Vastuullinen sijoituskohde

Vastuullinen sijoituskohde

Työskentelemällä vastuullisesti luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. Se auttaa meitä myös löytämään ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

 

Vastuullisuus on osa Metsä Boardin päivittäistä toimintaa ja johtamista. Metsä Boardin hallitus hyväksyy pitkän aikavälin strategian ja vastuullisuustavoitteet, jotka perustuvat Metsä Groupin vastuullisuustavoitteisiin.

Metsä Boardin toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa yhtiön strategian ja vastuullisuustavoitteiden toteuttamisesta hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteiden taustalla on kokonaisvaltainen vastuullisuutta koskeva olennaisuusanalyysi, joka valmistui Metsä Groupissa vuonna 2018. Analyysissä huomioitiin toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä sidosryhmien näkökulma.

Elokuussa 2019 julkistetut kunnianhimoiset vuoteen 2030 ulottuvat vastuullisuustavoitteemme keskittyvät neljään teemaan, jotka ovat vastuullinen yrityskulttuuri ja työturvallisuus, kestävä metsänhoito, ilmasto ja ympäristö sekä vastuulliset tuotteet ja toimitusketju.

Uudet tavoitteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) ja osoittavat Metsä Boardin sitoutumista vastuullisuuteen niin yhtiön omassa toiminnassa kuin toimitusketjussa. Tavoitteiden ytimessä on ilmaston lämpenemisen hillitseminen: Metsä Boardin tavoitteena on muuttaa vuoteen 2030 mennessä tehtaansa fossiilittomiksi, jolloin niillä ei ole lainkaan fossiilipohjaisia CO2-päästöjä. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä tehtaamme eivät käytä fossiilisia polttoaineita tai osta fossiilipohjaisesti tuotettua energiaa. Lisäksi etsimme vaihtoehtoja fossiiliöljypohjaisille raaka-aineille, jotta kaikki yhtiön käyttämät raaka-aineet ovat fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Vuosikertomuksen  sivuilla 20–21 on tarkempaa tietoa kaikista vastuullisuustavoitteistamme.

Pääraaka-aine Metsä Boardin kartongin valmistuksessa on uusiutuva ja sataprosenttisesti jäljitettävissä oleva puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä. Yksi Metsä Boardin tavoitteista on myös se, että vähintään 90 prosenttia tuotteisiin käytetystä puuraaka-aineesta tulisi sertifioiduista metsistä 2030 mennessä. Vuonna 2019 sertifioidun puun osuus oli 76 prosenttia käytetystä puuraaka-aineesta.

Metsä Board on osa Metsä Groupia, joka on merkittävä hiilinielu eli sen toiminnassa hiiltä sitoutuu selvästi enemmän kuin sen päästöt ovat. Metsä Boardin kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Groupin strategisiin 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuteen liittyviä tunnustuksia ja sitoutumisia

Metsä Board on raportoinut vastuullisuudestaan CDP:lle vuodesta 2010 alkaen. Metsä Board on valittu jälleen CDP:n Water A - sekä Climate A -listoille. Yhtiölle tämä on neljäs peräkkäinen vuosi Water A - ja kolmas Climate A -listalla. Yhtiö saavutti myös neljännen peräkkäisen Leadership-statuksen CDP:n metsäohjelmassa. Lisäksi CDP valitsi Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamisessa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa yrityksille ja kaupungeille maailmanlaajuisen järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa ympäristövaikutustietoja.

Metsä Board kuuluu parhaiden 27 yrityksen joukkoon, jotka saivat paikan maailmanlaajuisella Water A -listalla. Saavutus on tunnustus yrityksen vastuullisesta vedenkäytöstä toiminnassaan. Lisäksi CDP arvioi Metsä Boardin parhaiden 126 yrityksen joukkoon, jotka pääsivät maailmanlaajuiselle Climate A -listalle. Paikka A -listalla on tunnustus yritykselle sen toimista vähentää päästöjä, pienentää ilmastoriskejä sekä kehittää matalahiilisiä ratkaisuja. CDP:n ohjelmiin osallistui vuonna 2018 yli 7000 yritystä.

CDP vastuullisuuspalkintoCDP vastuullisuuspalkintoCDP vastuullisuuspalkinto

 

Metsä Board saavutti kultatason EcoVadiksen vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuuarvioinnissa 2018 ja kuuluu EcoVadiksen toimittajien arvioinnissa yhden prosentin parhaimmistoon kaikissa luokissa.

EcoVadis-Gold-2018__web.jpg

Metsä Board on myös sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta.

Metsä Board sai ensiluokkaista kuvastavan Prime-tason tunnustuksen ISS-oekomin yritysvastuuarvioinnissa toukokuussa 2018.

Kesäkuussa 2018 Metsä Board sai arvosanan AAA (asteikolla AAA-CCC) MSCI:n ESG-yritysvastuuarvionnissa. Sustainanalytics-yhtiön ESG-arvioinnissa 2018 Metsä Board saavutti kokonaisarvosanan 86/100 ja johtajuustason aseman.

Metsä Board on myös sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen, jonka tavoitteena on hillitä ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.


 

              

 
 
Print