Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen noudattamalla yhtiökokouskutsussa kuvattua menettelyä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää muun muassa seuraavista asioista:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voitonjako
  • sulautuminen ja jakautuminen
  • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
  • hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot
  • tilintarkastajan valinta ja palkkio.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Määräaika vaatimuksen tekemiselle on tammikuun 15. päivä. Osakkeenomistajalla on lisäksi kyselyoikeus yhtiökokouksen käsiteltävänä olevista asioista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla sekä julkistamalla kutsu tai sen tiivistelmä lisäksi vähintään yhdessä Suomessa julkaistavassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous 2022

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidetään 24.3.2022.


Yhtiökokous 2021

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 25.3.2021.

Yhtiökokous 2020

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 11.6.2020.

Yhtiökokous 2019

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. maaliskuuta 2019 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e (M1), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille tullaan julkaisemaan näillä Yhtiökokous 2019 -internetsivuilla.

Yhtiökokous 2018

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2018 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e (M1), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille tullaan julkaisemaan näillä Yhtiökokous 2018 -internetsivuilla.

Yhtiökokous 2017

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.3.2017 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K1 ja M1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille tullaan julkaisemaan näillä Yhtiökokous 2017 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2016

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.3.2016 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K1 ja M1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2016 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2015

 

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2015 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K1 ja M1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2015 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2014

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.4.2014 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K4 ja M4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2014 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2013

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.3.2013 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K4 ja M4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2013 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2012

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.3.2012 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K4 ja M4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 14.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2012 internet-sivuilla.

Yhtiökokous 2011

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.3.2011 kello 16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K3 ja M3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.

Yhtiökokouksen kutsu, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä ohjeet kokoukseen osallistujille ovat saatavilla näillä Yhtiökokous 2011 internet-sivuilla.

Print