaa maksaa osakkeenomistajilleen tasaista ja palkitsevaa osinkoa. Tavoitteena on kasvattaa kartonkitoimituksia keskimäärin 13 prosenttia vuodessa vuosien 2015 ja 2018 aikana. Osinkopolitiikkansa mukaisesti Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

11. Kuinka paljon ovat vuotuiset ylläpitoinvestoinnit ja mitkä ovat yhtiön merkittävimmät kasvuinvestoinnit?

Vuotuiset ylläpitoinvestoinnit ovat noin 40–60 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 65,4 miljoonaa euroa (2016: 162,4) koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ekstruusiopäällystyslinjasta. Vuosina 2015–2016 yhtiön kasvuinvestoinnit sisälsivät mm. Husumin investointiohjelman (170 milj. euroa), ekstruusiopäällystyslinjan (38 milj. euroa) ja osakeinvestoinnin Metsä Fibren biotuotetehtaaseen (25 milj. euroa).

12. Mikä on Metsä Boardin suhde Metsä Fibreen?

Selluyhtiö Metsä Fibre on Metsä Boardin tavoin osa Metsä Groupia. Metsä Board omistaa 24,9 % Metsä Fibrestä, mikä takaa Metsä Boardin kemiallisen sellun omavaraisuuden. Lue lisää Metsä Groupin rakenteesta täältä.

13. Kuinka paljon on Metsä Boardin vuosittainen selluylijäämä?

Metsä Boardin oma sellun vuosituotanto on noin 1,3 miljoonaa tonnia ja osuus Metsä Fibren sellutuotannosta on noin 600 000 tonnia. Metsä Board käyttää selluja kartongin valmistuksen vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia, joten vuosittainen selluylijäämä on yli 500 000 tonnia. Merkittävä osa tästä ylijäämästä on pitkäkuituista kemiallista sellua.

14. Mitä on BCTMP?

BCTMP (bleached chemi-thermomechanical pulp) tarkoittaa valkaistua kemihierrettä. Sen valmistuksessa yhdistetään mekaanisen ja kemiallisen massan valmistuksen menetelmiä kuitujen irrottamiseksi. Taivekartongin kolmikerrosrakenteessa keskimmäinen kerros on BCTMP:tä ja uloimmat kerrokset kemiallista sellua. BCTMP:n ansiosta taivekartonki on kevyttä, mutta silti jäykkää.

15. Missä Metsä Boardin osakkeet ovat listattuina ja mikä ero on A ja B osakkeella?

Metsä Board on listattu Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden markkina-arvoluokassa. A- ja B-osakkeen ero on niiden äänivallassa. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.

16. Ketkä ovat Metsä Boardin suurimmat osakkeenomistajat?

Suurin omistaja on Metsäliitto Osuuskunta, joka omistaa 42 prosenttia koko osakekannasta ja 61% niihin oikeuttamasta äänimäärästä. Kuukausittain päivitetyn listan suurimmista osakkeenomistajista löydät täältä.


Onko sinulla lisää kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!

Print