Velkasijoittajat

Merkittävimmät velkaerät

 
 

Pitkäaikaiset lainat

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*, %

​Maturiteetti

​Vuonna 2017 liikkeeseen laskettu, 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina ​250 ​250 ​2.8 ​2027
​Vuonna 2014 liikkeeseen laskettu, 225 milj. euron joukkovelkakirjalaina2019​
​Syndikoitu luottosopimus ​200 50 ​2.6 ​2020
​Bilateraalisia lainoja ​2019–2020
​Rahoitusleasingeja ​22 22 ​2.2 ​2019–2025
​Eläkelainoja ​21246
​4.6 2019–2020

* Korossa huomioitu johdannaiset ja jaksotetut järjestelypalkkiot.

Metsä Boardin korollisten lainojen keskikorko mukaan lukien korkojohdannaiset 30.6.2019 on 2,5 % ja keskimääräinen takaisinmaksuaika pitkäaikaisille lainoille on 6,2 vuotta.

 

Likvidideettireservi

Yhteensä,
milj. euroa

​nostettu,
milj. euroa

​korko*, %

​Maturiteetti

Syndikoitu luottosopimus (RCF)

​150

​0

- 2020

​Eläkelainat

​212

46

4.6 -

Lyhytaikaiset rahoituslähteet

​Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen limiitti

150​

25​

0.3 0–12 kuukautta

Metsä Group Treasuryn rahoitusohjelmat:

​Kotimainen yritystodistusohjelma

150​ 0​ -​ ​0–12 kuukautta

Takaisinmaksuaikataulu

Korollisten pitkäaikaisten lainojen maturiteetti 30.6.2019

Luottoluokitukset


Standard & Poor’sin ja Moody'sin luottoluokitukset

​Luokitus ​Näkymä
​Moody's ​Baa3 ​Vakaa
​Standard & Poor's ​BBB- ​Vakaa

Joukkovelkakirjat

Metsä Board Oyj laski syyskuussa 2017 liikkeeseen 250 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan joka erääntyy 29.9.2017, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,750 prosenttia (”2027 Velkakirjat”). Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan 2027 Velkakirjat julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 3.10.2017 alkaen.

2019 Velkakirjat ja 2027 Velkakirjat yhteisesti Velkakirjat.

VASTUUNRAJOITUS:

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Metsä Board Oyj:n liikkeeseenlaskemaan joukkovelkakirjalainaan tai sen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa "Hyväksyn"-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina "Hyväksyn" siirtyäksesi tarkastelemaan Velkakirjoja koskevia tietoja.

Paina "En hyväksy" palataksesi Velkasijoittajat-sivun alkuun.

Print