Vastuullinen sijoituskohde

Vastuullinen sijoituskohde

Työskentelemällä vastuullisesti luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. Se auttaa meitä myös löytämään ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme. Kestävän kehityksemme perusta on neljä toimintamme läpileikkaavaa teemaa sekä kahdeksan jokapäiväistä työtämme ohjaavaa tavoitetta. Toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista.

Metsä Boardilla on ainutlaatuinen arvoketju, jossa raaka-aineena käytetyt ensikuidut ovat jäljiteltävissä kestävästi hoidettuihin metsiin ja tuotanto on resurssitehokasta. Metsä Board on saanut vastuullisesta liiketoiminnastaan useita tunnustuksia.

Metsä Board julkisti 1.8.2019 uudet kestävän kehityksen tavoitteensa vuoteen 2030 asti. Yksi tavoitteista on saavuttaa fossiilittomat tehtaat 2030 mennessä. Tämä tavoite sisältää sekä oman energian tuotannon päästöt (scope 1) että ostoenergian päästöt (scope 2). Tällä hetkellä 82 % Metsä Boardin tehtaiden käyttämästä energiasta on fossiilitonta.

Lisäksi Metsä Board tähtää 30 prosentin vähennykseen prosessiveden käytössä tuotetonnia kohden ja vähintään 10 prosentin parannukseen energiatehokkuudessa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasoihin verrattuna. Näillä on myös merkittävä vaikutus tehtaiden fossiilittomuuden saavuttamisessa.


Pääraaka-aine Metsä Boardin kartongin valmistuksessa on uusiutuva ja sataprosenttisesti jäljitettävissä oleva puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä. Yksi Metsä Boardin tavoitteista on myös se, että vähintään 90 prosenttia tuotteisiin käytetystä puuraaka-aineesta tulisi sertifioiduista metsistä 2030 mennessä. Vuonna 2018 sertifioidun puun osuus oli 79 prosenttia käytetystä puuraaka-aineesta.

Metsä Board on osa Metsä Groupia, joka on merkittävä hiilinielu eli sen toiminnassa hiiltä sitoutuu selvästi enemmän kuin sen päästöt ovat. Metsä Boardin kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Groupin strategisiin 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisätietoja Metsä Boardin kestävästä kehityksestä ja kaikista 2030 tavoitteista on

Vastuullisuuteen liittyviä tunnustuksia ja sitoutumisia

Metsä Board on raportoinut vastuullisuudestaan CDP:lle vuodesta 2010 alkaen. Metsä Board on valittu jälleen CDP:n Water A - sekä Climate A -listoille. Yhtiölle tämä on neljäs peräkkäinen vuosi Water A - ja kolmas Climate A -listalla. Yhtiö saavutti myös neljännen peräkkäisen Leadership-statuksen CDP:n metsäohjelmassa. Lisäksi CDP valitsi Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamisessa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa yrityksille ja kaupungeille maailmanlaajuisen järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa ympäristövaikutustietoja.

Metsä Board kuuluu parhaiden 27 yrityksen joukkoon, jotka saivat paikan maailmanlaajuisella Water A -listalla. Saavutus on tunnustus yrityksen vastuullisesta vedenkäytöstä toiminnassaan. Lisäksi CDP arvioi Metsä Boardin parhaiden 126 yrityksen joukkoon, jotka pääsivät maailmanlaajuiselle Climate A -listalle. Paikka A -listalla on tunnustus yritykselle sen toimista vähentää päästöjä, pienentää ilmastoriskejä sekä kehittää matalahiilisiä ratkaisuja. CDP:n ohjelmiin osallistui vuonna 2018 yli 7000 yritystä.

CDP vastuullisuuspalkintoCDP vastuullisuuspalkintoCDP vastuullisuuspalkinto

 

Metsä Board saavutti kultatason EcoVadiksen vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuuarvioinnissa 2018 ja kuuluu EcoVadiksen toimittajien arvioinnissa yhden prosentin parhaimmistoon kaikissa luokissa.

EcoVadis-Gold-2018__web.jpg

Metsä Board on myös sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta.

Metsä Board sai ensiluokkaista kuvastavan Prime-tason tunnustuksen ISS-oekomin yritysvastuuarvioinnissa toukokuussa 2018.

Kesäkuussa 2018 Metsä Board sai arvosanan AAA (asteikolla AAA-CCC) MSCI:n ESG-yritysvastuuarvionnissa. Sustainanalytics-yhtiön ESG-arvioinnissa 2018 Metsä Board saavutti kokonaisarvosanan 86/100 ja johtajuustason aseman.

Metsä Board on myös sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen, jonka tavoitteena on hillitä ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.


 

              

 
 
Print