Vastuullinen sijoituskohde

Vastuullinen sijoituskohde

Työskentelemällä vastuullisesti luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. Se auttaa meitä myös löytämään ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

 

Vastuullisuus on osa Metsä Boardin päivittäistä toimintaa ja johtamista. Metsä Boardin hallitus hyväksyy pitkän aikavälin strategian ja vastuullisuustavoitteet, jotka perustuvat Metsä Groupin vastuullisuustavoitteisiin. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa yhtiön strategian ja vastuullisuustavoitteiden toteuttamisesta hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteiden taustalla on kokonaisvaltainen vastuullisuutta koskeva olennaisuusanalyysi, joka valmistui Metsä Groupissa vuonna 2018. Analyysissä huomioitiin toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä sidosryhmien näkökulma.

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme vuoteen 2030 keskittyvät neljään teemaan – metsä, vastuulliset valinnat, ilmasto ja ympäristö sekä hyvinvointi. Tavoitteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteiden ytimessä on ilmaston lämpenemisen hillitseminen: Metsä Boardin tavoitteena on muuttaa vuoteen 2030 mennessä tehtaansa fossiilittomiksi, jolloin niillä ei ole lainkaan fossiilipohjaisia CO2-päästöjä. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä tehtaamme eivät käytä fossiilisia polttoaineita tai osta fossiilipohjaisesti tuotettua energiaa. Lisäksi etsimme vaihtoehtoja fossiiliöljypohjaisille raaka-aineille, jotta kaikki yhtiön käyttämät raaka-aineet ovat fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. 

Pääraaka-aine Metsä Boardin kartongin valmistuksessa on uusiutuva ja sataprosenttisesti jäljitettävissä oleva puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoiseurooppalaisista metsistä. Yksi Metsä Boardin tavoitteista on myös se, että vähintään 90 prosenttia tuotteisiin käytetystä puuraaka-aineesta tulisi sertifioiduista metsistä 2030 mennessä. 

Metsä Board on osa Metsä Groupia, joka on merkittävä hiilinielu eli sen toiminnassa hiiltä sitoutuu selvästi enemmän kuin sen päästöt ovat. Metsä Boardin kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Groupin strategisiin 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuteen liittyviä tunnustuksia ja sitoutumisia

Metsä Board osallistuu ulkoisiin arviointeihin, joissa mitataan yhtiön toimintaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kannalta. Metsä Board valittiin vuonna 2020 jälleen CDP:n Climate A ja Water A -listoille tunnustuksena ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja vesivarojen kestävästä käytöstä. Metsien kestävästä käytöstä yhtiö saavutti tason A-. Lisäksi CDP valitsi Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamisessa ilmastoasioihin. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailmanlaajuista ympäristötiedon arviointialustaa. 

EcoVadiksen yritysvastuuarvioinnissa saavutimme vuonna 2020 korkeimman Platinum-tunnustustason. Tuloksellaan Metsä Board sijoittuu parhaimpaan yhteen prosenttiin EcoVadiksen arvioimista paperia, kartonkia ja pakkauksia valmistavista yrityksistä. 

Metsä Board on saavuttanut erinomaisia tuloksia myös muissa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon liittyvissä arvioinneissa, joita ovat tehneet muun muassa MSCI, Sustainalytics ja ISS ESG. MSCI:n ESG-arvioinnissa Metsä Boardilla on luokitus AAA ja Sustainalyticsin kokonaisvaltaisessa ESG Risk Rating -arviossa tulos on 16,7 low risk -kategoriassa. 

Tavoitteemme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä YK:n CEO Water Mandate -aloitteeseen. 

Kunnianhimoiset tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät. Tavoitteemme (Scope 1 ja 2) vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Myös Metsä Boardin vähennystavoitteet yhtiön arvoketjun päästöille (Scope 3) täyttävät SBTi:n tiukimmat kriteerit ja ovat parhaiden nykyisten käytäntöjen mukaisia. 

              

 
 
Print